Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Tältä sivulta löydät henkilöstömme yhteystiedot. Voit katsella tietoja aakkosjärjestyksessä tai ryhmittäin.

Johtajat

Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen

Johdan Pirkanmaan liittoa ja maakunnan tulevaisuuden valmistelua. Johdan maakunnan edunvalvontaa ja yhteistyötä Euroopassa, Suomessa ja Pirkanmaalla. Tavoitteenani on kestävästi menestyvä kansainvälinen Pirkanmaa. Vastaan tuloksistamme maakuntavaltuustolle ja maakuntahallitukselle.

Henkilökunta aakkosjärjestyksessä

Maakuntainsinööri Satu Appelqvist

Työskentelen Pirkanmaan liiton maankäyttö- ja liikennetiimissä. Tehtäväkenttääni kuuluu yhdyskuntahuoltoon, luonnonvaroihin ja ympäristönsuojeluun liittyvä suunnittelu ja selvittäminen. Toimin myös suunnittelujohtajan varahenkilönä. Olen osittaisella opintovapaalla 31.5.2022 saakka.

Projektipäällikkö Clémentine Arpiainen

Toimin projektipäällikkönä TJANSSI–hankkeessa. Valmistelemme tiedolla johtamisen ja ennakoinnin Pirkanmaan maakunnallista allianssimallia. Etsimme sopivaa työkalua tiedon jalostamiseen, jakamiseen ja hyödyntämiseen. Lisäksi vahvistamme ennakointityötä ja tiedolla johtamista tukevaa kyvykkyyttä.

Projektipäällikkö, vastuullinen TKI- toiminta Lisbet Frey

Tehtäviini kuuluu liiton innovaatio- ja tulevaisuustyöhön liittyvien kansainvälisten vastuullista innovaatio- ja tutkimustoimintaa edistävien hankkeiden kehittäminen. Toimin projektipäällikkönä TetRRIS (Horizon2020)- ja MARIE (Interreg)- hankkeissa.

Erityisasiantuntija Tiina Harala

Työskentelen Pirkanmaan liiton myöntämän hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta ja kansallisista varoista rahoitetut kehittämishankkeet). Toimin yhteyshenkilönä pääasiassa kansallisella kehittämisrahoituksella rahoitetuille hankkeille.

Ohjelmajohtaja Elina Hykkönen

Työskentelen Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden rahoituksen parissa. Koordinoin maakuntaliittojen EAKR-yhteistyötä Länsi-Suomessa, jonka alueella Pirkanmaan liitto vastaa hankkeita koskevista päätöksistä. Olen myös kulttuuri- ja maaseutuasioiden yhteyshenkilö.

Rahoitustarkastaja Anne Innanen

Työtehtäväni on tarkistaa rahoitettujen hankkeiden maksatushakemuksia, eli kustannuksia toimenpiteistä, joilla hankkeen tavoitteisiin pyritään. Varmistan niiden tukikelpoisuuden, rahoitusehtojen täyttymisen sekä lainmukaisuuden. Myös hanketoteuttajien neuvonta ja ohjeistus kuuluvat työhöni.

Edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela

Edistän maakunnalle tärkeitä kehittämiskohteita, joilla vaikutetaan valtion talousarvioon ja lainsäädäntöön. Toimin Suomen päärataryhmän sihteerinä sekä edistän sen mukaista maakuntien yhteistyötä. Käsittelen Pirkanmaan liitolle kuuluvat liikuntahallinnon tehtävät.

Viestinnän asiantuntija Milja Mansukoski

Viestin Euroopan aluekehitysrahaston hankkeista ja niiden tuloksista ja tiedotan rahoitusmahdollisuuksista. Vuonna 2022 teen erityisesti kestävän kaupunkikehittämisen ja ekosysteemisopimusten kansalliseen toimeenpanoon eli Innokaupunkeihin liittyvää viestintää.

Kehittämispäällikkö Marja-Riitta Mattila-Nurmi

Tehtäviini kuuluu liiton innovaatio- ja tulevaisuustyöhön liittyvien kansainvälisten ja kansallisten hankkeiden valmistelu, läpivieminen ja tukeminen. Olen mukana InnoHEIs-, PriMaaS-, S34Growth-, TracS3- ja iBuy -hankkeissa. Laajakaistatukihanke Pirkanmaalla: yhteydenotot minulle.

Johdon assistentti Johanna Paltila

Työni sisältää maakuntajohtajan kalenterin hallinnointia sekä kokouksien ja tilaisuuksien järjestelyjä sekä matkajärjestelyjä. Toimin maakuntajohtajan päätöspöytäkirjanpitäjänä sekä tarkastuslautakunnan sihteerinä. Lisäksi toimin Pirkanmaan liiton rahoittamien EAKR-hankkeiden yhteyshenkilönä.

Kehittämispäällikkö Riina Pulkkinen

Koordinoin Innokaupunkien yhteistyötä, kun ne kehittävät ekosysteemejään vihreän siirtymän, digitaalisen teknologian ja hyvinvoinnin teemoissa. Tehtäviini kuuluvat mm. kaupunkien välisen yhteistyön tukeminen, vaikuttavuuden seuranta ja osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön.

Rakennerahastoasiantuntija Tuija Rajala

Osallistun Länsi-Suomen liittojen (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta) Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) -hankkeiden päätösvalmisteluun. Toimin myös Pirkanmaan liiton rahoittamien EAKR-hankkeiden yhteyshenkilönä.

Projektipäällikkö (Circwaste ja Pirkanmaan ekologinen transitio -hankkeet) Hannele Tiitto

Työskentelen kiertotalouden ja ekologisen transition teemojen parissa. Edistän kuntien ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää elinvoimaisuutta. Innovaatiotoimintaa teen kestävän kehityksen näkökulmasta. Toimin yhteistyössä kuntien, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Assistentti Satu Tuominen

Satu Tuominen

Työskentelen Pirkanmaan liitossa assistenttina edunvalvonta-, innovaatio- ja aluekehitystiimeissä sekä Pirkanmaan sote-uudistuksessa. Tehtäviini kuuluu johtajien ja asiantuntijoiden avustaminen sekä tilaisuuksiin, tapaamisiin ja kokouksiin liittyvät järjestelyt.

Liikennesuunnittelija Juho Vehviläinen

Toimin osana maankäyttö- ja liikennetiimiä Pirkanmaan liikennejärjestelmätyöhön liittyvissä suunnittelutehtävissä ja vastaan liikenneselvitysten sekä aiheeseen liittyvien lausuntojen valmistelusta. Lisäksi osallistun asiantuntijana erilaisiin yhteistyöverkostoihin ja projekteihin.