Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Tältä sivulta löydät henkilöstömme yhteystiedot. Voit katsella tietoja aakkosjärjestyksessä tai ryhmittäin.

Johtajat

Hallintojohtaja Petri Pikkuaho

Vastaan liiton hallinnosta ja eri toimielinten päätösten valmistelusta ja niiden täytäntöönpanosta. Toimin maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja Pirkanmaan johtajakokouksen sihteerinä. Johdan Pirkanmaan liiton hallintoryhmää ja osallistun jäsenenä liiton johtoryhmän työskentelyyn.

Henkilökunta aakkosjärjestykessä

Projektiasiantuntija Lisbet Frey

Toimin projektipäällikkönä Horizon 2020 -rahoitteisessa TetRRIS-hankkeessa. Siinä edistetään vastuullista tutkimus- ja innovaatiotoimintaa älykkään erikoistumisen strategiaan valituilla toimialoilla. Lisäksi olen projektiasiantuntija Canemure - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hankkeessa.

Erityisasiantuntija Tiina Harala

Työskentelen Pirkanmaan liiton myöntämän hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta ja kansallisista varoista rahoitetut kehittämishankkeet). Toimin yhteyshenkilönä pääasiassa kansallisella kehittämisrahoituksella rahoitetuille hankkeille.

Ohjelmajohtaja Elina Hykkönen

Työskentelen Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden rahoituksen parissa. Koordinoin maakuntaliittojen EAKR-yhteistyötä Länsi-Suomessa, jonka alueella Pirkanmaan liitto vastaa hankkeita koskevista päätöksistä. Olen myös kulttuuri- ja maaseutuasioiden yhteyshenkilö.

Edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela

Edistän maakunnalle tärkeitä kehittämiskohteita, joilla vaikutetaan valtion talousarvioon ja lainsäädäntöön. Toimin Suomen päärataryhmän sihteerinä sekä Länsi-Suomen Päärata+:n projektipäällikkönä. Käsittelen Pirkanmaan liitolle kuuluvat liikuntahallinnon tehtävät.

Rahoitustarkastaja Jaana Niittyniemi

Tarkastan rahoitettujen hankkeiden maksatushakemuksia. Varmistan kustannusten tukikelpoisuuden, rahoitusehtojen täyttymisen ja muun lainmukaisuuden. Tarkastan hanketoteuttajien luona hankkeita. Lisäksi neuvon ja ohjeistan hanketoimijoita. Olen Pirkanmaan liiton tietosuojavastaava.

Elinvoima-analyytikko Leena Nykänen

Teen monipuolisia tieto- ja analytiikkatehtäviä, analysoin ja visualisoin tilastoja, tiedolla johtamisen suunnittelua ja kehittämistä. Mukana alueellisissa yhteistyöverkostoissa ja liiton toteuttamissa hankkeissa (Kasvun ekosysteemit ja Pirkanmaan ekologinen transitio).

Johdon assistentti Johanna Paltila

Työni sisältää maakuntajohtajan kalenterin hallinnointia sekä kokouksien ja tilaisuuksien järjestelyjä. Toimin maakuntajohtajan päätöspöytäkirjanpitäjänä sekä tarkastuslautakunnan sihteerinä. Lisäksi hoidan mm. matkajärjestelyjä ja liikelahjatilauksia.

Rakennerahastoasiantuntija Tuija Rajala

Osallistun Länsi-Suomen liittojen (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta) Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) -hankkeiden päätösvalmisteluun. Toimin myös Pirkanmaan liiton rahoittamien EAKR-hankkeiden yhteyshenkilönä.

Projektipäällikkö (Circwaste-hanke) Hannele Tiitto

Työskentelen kiertotalouden ja ekologisen transition teemojen parissa. Edistän kuntien ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää elinvoimaisuutta. Innovaatiotoimintaa teen kestävän kehityksen näkökulmasta. Toimin yhteistyössä kuntien, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Assistentti Satu Tuominen

Satu Tuominen

Työskentelen Pirkanmaan liitossa assistenttina edunvalvonta-, innovaatio- ja aluekehitystiimeissä sekä Pirkanmaan sote-uudistuksessa. Tehtäviini kuuluu johtajien ja asiantuntijoiden avustaminen sekä tilaisuuksiin, tapaamisiin ja kokouksiin liittyvät järjestelyt.