Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitto rahoittaa ohjelmakaudella 2021–2027 Euroopan aluekehitysrahaston tuella hankkeita Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman toimintalinjoilla 1. Innovatiivinen Suomi ja 2. Hiilineutraali Suomi.

Euroopan unionin osarahoittama

Pirkanmaan liitto rahoittaa ohjelmakaudella 2021–2027 Euroopan aluekehitysrahaston tuella hankkeita Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman toimintalinjoilla 1. Innovatiivinen Suomi ja 2. Hiilineutraali Suomi.

Hakuja järjestetään 1–2 kertaa vuodessa. Käytettävissä olevan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) -rahoituksen määrä vaikuttaa siihen montako hakua voidaan järjestää. Arvio vuosittain käytössä olevan EAKR-rahoituksen määrästä on noin 1,8 miljoonaa euroa.

Hakuilmoitukset julkaistaan ohjelmakaudella 2021–2027 rahoituksen hallinnointiin käytettävän EURA 2021 -järjestelmän kautta ja ne löytyvät järjestelmän nettisivulta kohdasta Avoimet hankehakuilmoitukset.

Hauista julkaistaan hakukortit myös rakennerahastot.fi -sivuston etusivulla kohdassa Hakuajat. Huom! Klikkaa painiketta Kaikki hakuajat saadaksesi näkyviin kattavan listauksen käynnissä olevista hauista.

Hauista tiedotetaan lisäksi Pirkanmaan liiton uutiskirjeissä ja nettisivuilla.

Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitusta myönnetään hankkeille, jotka ovat Pirkanmaan maakuntaohjelman mukaisia.

Pirkanmaan liitto ei voi myöntää rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen. Tällaisia hankkeita rahoitetaan ELY-keskuksen rahoitusvälineillä.

Pirkanmaan liiton seuraava EAKR-haku

Pirkanmaan liiton seuraava EAKR-haku avautuu syksyllä 2023. Toimintalinjan 1 rahoitus avataan haettavaksi seuraavien eritystavoitteiden osalta:

1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi

Lisätiedot