Hyppää sisältöön

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) Pirkanmaalla

Suomessa JTF-valmistelun perusta on hallitusohjelman kirjaus turpeen energiakäytön puolittamisesta vuoden 2030 loppuun mennessä.

Euroopan unionin osarahoittamaEU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi kehitetty oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi sisältää uuden oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF). Suomessa JTF-valmistelun perusta on hallitusohjelman kirjaus turpeen energiakäytön puolittamisesta vuoden 2030 loppuun mennessä.

Valtioneuvosto on hyväksynyt JTF:ää koskevan Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ohjelmanmuutoksen syksyllä 2022. Euroopan komissio on hyväksynyt JTF-rahaston toimet osaksi Suomen ohjelmaa.

Pirkanmaalla JTF-alueeseen kuuluvat Parkano, Kihniö, Virrat ja Punkalaidun. Pirkanmaalle on laadittu oma Pirkanmaan oikeudenmukaista siirtymää koskeva suunnitelma, jossa on kuvattu sitä miten JTF-varat Pirkanmaalla on tarkoitus käyttää.

JTF on osa kokonaisuutta, jolla Euroopan unioni pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2050 mennessä. Rahastolla lievennetään sosioekonomisia ja ympäristöllisiä haittavaikutuksia, joita vähähiilinen siirtymä aiheuttaa EU:n aluetalouksille ja työllisyydelle. Suomessa toimet suunnataan elinkeinorakenteen uudistamiseen ja työllisyyttä tukeviin toimiin, turvetoimialalla toimivien ja erityisesti nuorten uudelleenkoulutukseen sekä turvesoiden ennallistamiseen ja jälkikäyttöön.

Pirkanmaan liiton ensimmäinen JTF-haku päättyi 29.9.2023. Hakemukset on arvioitu ja hakijoihin on oltu yhteydessä.

Pirkanmaan liiton seuraavan JTF-haun ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin tällä nettisivulla. Hakuaikasuunnitelmat löytyvät myös rakennerahastojen nettisivuilta tämän linkin takaa.

Pirkanmaan liitto rahoittaa JTF-rahoituksella pääosin kohdealueen elinkeinoelämän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa tukevia yleishyödyllisiä kehittämishankkeita. ELY-keskus rahoittaa Pirkanmaan JTF-kohdealueella yritystukihankkeita ja turvetuotantoalueiden ennallistamistoimenpiteitä.


Pirkanmaan alueellinen oikeudenmukaista siirtymää koskeva suunnitelma löytyy Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman sivuilta 281-295 tämän linkin takaa.

Lisätietoja:

  • Suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen

    Tehtäviini kuuluu Pirkanmaan kehittämisen strategisten kysymysten käsittely maakuntaohjelman laadinnan kautta. Työskentelen myös tulevaisuuden muutostekijöiden tunnistamiseksi, huomioon ottamiseksi ja keskustelun käymiseksi niistä. Olen maakuntahallituksen ympäristö- ja ilmastojaoston esittelijä.

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja kansallisista kehittämisvaroista rahoitetut kehittämishankkeet). Olen myös edellä mainittujen hankkeiden yhteyshenkilö.