Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitto rahoittaa ohjelmakaudella 2021–2027 Euroopan aluekehitysrahaston tuella hankkeita Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman toimintalinjoilla 1. Innovatiivinen Suomi ja 2. Hiilineutraali Suomi.

Euroopan unionin osarahoittama

Pirkanmaan liitto rahoittaa ohjelmakaudella 2021–2027 Euroopan aluekehitysrahaston tuella hankkeita Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman toimintalinjoilla 1. Innovatiivinen Suomi ja 2. Hiilineutraali Suomi.

Hakuja järjestetään 1–2 kertaa vuodessa. Käytettävissä olevan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) -rahoituksen määrä vaikuttaa siihen montako hakua voidaan järjestää. Arvio vuosittain käytössä olevan EAKR-rahoituksen määrästä on noin 1,8 miljoonaa euroa.

Hakuilmoitukset julkaistaan ohjelmakaudella 2021–2027 rahoituksen hallinnointiin käytettävän EURA 2021 -järjestelmän kautta ja ne löytyvät järjestelmän nettisivulta kohdasta Avoimet hankehakuilmoitukset.

Hauista julkaistaan hakukortit myös rakennerahastot.fi -sivuston etusivulla kohdassa Hakuajat. Huom! Klikkaa painiketta Kaikki hakuajat saadaksesi näkyviin kattavan listauksen käynnissä olevista hauista.

Hauista tiedotetaan lisäksi Pirkanmaan liiton uutiskirjeissä ja nettisivuilla.

Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitusta myönnetään hankkeille, jotka ovat Pirkanmaan maakuntaohjelman mukaisia.

Pirkanmaan liitto ei voi myöntää rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen. Tällaisia hankkeita rahoitetaan ELY-keskuksen rahoitusvälineillä.

Pirkanmaan liiton EAKR-haku koskien toimintalinjaa 1. Innovatiivinen Suomi päättyi 11.3.2024. Pirkanmaan liitolle jätettiin hakemuksia yhteensä 19 hankekokonaisuudesta. Mukana oli useita useamman toteuttajan yhdessä hakemia hankekokonaisuuksia ja myös muutama useampaan maakuntaan kohdistuva hankehakemus. Haetun rahoituksen määrä, ylimaakunnalliset hankkeet mukaan lukien, oli yhteensä lähes 6 miljoonaa euroa. Pirkanmaan liiton rahoitusta oli haettavana 3,7 miljoonaa. Hakemukset arvioidaan kevään aikana ja niistä ollaan yhteydessä hakijoihin arviointien jälkeen.

Toimintalinjan 2 rahoitus avataan haettavaksi syksyllä 2024. Haettavissa oleva summa tulee olemaan noin 1 miljoonaa euroa.

Pirkanmaan liiton hakuaikasuunnitelmat ovat nähtävissä myös tämän linkin takaa.

Lisätiedot

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja kansallisista kehittämisvaroista rahoitetut kehittämishankkeet). Olen myös edellä mainittujen hankkeiden yhteyshenkilö.

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Lisäksi toimin Innokaupunkien kansallisessa koordinaatiossa rahoitustehtävissä. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilö Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.