Hyppää sisältöön

Luonnon arvot ja monimuotoisuus

Monimuotoinen luonto on Pirkanmaan hyvinvoinnin perusta. Luonnonvaroja tulee hyödyntää kestävästi.

Pirkanmaan uhanalaiset lajit ja luontotyypit

Uusimpien uhanalaisuusarviointien mukaan Suomen luonnon köyhtyminen jatkuu edelleen. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen on kuitenkin mahdollista pysäyttää.

Monimuotoisuuskadon pysäyttäminen edellyttää laajaa muutosta yhteiskunnassa siten, että luontoa hyödynnetään jatkossa kestävästi. Lajien ja luontotyyppien uhanalaistumisen pysäyttämisessä ratkaisut tehdään paikallisesti esimerkiksi metsätaloudessa ja rakentamisessa.

Lajien ja luontotyyppien uhanalaisuudesta Pirkanmaan alueella on käynnissä selvitys, jossa tunnistetaan maakunnan vastuulajit ja -luontotyypit, selvitetään niiden nykytila ja tunnistetaan uhanalaisuuden alueelliset keskittymät.

Selvityksen laatii Suomen ympäristökeskus Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan liiton tilauksesta. Työ valmistuu kevään 2021 aikana, ja se toimii pohjana Pirkanmaan alueellisen biodiversiteettiohjelman laatimiselle.

Pirkanmaan ympäristöohjelmaan pääset tästä linkistä.

Hae tietoa luonnon monimuotoisuudesta ymparisto.fi-sivuilta

Ekosysteemipalvelut

Monimuotoinen luonto ja sen tuottamat ekosysteemipalvelut ovat ihmisen elämän ja hyvinvoinnin perusta. Ekosysteemipalvelut ovat ekosysteemien tuottamia suoria tai välillisiä hyötyjä ihmiselle, esimerkkeinä puun kasvu, luonnon tarjoamat virkistysmahdollisuudet, pohjaveden muodostuminen, hyönteisten pölytystoiminta ja elimistömme vastustuskykyä ylläpitävät luonnonympäristöt.

Pirkanmaan ekosysteemipalveluja on kartoitettu ja koottu yhteen vuonna 2015. Hankkeessa on tuotettu tietoa keskeisistä ekosysteemipalveluita tuottavista alueista, tuotantopotentiaalista ja taloudellisesta arvosta, sekä pyritty tuomaan esille ekosysteemipalveluiden kannalta kriittisiä alueita. Selvityksen tuloksia voi tarkastella raportista tai teemakohtaisesti Pirkanmaan liiton aluetietopalvelusta.

Lisätietoja: