Hyppää sisältöön

Alue-ennakointi Pirkanmaalla

Koordinoimme alueellisen ennakointityön yhteensovittamista Pirkanmaalla.

Maakuntien liitot vastaavat alueellisen ennakointityön yhteensovittamisesta maakunnan alueella. Tämä on mielenkiintoinen ja haastavakin kenttä, koska tulevaisuustiedon tarpeita on olemassa loppumaton valikoima, toimijoita on paljon ja erilaisia tulevaisuutta luotaavia prosesseja tulee ja menee.

Pirkanmaan liitossa ennakointi liittyy liiton toimenkuvaan muutenkin kuuluvaan strategiseen aluekehityssuunnitteluun ja osaksi sen tietoprosesseja. Ennakointiin liittyviä tarkasteluja tehdään ja hyödynnetään esimerkiksi osana maakuntaohjelman suunnittelua ja maakuntakaavoitusta.

Pirkanmaan alueellista tulevaisuustoimintaa on kutsuttu nimellä ”Pilkahdus”, ja sen periaatteena on ollut saada aikaiseksi pirkanmaalaisittain käyttökelpoisia johtopäätöksiä maailman muutosilmiöistä. Tässä tarkoituksessa on mm. järjestetty useita Tulevaisuusfoorumi-tapahtumia, jossa alueen toimijoiden kanssa on tehty katselmuksia ajankohtaisiin, tulevaisuutta muokkaaviin kehityskulkuihin. Pilkahdus-ennakointia on tehty myös tarkoituksena löytää ratkaisuja jatkuvasti muuttuviin osaamistarpeisiin. Osaamistarpeisiin liittyvään työskentelyyn liitto on osallistunut aktiivisesti muutenkin, ja tulevaisuuden osaamisia koskevaa keskustelua käydään myös Pirkanmaan koulutusryhmässä.

Parhaimmillaan ennakointi johtaa tulevaisuuden näkemisestä sen tekemiseen. Kokeilujen ja pilottien käyttö ennakoinnilla nähtyjen polunpäiden avaamiseksi on siksi yksi Pirkanmaan liiton kehittyvistä toimintamuodoista. Nopeilla pienimuotoisilla piloteilla ja testeillä voidaan kustannustehokkaasti selvittää esimerkiksi uuden toimintatavan soveltuvuutta ja elinkelpoisuutta, ja tätä pyrimme tekemään eri rahoitusinstrumenttien mahdollistamin tavoin.

Alueellista ennakointityötä uudistetaan ja sen vaatimaa yhteistyötä organisoidaan käynnissä olevalla TJANSSI-hankkeella vuosien 2022 – 23 kuluessa. Tavoitteena on entistä systemaattisempi malli tulevaisuutta koskevan tiedon kokoamiseksi, jakamiseksi ja jalostamiseksi pirkanmaalaisten toimijoiden kesken.

Erilaisia tulevaisuustarkasteluja jaamme ja kommentoimme sosiaalisen median kanavissa aihetunnisteella #pilkahdus ja #tjanssi.

Katso lisää tietoa sivulta ennakoivapirkanmaa.fi.

TJANSSI - Resilienssiä elinkeinoelämälle – Kohti tiedolla johtamisen ja ennakoinnin allianssimallia Pirkanmaalla -sivulle tästä linkistä.