Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Tältä sivulta löydät henkilöstömme yhteystiedot. Voit katsella tietoja aakkosjärjestyksessä tai ryhmittäin.

Johtajat

Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen

Johdan Pirkanmaan liittoa ja maakunnan tulevaisuuden valmistelua. Johdan maakunnan edunvalvontaa ja yhteistyötä Euroopassa, Suomessa ja Pirkanmaalla. Tavoitteenani on kestävästi menestyvä kansainvälinen Pirkanmaa. Vastaan tuloksistamme maakuntavaltuustolle ja maakuntahallitukselle.

Henkilökunta aakkosjärjestyksessä

Projektipäällikkö Katja Alakerttula

Työskentelen projektipäällikkönä ilmastonmuutoksen hillintää edistävässä CANEMURE– hankkeessa. Laadimme Pirkanmaan hiilineutraalitiekartan. Autamme käynnistämään alueella ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä sekä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Osallistun viestintään ja vuorovaikuttamiseen.

Projektipäällikkö, vastuullinen TKI- toiminta Lisbet Frey

Tehtäviini kuuluu liiton innovaatio- ja tulevaisuustyöhön liittyvien kansainvälisten vastuullista innovaatio- ja tutkimustoimintaa edistävien hankkeiden kehittäminen. Toimin projektipäällikkönä TetRRIS (Horizon2020)- ja MARIE (Interreg)- hankkeissa.

Erityisasiantuntija Tiina Harala

Työskentelen Pirkanmaan liiton myöntämän hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta ja kansallisista varoista rahoitetut kehittämishankkeet). Toimin yhteyshenkilönä pääasiassa kansallisella kehittämisrahoituksella rahoitetuille hankkeille.

Rahoitustarkastaja Anne Innanen

Työtehtäväni on tarkistaa rahoitettujen hankkeiden maksatushakemuksia, eli kustannuksia toimenpiteistä, joilla hankkeen tavoitteisiin pyritään. Varmistan niiden tukikelpoisuuden, rahoitusehtojen täyttymisen sekä lainmukaisuuden. Myös hanketoteuttajien neuvonta ja ohjeistus kuuluvat työhöni.

Edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela

Edistän maakunnalle tärkeitä kehittämiskohteita, joilla vaikutetaan valtion talousarvioon ja lainsäädäntöön. Toimin Suomen päärataryhmän sihteerinä sekä edistän sen mukaista maakuntien yhteistyötä. Käsittelen Pirkanmaan liitolle kuuluvat liikuntahallinnon tehtävät.

Tietosuunnittelija Oona Lintunen

Tehtäviini kuuluvat tiedon tuottaminen Pirkanmaan vetytalouden tilannekuvan rakentamiseksi sekä osallistuminen hankkeen sidosryhmätyöskentelyyn ja viestintään. Lisäksi työskentelen Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartan seurantatietojen parissa.

Johdon assistentti Johanna Paltila

Työni sisältää maakuntajohtajan kalenterin hallinnointia sekä kokouksien ja tilaisuuksien järjestelyjä sekä matkajärjestelyjä. Toimin maakuntajohtajan päätöspöytäkirjanpitäjänä sekä tarkastuslautakunnan sihteerinä. Lisäksi toimin Pirkanmaan liiton rahoittamien EAKR-hankkeiden yhteyshenkilönä.

Kehittämispäällikkö Riina Pulkkinen

Koordinoin Innokaupunkien yhteistyötä, kun ne kehittävät ekosysteemejään vihreän siirtymän, digitaalisen teknologian ja hyvinvoinnin teemoissa. Tehtäviini kuuluvat mm. kaupunkien välisen yhteistyön tukeminen, vaikuttavuuden seuranta ja osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön.

Tietosuunnittelija Joel Roth

Suunnittelen ja valmistelen tietojohtamisen ja tietopalvelujen malleja alueellisten ennakointivalmiuksien kehittämiseksi. Olen mukana kehittämässä Pirkanmaan liiton, TAMK:in ja Business Tampereen luotsaamaa TJANSSI -hanketta tiiviissä yhteistyössä osatoteuttajien sekä hankkeen sidosryhmien kanssa.

Projektipäällikkö (Circwaste-hanke) Hannele Tiitto

Työskentelen kiertotalouden ja ekologisen transition teemojen parissa. Edistän kuntien ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää elinvoimaisuutta. Innovaatiotoimintaa teen kestävän kehityksen näkökulmasta. Toimin yhteistyössä kuntien, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Assistentti Satu Tuominen

Satu Tuominen

Työskentelen Pirkanmaan liitossa assistenttina edunvalvonta-, innovaatio- ja aluekehitystiimeissä sekä Pirkanmaan sote-uudistuksessa. Tehtäviini kuuluu johtajien ja asiantuntijoiden avustaminen sekä tilaisuuksiin, tapaamisiin ja kokouksiin liittyvät järjestelyt.

Liikennesuunnittelija Juho Vehviläinen

Toimin osana maankäyttö- ja liikennetiimiä Pirkanmaan liikennejärjestelmätyöhön liittyvissä suunnittelutehtävissä ja vastaan liikenneselvitysten sekä aiheeseen liittyvien lausuntojen valmistelusta. Lisäksi osallistun asiantuntijana erilaisiin yhteistyöverkostoihin ja projekteihin.

Projektipäällikkö Maria Virtanen

Kehitän Pirkanmaalle innovatiivista tiedolla johtamisen ja ennakoinnin allianssimallia, jolla vahvistetaan erityisesti Pirkanmaan elinkeinoelämän tulevaisuusorientaatiota, ja toimin Pirkanmaan liiton, Business Tampereen ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteisen TJANSSI-hankkeen projektipäällikkönä.