Hyppää sisältöön

Alue-ennakointi Pirkanmaalla

Vastaamme alueellisen ennakointityön yhteensovittamisesta Pirkanmaalla.

Maakuntien liitot vastaavat alueellisen ennakointityön yhteensovittamisesta maakunnan alueella. Tämä on mielenkiintoinen ja haastavakin kenttä, koska tulevaisuustiedon tarpeita on olemassa loppumaton valikoima, toimijoita on paljon ja erilaisia tulevaisuutta luotaavia prosesseja tulee ja menee.

Pirkanmaan liitossa ennakointi on liitetty liiton toimenkuvaan muutenkin kuuluvaan strategiseen aluekehityssuunnitteluun ja osaksi sen tietoprosesseja. Ennakointiin liittyviä tarkasteluja tehdään ja hyödynnetään esimerkiksi osana maakuntaohjelman suunnittelua ja maakuntakaavoitusta.

Pirkanmaan alueellinen tulevaisuustoiminta tunnetaan nimellä ”Pilkahdus”, ja sen periaatteena on saada aikaiseksi pirkanmaalaisittain käyttökelpoisia johtopäätöksiä maailman muutosilmiöistä. Tässä tarkoituksessa liitto on vuosittain järjestänyt Tulevaisuusfoorumi-tapahtuman, jossa alueen toimijoiden kanssa tehdään tarkempaa katselmusta ajankohtaisiin, tulevaisuutta muokkaaviin kehityskulkuihin. Pilkahdus-ennakointia tehdään myös yhdessä Tampereen yliopiston kanssa, tarkoituksena löytää ratkaisuja jatkuvasti muuttuviin osaamistarpeisiin. Osaamistarpeisiin liittyvää strategista tarkastelua tehdään myös Pirkanmaan koulutusryhmässä.

Viimeisimmän sivustouudistuksen yhteydessä luovuimme erillisestä Pilkahdus-palvelusta, koska sen edustama aineistopankkimainen toteutus ei tuntunut enää olevan tiedontarvitsijoiden tarpeita vastaava. Erilaisia tulevaisuustarkasteluja jaamme ja kommentoimme silti edelleen sosiaalisen median kanavissa aihetunnisteella #pilkahdus.

Parhaimmillaan ennakointi johtaa tulevaisuuden näkemisestä sen tekemiseen. Kokeilujen ja pilottien käyttö ennakoinnilla nähtyjen polunpäiden avaamiseksi on siksi yksi Pirkanmaan liiton kehittyvistä toimintamuodoista. Nopeilla pienimuotoisilla piloteilla ja testeillä voidaan kustannustehokkaasti selvittää esimerkiksi uuden toimintatavan soveltuvuutta ja elinkelpoisuutta, ja tätä pyrimme tekemään eri rahoitusinstrumenttien mahdollistamin tavoin.

Tutustu tämän linkin kautta Pilkahdus -materiaaleihin aluetietopalvelussa.