Hyppää sisältöön

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)

Rahoitusta kohdennetaan Pirkanmaalla maakuntaohjelman mukaiseen omaehtoiseen kehittämiseen. Seuraava haku on tarkoitus avata keväällä 2024.

Pirkanmaan liitolla on käytettävissä kehittämishankkeiden rahoittamiseen kansallista alueiden kehittämisrahoitusta, josta käytetään nimitystä AKKE-rahoitus.

AKKE-rahoituksella tuetaan hankkeita, jotka edistävät Pirkanmaan maakuntaohjelman mukaisia missioita ja/ tai maakuntaohjelman osana määriteltyjä Pirkanmaan älykkään erikoistumisen sisältökärkiä sekä hallituksen aluekehittämispäätöstä.

AKKE-rahoitusta voidaan TEM:n päätöksellä kohdistaa myös tiettyihin korvamerkittyihin kehittämistarpeisiin tai -teemoihin.

Tämänhetkisen arvion mukaan AKKE-rahoitusta on haettavissa aikaisintaan keväällä 2024.

Hakulomakkeet ja -ohjeet löytyvät kuitenkin alla olevien linkkien takaa tutustumista varten, vaikka Pirkanmaan liitolta ei siis tällä hetkellä ole haettavissa AKKE-rahoitusta.

AKKE-rahoituksen hakuilmoitukset julkaistaan tällä sivulla. Hakuilmoituksissa voidaan määritellä tarkemmin muun muassa se, mitä kustannusmalleja kussakin haussa on käytettävissä ja minkä tyyppisiin hankkeisiin AKKE-rahoitusta on kulloinkin haettavissa.

Rahoitushakemuslomake (pdf)

Tehtävänkuvauslomake (excel)

Yhteishankkeen taustalomake (pdf)

AKKE-rahoituksen ohjeet ja ehdot (pdf)

Lisätietoa:

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja kansallisista kehittämisvaroista rahoitetut kehittämishankkeet). Olen myös edellä mainittujen hankkeiden yhteyshenkilö.