Hyppää sisältöön

Pirkanmaan energiastrategia 2030

Visio: vuonna 2030 Pirkanmaalla on fossiiliton, energiatehokas ja luotettava energiajärjestelmä, joka on ympäristöystävällinen ja oikeudenmukainen.

Pirkanmaa pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä, eikä tavoitteeseen päästä ilman energiajärjestelmän päämäärätietoista kehittämistä kohti vähähiilisyyttä. Maakunnan energiatulevaisuutta on kartoitettu vuonna 2023 valmistuneessa Pirkanmaan energiastrategiassa, joka laadittiin laajassa sidosryhmäyhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa.

Visiona on vuonna 2030 fossiiliton, energiatehokas ja luotettava energiajärjestelmä, joka on ympäristöystävällinen ja oikeudenmukainen.

Pirkanmaan maakuntahallituksen ilmasto- ja ympäristöjaosto asetti energiastrategialle seuraavat tavoitteet vuoteen 2030 mennessä:

  • Mahdollistetaan Pirkanmaan hiilineutraalius
  • Varmistetaan Pirkanmaan energiajärjestelmän toimitus- ja huoltovarmuus
  • Irrotetaan maakunta venäläisestä tuontienergiasta
  • Vahvistetaan aluetaloutta ja energiaan liittyvää TKI-toimintaa
  • Varmistetaan energiamurroksen oikeudenmukaisuus ja kustannustehokkuus
  • Parannetaan Pirkanmaan energiatehokkuutta
  • Tavoitteisiin päästään heikentämättä luonnon monimuotoisuutta

Maakunnan oman energiantuotannon suurin lisäyspotentiaali löytyy aurinkosähköstä, biokaasusta sekä tuulivoimasta. Energiantuotannon lisäämisen tulee kuitenkin tapahtua hallitusti, asumisen ja ympäristön ehdoilla, sekä monipuolisesti eri tuotantomuotoja hyödyntäen. Pirkanmaa on nykyään vahvasti riippuvainen muualla tuotetusta sähköstä, joten on huolehdittava riittävistä siirtoyhteyksistä ja tuotannon vastuullisuudesta myös maakunnan rajojen ulkopuolella.

Uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiajärjestelmä vaatii erityisesti varastoinnin kehittämistä, kulutusjoustoon panostamista, sekä olemassa olevan siirtoinfrastruktuurin ja älyratkaisujen laajamittaista hyödyntämistä. Strategiassa on pyritty huomioimaan tulevaisuuden mahdollisuudet sektori-integraatiossa, vetytaloudessa ja pienydinvoiman tuotannossa. Energiajärjestelmän kehittäminen edellyttää yhteistyötä yli sektorirajojen, ennakkoluulotonta TKI-toimintaa ja kokeilukulttuuria, sekä energiamurroksen osaamistarpeeseen vastaamista eri koulutusasteilla.

Pirkanmaan energiastrategian sisältöä koostettiin työpajoissa ja ryhmäkeskusteluissa, joissa oli mukana edustajia yhteensä yli 40 organisaatiosta ja ryhmästä yhteiskunnan eri osa-alueilta. Tietopohjana toimivat ELY-keskuksen teettämä energiajärjestelmäselvitys sekä muut ajankohtaiset tutkimukset. Lisäksi lausuntokierrokselta saatu palaute vaikutti osaltaan strategian sisältöön ja sanoitukseen.

Pirkanmaan energiastrategia 2030

Energiastrategian julkistustilaisuuden ja vetyvoorumin 30.3.2023 esitysmateriaalit

Energiatulevaisuuden aamupäivän 24.8.2022 tallenne YouTubessa