Hyppää sisältöön

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) Pirkanmaalla

Suomessa JTF-valmistelun perusta on hallitusohjelman kirjaus turpeen energiakäytön puolittamisesta vuoden 2030 loppuun mennessä.

EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi kehitetty oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi sisältää uuden oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF). Suomessa JTF-valmistelun perusta on hallitusohjelman kirjaus turpeen energiakäytön puolittamisesta vuoden 2030 loppuun mennessä.

Valtioneuvosto on hyväksynyt JTF:ää koskevan Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ohjelmanmuutoksen syksyllä 2022. Tavoitteena on, että Euroopan komissio hyväksyy JTF-rahaston toimet osaksi Suomen ohjelmaa vielä tämän vuoden aikana.

Pirkanmaalla JTF-alueeseen kuuluvat Parkano, Kihniö, Virrat ja Punkalaidun. Pirkanmaalle on laadittu oma Pirkanmaan oikeudenmukaista siirtymää koskeva suunnitelma, jossa on kuvattu sitä miten JTF-varat Pirkanmaalla on tarkoitus käyttää.

JTF on osa kokonaisuutta, jolla Euroopan unioni pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2050 mennessä. Rahastolla lievennetään sosioekonomisia ja ympäristöllisiä haittavaikutuksia, joita vähähiilinen siirtymä aiheuttaa EU:n aluetalouksille ja työllisyydelle. Suomessa toimet suunnataan elinkeinorakenteen uudistamiseen ja työllisyyttä tukeviin toimiin, turvetoimialalla toimivien ja erityisesti nuorten uudelleenkoulutukseen sekä turvesoiden ennallistamiseen ja jälkikäyttöön.

Pirkanmaan liiton ensimmäinen JTF-haku on tarkoitus avata maaliskuussa 2023. Pirkanmaan liiton rahoitus on tarkoitus kohdentaa pääosin kohdealueen elinkeinoelämän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa tukeviin monenkeskisiin hankkeisiin.

ELY-keskus rahoittaa Pirkanmaan JTF-kohdealueella yritystukihankkeita ja turvetuotantoalueiden ennallistamistoimenpiteitä.

Pirkanmaan oikeudenmukaista siirtymää koskeva suunnitelma tämän linkin takaa.

Lisätietoja:

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen Pirkanmaan liiton myöntämän hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta ja kansallisista varoista rahoitetut kehittämishankkeet). Toimin yhteyshenkilönä pääasiassa kansallisella kehittämisrahoituksella rahoitetuille hankkeille.