Hyppää sisältöön

Alue-ennakointi Pirkanmaalla

Koordinoimme alueellisen ennakointityön yhteensovittamista Pirkanmaalla.

Maakuntien liitot vastaavat alueellisen ennakointityön yhteensovittamisesta maakunnan alueella. Tämä on mielenkiintoinen ja haastavakin kenttä, koska tulevaisuustiedon tarpeita on olemassa loppumaton valikoima, toimijoita on paljon ja erilaisia tulevaisuutta luotaavia prosesseja tulee ja menee.

Pirkanmaan liitossa ennakointi liittyy liiton toimenkuvaan muutenkin kuuluvaan strategiseen aluekehityssuunnitteluun ja osaksi sen tietoprosesseja. Ennakointiin liittyviä tarkasteluja tehdään ja hyödynnetään esimerkiksi osana maakuntaohjelman suunnittelua ja maakuntakaavoitusta.

Pirkanmaan alueellisen tulevaisuustoiminnan periaatteena on ollut saada aikaiseksi pirkanmaalaisittain käyttökelpoisia johtopäätöksiä maailman muutosilmiöistä. Tässä tarkoituksessa on mm. järjestetty useita Tulevaisuusfoorumi-tapahtumia, jossa alueen toimijoiden kanssa on tehty katselmuksia ajankohtaisiin, tulevaisuutta muokkaaviin kehityskulkuihin. Ennakointia on tehty myös tarkoituksena löytää ratkaisuja jatkuvasti muuttuviin osaamistarpeisiin. Osaamistarpeisiin liittyvään työskentelyyn liitto on osallistunut aktiivisesti muutenkin, ja tulevaisuuden osaamisia koskevaa keskustelua käydään myös Pirkanmaan koulutusryhmässä.

Alueellisesta ennakointityöstä on saatu mallia TJANSSI-hankkeen avulla. Tavoitteena on entistä systemaattisempi malli tulevaisuutta koskevan tiedon kokoamiseksi, jakamiseksi ja jalostamiseksi pirkanmaalaisten toimijoiden kesken.

Katso lisää tietoa sivulta ennakoivapirkanmaa.fi.

TJANSSI - Resilienssiä elinkeinoelämälle – Kohti tiedolla johtamisen ja ennakoinnin allianssimallia Pirkanmaalla -sivulle tästä linkistä. (Hanke on päättynyt elokuussa 2023.)