Hyppää sisältöön

Luonnon arvot ja monimuotoisuus

Monimuotoinen luonto on Pirkanmaan hyvinvoinnin perusta. Luonnonvaroja tulee hyödyntää kestävästi.

Pirkanmaan monimuotoisuusohjelma ja uhanalaisuusselvitys

Pirkanmaalle laaditaan vuoden 2021 aikana ensimmäisenä maakuntana Suomessa alueellinen monimuotoisuusohjelma Pirkanmaan lumo - luonnon monimuotoisuusohjelma 2022–2030. Ohjelmalla halutaan torjua luonnon monimuotoisuuskatoa maakunnassa.

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen on mahdollista pysäyttää. Se edellyttää laajaa muutosta yhteiskunnassa siten, että luontoa hyödynnetään jatkossa kestävästi. Monimuotoisuusohjelmassa tavoitteena on löytää käytännönläheisiä tapoja edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä maakunnan tasolla, niin että vahvistetaan ja laajennetaan mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevia prosesseja, mutta kehitetään myös uusia ratkaisumalleja. Ohjelman valmistelun aikana tunnistetaan maakunnalle tärkeimmät luonnon monimuotoisuuteen liittyvät sisältöteemat, olennaisimmat toimijat sekä käytännön toimet ja niiden toteuttajat, minkä pohjalta ohjelman tavoitteet viedään käytäntöön toteutusvaiheessa. Ohjelman valmistelua organisoivat Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto. Ohjelma valmistellaan yhdessä maakunnan kuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa. Kansallisen tason asiantuntemusta hyödynnetään tekemällä yhteistyötä Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön kanssa.

Suomen ympäristökeskus selvitti Pirkanmaan uhanalaisten lajien ja luontotyyppien nykytilaa ja niihin kohdistuvia uhkia monimuotoisuusohjelman pohjaksi. Tulokset ovat maakunnan toimijoiden hyödynnettävissä esimerkiksi maankäytön ja luonnonhoidon hankkeiden suunnittelun tukena.  

Pirkanmaan uhanalaiset lajit ja luontotyypit -selvityksessä on koottu yhteen ja analysoitu eri tietolähteistä saatua Pirkanmaata koskevaa luontotietoa. Siinä tunnistettiin Pirkanmaan vastuulajit sekä uhanalaisten lajien ja luontotyyppien alueelliset keskittymät sekä arvioitiin esiintymien nykytilaa. Selvityksessä annetaan ehdotuksia tarpeellisista toimista luontoarvojen turvaamisen, ennallistamisen ja hoidon kohdentamisessa. Selvityksen tilasivat Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto ja se valmistui keväällä 2021.

Löydät Pirkanmaan uhanalaiset lajit ja luontotyypit -selvityksen Helda-palvelusta tästä linkistä.

Pirkanmaan ympäristöohjelma

Ympäristöviisas Pirkanmaa 2040 -ohjelma linjaa ympäristön kehittämissuuntia ja luo perustaa maakunnan ympäristöpolitiikalle Pirkanmaan ympäristöohjelmaan pääset tästä linkistä.

Hae tietoa luonnon monimuotoisuudesta ymparisto.fi-sivuilta

Ekosysteemipalvelut

Monimuotoinen luonto ja sen tuottamat ekosysteemipalvelut ovat ihmisen elämän ja hyvinvoinnin perusta. Ekosysteemipalvelut ovat ekosysteemien tuottamia suoria tai välillisiä hyötyjä ihmiselle, esimerkkeinä puun kasvu, luonnon tarjoamat virkistysmahdollisuudet, pohjaveden muodostuminen, hyönteisten pölytystoiminta ja elimistömme vastustuskykyä ylläpitävät luonnonympäristöt.

Pirkanmaan ekosysteemipalveluja on kartoitettu ja koottu yhteen vuonna 2015. Hankkeessa on tuotettu tietoa keskeisistä ekosysteemipalveluita tuottavista alueista, tuotantopotentiaalista ja taloudellisesta arvosta, sekä pyritty tuomaan esille ekosysteemipalveluiden kannalta kriittisiä alueita.

Pirkanmaan ekosysteemipalvelut -julkaisuun tästä.
Julkaisu on tehty vuonna 2015. Se ei ole saavutettavuusvaatimusten mukainen.

Lisätietoja: