Hyppää sisältöön

Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelma kaudella 2021-2027

Euroopan unionin osarahoittama

Valtioneuvosto ja Euroopan komissio ovat hyväksyneet Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan uuden kansallisen ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027.

Pirkanmaan liitto myöntää tukea Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoitteiden mukaiseen toimintaan kahdessa toimintalinjassa:

Toimintalinja 1: Innovatiivinen Suomi

• Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
• Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi
• Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

Toimintalinja 2: Hiilineutraali Suomi

• Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
• Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja palautuvuuden edistäminen
• Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Ohjelman toimintalinjaa 3 Saavutettavampi Suomi ei toteuteta Länsi-Suomessa.

Ohjelmasta saat lisätietoa uusilta Rakennerahastot.fi-sivustolta.


Pirkanmaan liiton rahoittamat kokonaisuudet

Pirkanmaan liitto toimii EU:n rahoituskaudella 2021 – 2027 rahoittajana seuraavissa kolmessa kokonaisuudessa. Rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahaston varoista ja hankkeiden tulee olla Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 -ohjelman EAKR-erityistavoitteiden mukaisia.

Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus
Tällä tarkoitetaan rahoitusta, jota voidaan kohdistaa kaikkialle Pirkanmaalla. Rahoitus vastaa rakennerahastokaudella 2014-2020 Pirkanmaan liiton myöntämää EAKR-rahoitusta.

Kestävä kaupunkikehittäminen - Tampereen kaupungin ekosysteemisopimuksen rahoitus
Tampereen kaupungin ekosysteemisopimusta toteuttaville hankkeille kohdistettava rahoitus. Tästä rahoituksesta rahoitettavien hankkeiden tulee olla edellä mainitun sopimuksen mukaisiin teemoihin liittyviä ja toimenpiteet voivat kohdistua Tampereen kaupunkiseudun alueelle.

Kestävä kaupunkikehittäminen - Innovoivat kaupungit ja yhteisöt 2021-2027

Ekosysteemisopimuskaupungeille kohdistettava rahoitus, joka käsittää myös useita kaupunkeja ja niiden hanketoimijoita yhdistävät vetovastuuhankkeet. Pirkanmaan liitto vastaa vetovastuuhankkeiden rahoituksesta Suomessa.

Infotilaisuudet

Hakuinfoista tiedotamme sivuillamme kohdassa tapahtumat.

Länsi-Suomen yhteisten rahoitus- ja hakuinfotilaisuuksien materiaalit löytyvät Länsi-Suomen materiaalipankista Rakennerahastot-sivustolta.

Pirkanmaan liiton infotilaisuuksien materiaalit  löytyvät Pirkanmaan materiaalipankista (Rakennerahastot.fi).