Hyppää sisältöön

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)

Rahoitusta kohdennetaan Pirkanmaalla maakuntaohjelman mukaiseen omaehtoiseen kehittämiseen. Tämänhetkisen arvion mukaan AKKE-rahoitusta on haettavissa aikaisintaan loppuvuodesta 2023.

Pirkanmaan liitolla on käytettävissä kehittämishankkeiden rahoittamiseen kansallista alueiden kehittämisrahoitusta, josta käytetään nimitystä AKKE-rahoitus.

AKKE-rahoituksella tuetaan hankkeita, jotka edistävät Pirkanmaan maakuntaohjelman mukaisia missioita ja/ tai maakuntaohjelman osana määriteltyjä Pirkanmaan älykkään erikoistumisen sisältökärkiä sekä hallituksen aluekehittämispäätöstä.

AKKE-rahoitusta voidaan TEM:n päätöksellä kohdistaa myös tiettyihin korvamerkittyihin kehittämistarpeisiin tai -teemoihin.

Edellisen AKKE-rahoituksen hakujakson päättymiseen mennessä (28.2.2023) saapuneet hakemukset on arvioitu eikä rahoitusta jäänyt enää haettavaksi.

Tämänhetkisen arvion mukaan AKKE-rahoitusta on haettavissa aikaisintaan loppuvuodesta 2023.

Hakulomakkeet ja -ohjeet löytyvät kuitenkin alla olevien linkkien takaa tutustumista varten, vaikka Pirkanmaan liitolta ei siis tällä hetkellä ole haettavissa AKKE-rahoitusta.

AKKE-rahoituksen hakuilmoitukset julkaistaan tällä sivulla. Hakuilmoituksissa voidaan määritellä tarkemmin muun muassa se, mitä kustannusmalleja kussakin haussa on käytettävissä ja minkä tyyppisiin hankkeisiin AKKE-rahoitusta on kulloinkin haettavissa.

Hakuilmoitus, hakulomakkeet ja -ohjeet löytyvät alla olevien linkkien takaa

Hakuilmoitus 18.1.2023 (pdf)

Pirkanmaan yhteistyöasiakirja (pdf)

Rahoitushakemuslomake (pdf)

Tehtävänkuvauslomake (excel)

Yhteishankkeen taustalomake (pdf)

AKKE-rahoituksen ohjeet ja ehdot (pdf)

Lisätietoa:

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen Pirkanmaan liiton myöntämän hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta ja kansallisista varoista rahoitetut kehittämishankkeet). Toimin yhteyshenkilönä pääasiassa kansallisella kehittämisrahoituksella rahoitetuille hankkeille.