Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liitto

Viemme yhdessä Pirkanmaata kohti kestävästi elinvoimaista tulevaisuutta.

Pirkanmaan 23 kunnan yhteinen kannanotto maakunnan liikennetavoitteista ja määrärahojen korotustarpeesta

Kaikki Pirkanmaan 23 kuntaa ovat tehneet valtiovarainministeriölle, liikenne- ja viestintäministeriölle ja Väylävirastolle yhteisen kannanoton ja esityksen Pirkanmaan liikennetavoitteista ja määrärahojen korotustarpeesta.

”Kunnissa oleva huoli valtion määrärahojen niukkuudesta liikenneverkollamme, erityisesti koko tieverkollamme, on perusteltu. Pirkanmaa on Suomen merkittävin logistinen solmupiste, missä kasvavan ja elinkeinoelämältään monipuolisen maakunnan liikenneverkolle tulee osoittaa korjausvelkaa vähentävä pitkäaikainen rahoitus.”

Liikennerahoitustarpeen tiedote Pirkanmaalta

Päärata on Suomen raideliikenteen selkäranka

Päärata jatkoyhteyksineen on Suomen merkittävin ratakokonaisuus ja elintärkeä maan yrityksille, ihmisille sekä taloudelle. Se on myös avainasemassa suhteessa Euroopan liikenneverkkoon ja liikennepäästöjen vähentämiseen.

Panostukset päärataan vaikuttavat koko Suomeen – ja Eurooppaan Suomi tarvitsee aitoja tulevaisuuden investointeja, joilla pysymme kiinni kasvussa ja tavoitteissamme. Satsauksien tulee edistää ihmisten ja tavaroiden liikkumista, työllistymistä sekä ilmastotavoitteiden ja päästövähennysten toteuttamista.

Lue lisää Päärata.fi-verkkosivuilta