Hyppää sisältöön

Pirkanmaan älykkään erikoistumisen strategia

Pirkanmaa erottuu älykkäästi alueilla, jotka houkuttelevat osaajia ja rahoitusta ja joissa kannattaa rakentaa valikoituja ja pitkäkestoisia kumppanuuksia.

Älykäs erikoistuminen on Euroopan unionin edellyttämä aluekehitystä korostava tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan strategia. Älykkään erikoistumisen strategia (RIS3) toimii välineenä, jolla suunnataan Euroopan rakenne- ja investointirahastojen rahoitusta ja lisätään vaikuttavuutta Euroopan unionin, kansallisen ja alueellisen tason toimien kesken.

Vaikka älykkään erikoistumisen idea on lähtöisin EU-tasolta, se on tärkeä osa paikallista, alueellista ja kansallista tavoitteenasettelua ja kehittämistä. Pirkanmaalla sen tavoitteiksi on asetettu teollisuuden kestävä uudistuminen ja palveluiden digiloikka.

Pirkanmaan älykäs erikoistuminen pohjautuu Tampereen kaupunkiseudulla tehtyihin elinkeino- ja innovaatiopolitiikan valintoihin. Ne puolestaan perustuvat alueella olevaan kansainvälisen tason osaamiseen, tutkimustoimintaan ja yritysten vahvuusaloihin sekä näiden arvioituihin tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Älykkään erikoistumisen sisältökärjet Pirkanmaalla ovat:

  • teollisuuden digitalisaatio
  • älykkään kaupungin ratkaisut
  • kiertotalous
  • hyvinvoinnin ja terveyden palvelut ja järjestelmät

Pirkanmaan älykäs erikoistuminen ei tarkoita ainoastaan tiettyjen kärkitoimialojen nimeämistä. Sillä haetaan myös uudenlaisia tekemisen tapoja, toimintakulttuurisia muutoksia ja kyvykkyyksiä. Siksi Pirkanmaan älykkään erikoistumisen strategiassa on lisäksi valittu toiminnalliset kärjet, jotka ovat:

  • osallistavat innovaatio- ja kehitysalustat ja palvelut
  • systeemiset kokeilut, pilotointi ja demonstraatiot
  • lahjakkuus- ja inhimillinen näkökulma kehittämisessä
  • kansainvälinen yhteisoppiminen ja investoinnit

Pirkanmaan älykkään erikoistumisen strategiaa toteutetaan useiden eri ohjelmien, toteuttajatahojen ja rahoitusmuotojen yhteistyönä. Sen toteutumista seurataan innovaatiotoiminnan tilannekuvalla, joka tuotetaan ja pidetään ajantasaisena yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa.

Älykkään erikoistumisen strategia sisältyy Pirkanmaan maakuntaohjelmaan. Se uudistetaan seuraavan kerran vuonna 2021 yhdessä maakuntaohjelman kanssa.

Lisätietoja: