Hyppää sisältöön

Kestävän kaupunkikehittämisen koordinaatio 2021-2027

Pirkanmaan liitto koordinoi Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -toiminnan kehittämistä ja vastaa tulosten näkyvyydestä.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan Suomen ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi sisältää kestävän kaupunkikehittämisen kokonaisuuden, jossa toteutetaan ekosysteemisopimusten mukaisia innovaatiohankkeita. Suomen valtio ja 16 yliopistokeskuskaupunkia Tampere mukaan lukien solmivat ekosysteemisopimukset vuonna 2021. Tavoitteena on vahvistaa alueiden osaamiskärkiä, tiivistää innovaatiotoiminnan yhteistoimintaverkostoja ja edistää Suomen kilpailukykyä.

Toimintaa toteutetaan Innovoivat kaupungit ja yhteisöt (IC16) -nimen alla.

Pirkanmaan liitto koordinoi Suomessa kestävää kaupunkikehittämistä yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, kaupunkien ja maakuntien liittojen kanssa vuosina 2021-2027. Toiminta ja rahoitushaut käynnistyvät vuoden 2022 alussa.

Käynnistysvaihetta on rahoitettu vuodesta 2021 lähtien kansallisella alueellisella kehittämisrahoituksella (AKKE-rahoitus). Tämän jälkeen pääasiallisena rahoituslähteenä on yllä mainittu alue- ja rakennepolitiikan ohjelma.

Pirkanmaan liiton vastuulla on neuvoa kaupunkeja ja rahoitusta välittäviä maakuntien liittoja yhteisistä rahoitusmenettelyistä, kerätä toimeenpanotietoa ja viestiä toiminnasta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Kokonaisuuteen kuuluu vuonna 2022 alkava kansallinen kehittämishanke. Toimintaa ohjaa työ- ja elinkeinoministeriö ja kansallinen ohjausryhmä sihteeristöineen.

Kehittämispäällikkö Riina Pulkkinen aloittaa Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -toiminnassa Pirkanmaan liitossa 3.1.2021.

Lisätietoja: