Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liitto rahoittajana

Myönnämme rahoitusta maakunnan kehittämistavoitteiden mukaiseen toimintaan.

Aluekehitystyöllä parannetaan maakunnan asukkaiden elämisen ja hyvinvoinnin edellytyksiä sekä yritysten ja muiden organisaatioiden toimintamahdollisuuksia. Kehittämis- ja innovaatiohankkeiden rahoitus on tärkeä työkalu aluekehitystyössä, sillä rahoitetut hankkeet ovat välineitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Maakunnan kehittämisrahoitusta ohjaavat periaatteet ja tavoitteet määritellään valtuustokausittain Pirkanmaan maakuntaohjelmassa.

Pirkanmaan liitto myöntää tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE).

Jos haluat hakea rahoitusta pirkanmaalaiseen kehittämistoimintaan, ole yhteydessä ennen hankehakemuksen tekemistä. Keskustellaan, sopisiko hankeidea toteutettavaksi halutulla rahoitusmuodolla ja vastaako suunniteltu toiminta maakuntaohjelman tavoitteita. Tarvittaessa sinut ohjataan toisen rahoittajatahon neuvonnan piiriin.

Tietoa rahoitusmahdollisuuksista

Hae lisätietoa klikkaamalla alla olevia linkkejä.

Lisätietoja:

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja kansallisista kehittämisvaroista rahoitetut kehittämishankkeet). Olen myös edellä mainittujen hankkeiden yhteyshenkilö.