Hyppää sisältöön

Muita EU-rahoituslähteitä

Pirkanmaata kehitetään useilla rahoitusvälineillä. Näitä ovat muun muassa Euroopan sosiaalirahasto, maaseuturahasto ja Horisontti 2020.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella vahvistetaan työllisyyttä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. ESR-tukea välittävät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. ELY-keskukset myöntävät myös suoria yritystukia ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksia.

Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Sen tavoitteena on kestävä kasvu, elinkeinojen kehittäminen ja elämänlaadun parantaminen maaseudulla. Ohjelman rahoituksen hyödyntämisessä neuvovat kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet, ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät, jotka myöntävät rahoitusta omien kehittämispainotustensa mukaisesti. Pirkanmaalla toimivat Leader-ryhmät ovat Leader Joutsenten reitti, Leader Kantri, Leader Pirkan Helmi, Leader PoKo ja Leader Pohjois-Satakunta.

Euroopan unionilla on lisäksi suuri joukko erillisrahoitusohjelmia. Pirkanmaalle niistä tärkeimpiä ovat Horisontti 2020, Erasmus+ ja Interreg -ohjelmat.

  • Horisontti Eurooppa -ohjelma on Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma, jolla rahoitetaan huippututkimusta ja kansainvälistä liikkuvuutta, teollisuuden muutosta ja yritysten tuotekehitystä sekä innovaatioita kaikkialla Euroopassa. Tavoitteina on torjua ilmastonmuutosta, tukea kestävää kehitystä ja lisätä EU:n kilpailukykyä.
  • Erasmus+ on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheilualan rahoitusohjelma. Kaikki koulutus-, nuoriso- ja urheilualalla toimivat julkiset tai yksityiset tahot voivat hakea rahoitusta. Suomen kansallisena toimistona toimii Opetushallitus. 
  • Interreg Europe -ohjelma tukee eri puolilla Eurooppaa sijaitsevien julkisten viranomaisten ja julkisluontoisten toimijoiden yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi.

Lue näistä ja muista rahoitusmahdollisuuksista lisää Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston sivuilta.

Tutustu myös EU-rahoitusneuvonnan sivuihin täällä.

Siirry ELY-keskuksen EU-rahoituksen teemasivuille tästä linkistä.

Löydä Pirkanmaan Leader-ryhmät tämän linkin takaa.