Hyppää sisältöön

Euroopan alue- ja rakennepolitiikan ohjelma kaudella 2021-2027

Uutta kansallista ohjelmaa valmistellaan. Ensimmäinen EAKR-haku avautunee kesällä 2021.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallista ohjelmaa vuosille 2021 - 2027 valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriön ja alueiden yhteistyönä. Mukana valmistelussa on muita ministeriöitä ja laaja joukko sidosryhmiä.

Ohjelman tavoitteita toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Lisäksi osaksi koko Manner-Suomen kattavaa ohjelmaa tulee oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) tuella toteutettava toimintalinja.

Jatkossakin Euroopan aluekehitysrahasto painottaa innovaatioiden, liiketoimintapotentiaalin ja hiilineutraaliuden edistämistä. Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteet korostavat jatkuvaa oppimista, työelämän muutokseen vastaamista ja sosiaalista osallisuutta.

Pirkanmaan liitto myöntää rahoitusta EAKR-tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Tämänhetkisen käsityksen mukaan ensimmäinen EAKR-haku avautuu kesällä 2021.

Lisätietoja: