Hyppää sisältöön

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)

Rahoitusta kohdennetaan Pirkanmaalla maakuntaohjelman mukaiseen omaehtoiseen kehittämiseen.

Pirkanmaan liitolla on käytettävissä kehittämishankkeiden rahoittamiseen kansallista alueiden kehittämisrahoitusta, josta käytetään nimitystä AKKE-rahoitus.

AKKE-rahoituksella tuetaan hankkeita, jotka edistävät Pirkanmaan maakuntaohjelman mukaisia missioita ja/ tai maakuntaohjelman osana määriteltyjä Pirkanmaan älykkään erikoistumisen sisältökärkiä sekä hallituksen aluekehittämispäätöstä.

AKKE-rahoitusta voidaan TEM:n päätöksellä kohdistaa myös tiettyihin korvamerkittyihin kehittämistarpeisiin/ -teemoihin.

Pirkanmaan liitolta on nyt haettavissa AKKE-rahoitusta alla mainittuihin teemoihin:

  • Teollisuuden kaksoissiirtymä
  • Luova talous
  • Työvoiman saatavuus ja ennakoiva osaaminen

Rahoitus ja yllä mainitut teemat perustuvat valtion ja maakunnan alkuvuodesta 2022 käymiin aluekehittämiskeskusteluihin. Kullekin teemalle on korvamerkitty tietty osuus käytettävissä olevasta AKKE-rahoituksesta.

Tarkemmat tiedot haettavan rahoituksen osalta löytyvät alla olevasta hakuilmoituksesta. Hakuilmoituksesta löytyy lisätietoa muun muassa siitä, minkä verran rahoitusta on käytettävissä kuhunkin yllä mainittuun teemaan. Hakuilmoituksessa on myös linkki maakunnan yhteistyöasiakirjaan, jossa on kuvattu tarkemmin kunkin teeman sisältöjä.

Hakuaika

Yllä mainittua rahoitusta voidaan myöntää niin kauan kuin määrärahaa riittää. Hakemukset otetaan käsittelyyn säännöllisen väliajoin. Alla listattuihin päivämääriin mennessä tulleet hakemukset arvioidaan aina kunkin hakujakson päätyttyä. Näin ollen myöhemmät hakujaksot voivat jäädä toteutumatta jos rahoitus tulee kokonaisuudessaan sidottua aiempien hakujaksojen päättymiseen mennessä jätettyihin hakemuksiin.

Loppuvuoden 2022 - alkuvuoden 2023 hakujaksot päättyvät seuraavasti:

  1. hakujakso 30.11.2022
  2. hakujakso 28.2.2023
  3. hakujakso 28.4.2023

Tilanne 13.10.2022: AKKE-rahoitusta on haettavissa yllä oleviin teemoihin yhteensä 1 060 800 euroa.

HUOM! Maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen tarkoitettua AKKE-rahoitusta, jonka käyttökohdetta/ teemaa ei ole tarkemmin määritelty ei ole enää haettavissa vuonna 2022.

Hakuilmoitus, hakulomakkeet ja -ohjeet löytyvät alla olevien linkkien takaa

Hakuilmoitus (pdf) (13.10.2022)

Rahoitushakemuslomake (pdf)

Tehtävänkuvauslomake (excel)

Yhteishankkeen taustalomake (pdf)

AKKE-rahoituksen ohjeet ja ehdot (pdf)

Lisätietoa:

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen Pirkanmaan liiton myöntämän hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta ja kansallisista varoista rahoitetut kehittämishankkeet). Toimin yhteyshenkilönä pääasiassa kansallisella kehittämisrahoituksella rahoitetuille hankkeille.