Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liitto rahoittajana

Myönnämme rahoitusta toimintaan, joka on maakunnan kehittämistavoitteiden mukaista, EAKR- ja Talent Boost -rahoitusta myös muille alueille.

Aluekehitystyöllä parannetaan maakunnan asukkaiden elämisen ja hyvinvoinnin edellytyksiä sekä yritysten ja muiden organisaatioiden toimintamahdollisuuksia. Kehittämis- ja innovaatiohankkeiden rahoitus on tärkeä työkalu aluekehitystyössä, sillä rahoitetut hankkeet ovat välineitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Maakunnan kehittämisrahoitusta ohjaavat periaatteet ja tavoitteet määritellään valtuustokausittain Pirkanmaan maakuntaohjelmassa.

Hankkeiden toteutukseen on käytettävissä eri rahoitusvälineitä, joilla jokaisella on omat tavoitteensa. Pirkanmaan liitto myöntää tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE).

Jos haluat hakea rahoitusta pirkanmaalaiseen kehittämistoimintaan, ole yhteydessä ennen hankehakemuksen tekemistä. Keskustellaan, sopisiko hankeidea toteutettavaksi halutulla rahoitusmuodolla ja vastaako suunniteltu toiminta maakuntaohjelman tavoitteita. Tarvittaessa sinut ohjataan toisen rahoittajatahon neuvonnan piiriin.

Tietoa rahoitusmahdollisuuksista

Hae lisätietoa klikkaamalla alla olevia linkkejä.

Lisätietoja: