Hyppää sisältöön

Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus Tampereen kaupungin ja valtion välillä

Tampereen kaupunki on yksi Suomen 18 kaupungista, joka on solminut Ekosysteemisopimuksen Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) kanssa. Ekosysteemisopimusten kantavana ideana on innovatiiviset ja edelläkävijyyttä tavoittelevat kaupungit, jotka omien vahvuuksien pohjalta hyödyntävät digitalisaation, uusien teknologisoiden ja hiilineutraaliuden tuomia mahdollisuuksia ja siten vauhdittavat elinkeinoelämän uudistumista ja kestävää kaupunkia.

Kaupungin ja valtion välinen ekosysteemisopimus tukee Tampereen kaupunkiseudun innovaatiovetoista kasvua, kilpailukykyä, elinvoimaa, työllisyyttä ja kansainvälistymistä. Toimenpiteet kohdistuvat seuraaviin 4 kuvattuun strategisiin painopisteisiin:

 1. Sustainable Industry X, SIX, kansallinen teollisuuden yhteistyöaloite
  Tavoitteena on edistää kansallisen kehitystoiminnan monimuotoista eteenpäin viemistä ja rakentaa pysyvä perusta yhteiselle kilpailukyvyn rakentamiselle teollisessa sektorissa. Ekosysteemin osaamisen vahvistamisessa ja uudistamisessa tavoitellaan teknologista edellä kävijyyttä, TKI-toiminnan vahvistamista, alan houkuttelevuutta ja osaamisen laaja-alaista hyödyntämistä.
 2. Rakennukset, energia ja infra
  Edistetään kaupunginosatasoisen kestävän rakennetun kaupunkiympäristön innovaatioekosysteemin kehittämistä Hiedanrannassa. Tavoitteena on energia-, rakennus- ja ICT-sektoreita yhdistävän tutkimus- ja yritysryppään synnyttäminen, joka tuottaa Hiedanrannassa seuraavien vuosien aikana kunnianhimoisia hiilinegatiivisia ja skaalautuvia kaupunginosatason toteutuksia. Kestävän rakennetun kaupunkiympäristön suunnittelu ja toteutus muuttava nykyisiä liiketoimintamalleja ja luovat uutta liiketoimintapotentiaalia. Painopisteellä halutaan edistää rakennusalalle uutta startup-toimintaa sekä yhdistää energia-alan startup-toimintaa rakentamiseen.
 3. Digitaaliset terveysratkaisut
  Tampereelle on kehittynyt monipuolinen terveysalan tutkimus-, kehitys- ja testausympäristö sekä lähes sadan yrityksen suuruinen terveysteknologian ja biotieteiden liiketoimintaekosysteemi. Tavoitteena on edistää alueen toimijoiden yhteistyötä ja kiihdyttää kasvua vastaamalla terveysalan kolmeen keskeiseen haasteeseen: 1) Terveysdatan potentiaalin hyödyntäminen 2) Mahdollisuus innovoida aidoissa hoitoympäristöissä ja 3) ekosysteemin kehittäminen alan erityistarpeet huomioiden.
 4. Poikkileikkaavat kehittämisen kärjet
  Valittuja edellä mainittuja kolmea strategista painopistettä tuetaan tekoälyn edistämiseen, osaamisen vahvistamisen ja uudistamisen sekä startup-ekosysteemin kehittämisen teemoilla.

Tampereen ekosysteemisopimuksen strategiset painopisteet ovat valikoituneet Tampereen kaupungin, Tampereen kaupunkiseudun, Tampereen korkeakouluyhteisön, VTT:n, Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan ELY-keskuksen sekä työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ympäristöministeriön kanssa käytyjen keskustelujen ja neuvottelun pohjalta. Painopisteet pohjautuvat alueen yritysten ja innovaatio-organisaatioiden osaamiseen sekä kasvua edistäviin strategioihin (maakuntaohjelma, älykkään erikoistumisen strategia, seudun elinkeinostrategia, MAL-sopimus)

Tampereen ekosysteemisopimuksen hankemenettely eroaa Pirkanmaan liiton hausta sillä, että Tampereen kaupunki määrittelee haun painopisteet, käytettävät erityistavoitteet, kustannusmallit sekä hakuaikataulun. Pirkanmaan liitto arvioi saapuneiden hakemusten yleiset valintaperusteet sekä tekee laillisuustarkastelun. Tampereen kaupungin edustajat vastaavat varsinaisesta hankkeiden pisteytyksestä sekä asettaa hakemukset paremmuusjärjestykseen.

Tutustu tarkemmin Tampereen ja valtion ekosysteemisopimukseen ja sen sisältöihin:
Tampereen kaupungin ekosysteemisopimus 2021-2027 ja toimenpidesuunnitelma

Tutustu hakusuunnitelmiin täällä

Lisätiedot