Hyppää sisältöön

Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelma kaudella 2021-2027

Uusi kansallinen Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelma on hyväksytty valtioneuvostossa. Pirkanmaan liiton EAKR-haku aukeaa keväällä 2022.

Euroopan unionin osarahoittama

Valtioneuvosto ja Euroopan komissio ovat hyväksyneet Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan uuden kansallisen ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027.

Pirkanmaan liitto myöntää tukea Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoitteiden mukaiseen toimintaan kahdessa toimintalinjassa:

Toimintalinja 1: Innovatiivinen Suomi

• Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
• Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi
• Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

Toimintalinja 2: Hiilineutraali Suomi

• Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
• Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja palautuvuuden edistäminen
• Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Ohjelman toimintalinjaa 3 Saavutettavampi Suomi ei toteuteta Länsi-Suomessa.

Ohjelmasta saat lisätietoa uusilta Rakennerahastot.fi-sivustolta.


Pirkanmaan liiton rahoittamat kokonaisuudet

Pirkanmaan liitto toimii EU:n rahoituskaudella 2021 – 2027 rahoittajana seuraavissa kolmessa kokonaisuudessa. Rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahaston varoista ja hankkeiden tulee olla Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 -ohjelman EAKR-erityistavoitteiden mukaisia.

Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus
Tällä tarkoitetaan rahoitusta, jota voidaan kohdistaa kaikkialle Pirkanmaalla. Rahoitus vastaa rakennerahastokaudella 2014-2020 Pirkanmaan liiton myöntämää EAKR-rahoitusta.

Kestävä kaupunkikehittäminen - Tampereen kaupungin ekosysteemisopimuksen rahoitus
Tampereen kaupungin ekosysteemisopimusta toteuttaville hankkeille kohdistettava rahoitus. Tästä rahoituksesta rahoitettavien hankkeiden tulee olla edellä mainitun sopimuksen mukaisiin teemoihin liittyviä ja toimenpiteet voivat kohdistua Tampereen kaupunkiseudun alueelle.

Kestävä kaupunkikehittäminen - Innovoivat kaupungit ja yhteisöt 2021-2027

Ekosysteemisopimuskaupungeille kohdistettava rahoitus, joka käsittää useita kaupunkeja ja niiden hanketoimijoita yhdistävät vetovastuuhankkeet. Vetovastuuhankkeissa voi olla yhteistyökumppanina myös muita kaupunkeja kuin ekosysteemisopimuksen valtion kanssa sopineita kaupunkeja. Pirkanmaan liitto vastaa vetovastuuhankkeiden rahoituksesta Suomessa.

Infotilaisuudet

Keväällä 2022 järjestettiin Länsi-Suomen yhteisiä aamukahvitilaisuuksia. Materiaalit löytyvät linkkien takaa!

Aamukahvien ajankohdat / linkit materiaaleihin:

Torstai 13.1. Kustannusmallit (Rakennerahastot.fi)

Torstai 20.1. Indikaattorit & de minimis-tuki (Rakennerahastot.fi)

Torstai 17.3. EURA2021 & ryhmähankkeet

EU:n alue- ja rakennepolitiikan uuden ohjelmakauden avaustilaisuus pidettiin 12.5.
Tallenne julkaistaan viikolla 20.

Pirkanmaan liiton rahoitusinfo oli 13.5. Hakuinfon materiaalit  löytyvät materiaalipankista (Rakennerahastot.fi).