Hyppää sisältöön

Euroopan alue- ja rakennepolitiikan ohjelma kaudella 2021-2027

Uusi kansallinen ohjelma julkaistaan marraskuun alussa. Ensimmäinen EAKR-haku avautuu Pirkanmaalla tammikuussa 2022.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan vuosien 2021–2027 kansallisen ohjelman valmistelu on loppusuoralla. Työ- ja elinkeinoministeriön vetämään työhön on osallistunut alueiden edustajia, muita ministeriöitä ja laaja joukko sidosryhmiä. Ohjelman toteutus alkaa 1.11.2021.

Ohjelman tavoitteita toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Lisäksi osaksi koko Manner-Suomen kattavaa ohjelmaa tulee oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) tuella osassa maata toteutettava toimintalinja.

Jatkossakin Euroopan aluekehitysrahasto painottaa innovaatioiden, liiketoimintapotentiaalin ja hiilineutraaliuden edistämistä. Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteet korostavat jatkuvaa oppimista, työelämän muutokseen vastaamista ja sosiaalista osallisuutta.

Toimintalinja 1: Innovatiivinen Suomi

• Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
• Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi
• Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

Toimintalinja 2: Hiilineutraali Suomi

• Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
• Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja palautuvuuden edistäminen
• Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Ohjelman toimintalinjaa 3 Saavutettavampi Suomi ei toteuteta Länsi-Suomessa.

Pirkanmaan liitto myöntää jatkossakin rahoitusta EAKR-tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Alueelliset painopisteet varmistuvat, kun uusi maakuntaohjelma hyväksytään marraskuun 2021 lopussa.

Suunnitelmien mukaan Pirkanmaan liiton ensimmäinen uuden kauden EAKR-haku avautuu tammikuussa 2022. Alkuvuodesta järjestetään erikseen alueellinen hakuinfo prikanmaalaisille hanketoimijoille. Tulossa on myös laajemmin länsisuomalaisille toimijoille suunnattu uuden kauden rahoitusmahdollisuuksia esittelevä tilaisuus. Tiedotamme näistä lisää myöhemmin mm. näillä sivuilla.

Kestävän kaupunkikehittämisen osion koordinointi ja
ekosysteemisopimusten toteutuksen tuki

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta suunnataan kestävän kaupunkikehittämisen (Sustainable Urban Development, SUD) rahoitusta kaupunkien ja valtion välisten ekosysteemisopimusten toteuttamiseen. Pirkanmaan liitto toimii kansallisena koordinaattorina uudessa toiminnassa.

Ekosysteemisopimuksia toteuttavien kaupunkien tukena toimii myös kehittämishanke, joka tuottaa asiantuntija- ja verkostotukea innovaatiotoiminnan kehittämiseksi.

Kestävän kaupunkikehittämisen kansallinen ohjausryhmä tulee koordinoimaan toteuttamisen kokonaisuutta. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee ohjausryhmää.

Lisätiedot Kestävä kaupunkikehitys: Johtaja Petri Räsänen 040 772 3008 petri.rasanen@pirkanmaa.fi

Lue lisää ekosysteemisopimuksista työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.


Lisätietoja: