Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitto rahoittaa ohjelmakaudella 2021–2027 Euroopan aluekehitysrahaston tuella hankkeita Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman toimintalinjoilla 1. Innovatiivinen Suomi ja 2. Hiilineutraali Suomi.

Euroopan unionin osarahoittama

Pirkanmaan liitto rahoittaa ohjelmakaudella 2021–2027 Euroopan aluekehitysrahaston tuella hankkeita Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman toimintalinjoilla 1. Innovatiivinen Suomi ja 2. Hiilineutraali Suomi.

Hakuja järjestetään 1–2 kertaa vuodessa. Käytettävissä olevan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) -rahoituksen määrä vaikuttaa siihen montako hakua voidaan järjestää. Arvio vuosittain käytössä olevan EAKR-rahoituksen määrästä on noin 1,8 miljoonaa euroa.

Hakuilmoitukset julkaistaan ohjelmakaudella 2021–2027 rahoituksen hallinnointiin käytettävän EURA 2021 -järjestelmän kautta ja ne löytyvät järjestelmän nettisivulta kohdasta Avoimet hankehakuilmoitukset.

Hauista julkaistaan hakukortit myös rakennerahastot.fi -sivuston etusivulla kohdassa Hakuajat. Huom! Klikkaa painiketta Kaikki hakuajat saadaksesi näkyviin kattavan listauksen käynnissä olevista hauista.

Hauista tiedotetaan lisäksi Pirkanmaan liiton uutiskirjeissä ja nettisivuilla.

Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitusta myönnetään hankkeille, jotka ovat Pirkanmaan maakuntaohjelman mukaisia.

Pirkanmaan liitto ei voi myöntää rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen. Tällaisia hankkeita rahoitetaan ELY-keskuksen rahoitusvälineillä.

Pirkanmaan liiton seuraava EAKR-haku

Pirkanmaan liiton seuraava EAKR-haku avautuu joko marras-/ joulukuussa TAI tammikuussa 2024.

EURA2021-järjestelmästä johtuen Pirkanmaan liiton toimintalinjan 1 haun tarkka ajankohta varmistuu vasta marraskuussa. Pirkanmaan liitto avaa toimintalinjan 1 haun marraskuun lopussa/ joulukuun alussa mikäli EURA-järjestelmä mahdollistaa haun olemisen auki vuoden vaihteen yli. Haku päättyy tässä tapauksessa 23.2.2024.

Mikäli haku ei voi olla EURA-järjestelmästä johtuen auki vuoden vaihteen yli, avataan haku tammikuun 2024 alkupuolella. Haku päättyy tässä tapauksessa 11.3.2024.

Toimintalinjan 1 rahoitus avataan haettavaksi seuraavien eritystavoitteiden osalta:

1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi

Haettavissa oleva summa on noin 3,7 miljoonaa.

Tiedot haun avaamisesta päivitetään tälle sivulle heti kun se on mahdollista.

Toimintalinjan 2 rahoitus avataan haettavaksi syksyllä 2024. Haettavissa oleva summa tulee olemaan noin 1 miljoonaa euroa.

Pirkanmaan liiton hakuaikasuunnitelmat ovat nähtävissä myös tämän linkin takaa.

Lisätiedot

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja kansallisista kehittämisvaroista rahoitetut kehittämishankkeet). Olen myös edellä mainittujen hankkeiden yhteyshenkilö.

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Hoidan Innokaupunkien vetovastuuhankkeiden rahoitusvalmistelua. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilönä Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.