Hyppää sisältöön

Tietosuoja Pirkanmaan liitossa

Pirkanmaan liitto noudattaa toiminnassaan Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GPDR, General Data Protection Regulation) sekä tietosuojalakia.

Pirkanmaan liitto on lakisääteinen kuntayhtymä, joka maankäyttö- ja rakennuslain mukaan hoitaa alueensa maakuntakaavoituksen ja alueiden kehittämislain mukaan vastaa alueen yleisestä kehittämisestä. Näiden tehtävien lainmukainen hoitaminen edellyttää myös henkilötietojen käsittelyä.

Tietojen käsittely perustuu useisiin lakeihin tai asetuksiin, mutta usein myös suostumukseen. Pirkanmaan liitto noudattaa toiminnassaan Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GPDR, General Data Protection Regulation) sekä tietosuojalakia.

Tietojen keräys, käsittely ja säilytys

Pirkanmaan liitto kerää toimintansa kannalta vain olennaisia tietoja kuten nimiä ja yhteystietoja. Henkilötietojen käsittely liittyy aina työtehtävän hoitoon. Lisäksi henkilötietoja on suojattu erilaisilla teknisillä ja hallinnollisilla toimenpiteillä, joilla varmistutaan että vain ne henkilöt, joilla on oikeus käsitellä tietoja, pääsevät niihin käsiksi.

Työntekijöille on järjestetty tietosuojakoulutus. Jossakin tapauksissa tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille. Kolmannet osapuolet voivat olla esimerkiksi viranomaisia, joille on lakisääteinen velvollisuus luovuttaa tietoja tai osapuolia, jotka tekevät henkilötietojen käsittelyä Pirkanmaan liiton lukuun. Tällöinkin Pirkanmaan liitto rekisterinpitäjänä vastaa tiedoistasi. Emme luovuta tietojasi suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Henkilötietojasi säilytetään erilaisten lakien velvoittaman ajan. Säilytysaikoja on määritelty tarkemmin arkistonmuodostussuunnitelmassa. Säilytysajoissa on huomioitu myös Kansallisarkiston päätöksiä pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista sekä Kuntaliiton suosituksia asiakirjojen säilytysajoista.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada kopiot niistä kirjallisena. Tarkastusoikeus toteutetaan 30 vrk:n sisällä pyynnöstä. Rekisterinpitäjä voi periä pyynnön toteuttamisesta kohtuullisen maksun, jos pyyntö on perusteetön tai kohtuuton (esimerkiksi jos niitä esitetään toistuvasti). Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Tarkastuspyyntö on mahdollista tehdä joko henkilökohtaisen asiakaskäynnin yhteydessä (henkilöllisyys tarkastetaan) tai tunnistautumalla sähköisesti ja toimittamalla tarkastuspyyntö suojattuna sähköpostina tämän kautta. Tarkastuspyyntölomakkeen täyttäminen edellyttää Adobe Acrobat ohjelmaa.

Alla olevien linkkien kautta saat lisää ohjeita.

Linkki tarkastuspyyntölomakkeeseen.

Ohje henkilötietoja koskevaan, sähköisesti tehtävään tarkastuspyyntöön

Oikeus vaatia henkilötietoja koskevan tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Tietojen poistamista varten rekisteröidyn tulee toimittaa rekisterinpitäjälle tarkempi kuvaus poistettavista tiedoista. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.

Linkki lomakkeeseen henkilötietoja koskevien tietojen korjausta varten

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Lisätietoa tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivustolta.

Lisätietoja:

s-posti: tietosuojavastaava@pirkanmaa.fi

Tästä pääset lähettämään turvasähköpostia. (Postisi menee Pirkanmaan liiton kirjaamoon.)