Hyppää sisältöön

Muita EU-rahoituslähteitä

Pirkanmaata kehitetään useilla rahoitusvälineillä. Näitä ovat muun muassa Euroopan sosiaalirahasto, maaseuturahasto ja Horisontti 2020.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella vahvistetaan työllisyyttä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. ESR-tukea välittävät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. ELY-keskukset myöntävät myös suoria yritystukia ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksia. Hakuajat ilmoitetaan Rakennerahastot-verkkopalvelussa.
Siirry ELY-keskuksen EU-rahoituksen teemasivuille tästä linkistä.

Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Sen tavoitteena on kestävä kasvu, elinkeinojen kehittäminen ja elämänlaadun parantaminen maaseudulla. Ohjelman rahoituksen hyödyntämisessä neuvovat kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet, ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät, jotka myöntävät rahoitusta omien kehittämispainotustensa mukaisesti. Pirkanmaalla toimivat Leader-ryhmät ovat Leader Joutsenten reitti, Leader Kantri, Leader Pirkan Helmi, Leader PoKo ja Leader Pohjois-Satakunta. Löydä Pirkanmaan Leader-ryhmät tämän linkin takaa (leadersuomi.fi)

Euroopan unionilla on lisäksi suuri joukko erillisrahoitusohjelmia. Pirkanmaalle niistä tärkeimpiä ovat Horisontti 2020, Erasmus+ ja Interreg -ohjelmat.

 • Interreg Baltic Sea Region
  Interreg BSR -ohjelma rahoittaa innovaatioihin, vesien suojeluun ja ilmastotavoitteisiin liittyviä kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. EU-rahoituksen osuus on 80 % kokonaiskustannuksista. Uutena elementtinä ohjelma rahoittaa pieniä hankkeita, joiden kokonaisbudjetti on enintään 500 000 euroa ja kesto kaksi vuotta.
  Ohjeet Interreg BSR -hakijoille löytyvät täältä.
  -Yhteyshenkilö Pirkanmaan liitossa: Matti Lipsanen

 • Interreg Central Baltic
  Rahoitusta myönnetään hankkeisiin, jotka luovat edellytyksiä yritysten innovaatioille, tukevat ympäristötavoitteiden saavuttamista, kehittävät uusia työllistymisen keinoja tai uudistavat julkisen sektorin palvelutarjontaa. Central Baltic -ohjelmasta rahoitettavissa hankkeissa keskeistä on rajat ylittävä yhteistyö ja hankkeista syntyvät konkreettiset tulokset. Central Baltic -ohjelmassa EU-rahoituksen osuus on 80 % kokonaiskustannuksista. Normaalien hankkeiden lisäksi ohjelmasta rahoitetaan pieniä hankkeita, joiden kokonaisbudjetti on enintään noin 213 000 euroa ja kesto 18 kk.
  -Yhteyshenkilö Pirkanmaan liitossa: Tiina-Ramstedt-Sen.

 • Interreg Europe
  Ohjelma tukee eri puolilla Eurooppaa sijaitsevien julkisten viranomaisten ja julkisluontoisten toimijoiden yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi.
  -Yhteyshenkilö Pirkanmaan liitossa: Tiina-Ramstedt-Sen.

 • Horisontti Eurooppa
  Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma, jolla rahoitetaan huippututkimusta ja kansainvälistä liikkuvuutta, teollisuuden muutosta ja yritysten tuotekehitystä sekä innovaatioita kaikkialla Euroopassa. Tavoitteina on torjua ilmastonmuutosta, tukea kestävää kehitystä ja lisätä EU:n kilpailukykyä.

 • Erasmus+
  EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheilualan rahoitusohjelma. Kaikki koulutus-, nuoriso- ja urheilualalla toimivat julkiset tai yksityiset tahot voivat hakea rahoitusta. Suomen kansallisena toimistona toimii Opetushallitus. 


Lue rahoitusmahdollisuuksista Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston sivuilta.

Tutustu myös EU-rahoitusneuvonnan sivuihin täällä.