Hyppää sisältöön

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)

Rahoitusta kohdennetaan Pirkanmaalla maakuntaohjelman mukaiseen omaehtoiseen kehittämiseen.

Pirkanmaan liitolla on käytettävissä kehittämishankkeiden rahoittamiseen kansallista alueiden kehittämisrahoitusta, josta käytetään nimitystä AKKE-rahoitus.

AKKE-rahoituksella tuetaan hankkeita, jotka edistävät Pirkanmaan maakuntaohjelman mukaisia missioita ja/ tai maakuntaohjelman osana määriteltyjä Pirkanmaan älykkään erikoistumisen sisältökärkiä sekä hallituksen aluekehittämispäätöstä.

AKKE-rahoitusta on nyt haettavissa Pirkanmaan liitolta.

Hakuaika

AKKE-rahoitusta voi hakea jatkuvasti. Hakemukset otetaan käsittelyyn säännöllisin väliajoin. Alla listattuihin päivämääriin mennessä tulleet hakemukset arvioidaan aina kunkin hakujakson päätyttyä.

Vuoden 2022 hakujaksot päättyvät seuraavasti:

  1. hakujakso 31.3.2022
  2. hakujakso 31.8.2022
  3. hakujakso 30.11.2022

AKKE-rahoitusta voidaan myöntää niin kauan kuin määrärahaa riittää. Näin ollen vuoden 2022 viimeinen hakujakso voi jäädä toteutumatta jos vielä käytettävissä oleva määräraha tulee sidottua 1 ja 2 hakujaksojen päättymiseen mennessä jätettyihin hakemuksiin.

Tilanne 25.4.2022: AKKE-rahoitusta on haettavissa noin 451 000 euroa.

Tutustu huolellisesti alla olevaan hakuilmoitukseen ennen hakemuksen laatimista. Siinä on täsmennetty 31.8.2022 päättyvää hakujaksoa koskien muun muassa haettavien hankkeiden maksimikestoa, maksimitukea ja hankkeissa käytettävissä olevia kustannusmalleja. Hakuilmoituksessa on ilmoitettu myös hankkeiden valintakriteerit. Vuoden 2022 viimeistä hakujaksoa koskien voidaan hakuilmoitusta päivittää muun muassa edellä mainittujen asioiden osalta. Viimeistä hakujaksoa koskeva hakuilmoitus päivitetään tälle nettisivulle kun 31.8. mennessä saapuneet hakemukset on arvioitu eli syyskuun 2022 aikana.

Hakuilmoitus, hakulomakkeet ja -ohjeet löytyvät alla olevien linkkien takaa

Hakuilmoitus (pdf)

Rahoitushakemuslomake (pdf)

Tehtävänkuvauslomake (excel)

Yhteishankkeen taustalomake (pdf)

Hakuohje (pdf) (sisältää muun muassa lisätietoa kustannusmalleista ja hakemuksen täyttöohjeet)

Lisätietoa:

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen Pirkanmaan liiton myöntämän hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta ja kansallisista varoista rahoitetut kehittämishankkeet). Toimin yhteyshenkilönä pääasiassa kansallisella kehittämisrahoituksella rahoitetuille hankkeille.