Hyppää sisältöön

Alue- ja yhdyskuntarakenne

Pirkanmaan liitto suunnittelee ja kehittää laadukasta elinympäristöä maakunnan mittakaavassa.

Maankäytön suunnittelun avulla luodaan edellytykset laadukkaalle ja kestävälle asuin- ja elinympäristölle. Hyvin suunnitellut kaavoitusratkaisut sekä toimiva ja eheä yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelyt luovat hyvinvointia ja elinvoimaa. Näin edistetään kestävää kehitystä.

Maankäytön suunnittelu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat suunnittelua maakunnissa ja kunnissa. Valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava.

Maakunnan suunnitteluun kuuluvat maakuntasuunnitelma, maakuntakaava ja alueellinen kehittämisohjelma. Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen, kartalla esitetty suunnitelma maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteesta. Se kuvaa rakentamisen ja ympäristön kehittämisen suunnat maakunnassa tuleville vuosikymmenille. Maakuntakaava on ohjeena kuntien kaavoitukselle ja muulle viranomaistoiminnalle, jolla vaikutetaan alueidenkäyttöön. Maakuntakaavan laatii ja siitä päättää maakunnan liitto.

Maakuntakaavan sisältövaatimukset on kuvattu maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Linkki Maankäyttö- ja rakennuslain 28 pykälään

Pirkanmaan maakuntakaava

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jonka Pirkanmaan maakuntavaltuusto on hyväksynyt 27.3.2017. Maakuntakaava tuli voimaan kuulutuksella 8.6.2017. Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt hyväksymispäätöstä koskeneet valitukset ja 24.4.2019 antamallaan päätöksellään pitänyt Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 voimassa sellaisenaan, kuin siitä päätettiin maakuntavaltuustossa.

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 erityisenä tavoitteena on ollut maakuntakaavan strategisen luonteen korostaminen. Se on tarkoittanut avointa ja vuorovaikutteista prosessia, strategisia valintoja sekä keskittymistä ratkaisemaan tärkeimpiä, seudullisen mittakaavan suunnittelukysymyksiä. Sisällöllisesti Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 tärkeimmät tavoitteet ovat:

  • Maakunnan kilpailukyvyn vahvistaminen
  • Sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävä yhdyskuntarakenne
  • Luonnonvarojen kestävä käyttö ja yhdyskuntarakenteen energiatehokkuus

Siirry Pirkanmaan maakuntakaava 2040 -sivustolle. (Sivut eivät ole saavutettavuusvaatimusten mukaiset.)

Kuhmoisten kunta siirtyi osaksi Pirkanmaata vuonna 2021. Kuhmoisissa on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava. Siirry Keski-Suomen maakuntakaava -sivustolle. Keski-Suomen maakuntakaava on tullut voimaan vuonna 2018.

Energiaverkot ja infrastruktuuri

Pirkanmaa ja Tampereen kaupunkiseutu toimivat osaltaan energiansiirron Suomen solmukohtana. Maakunnallisessa suunnittelussa ja maakuntakaavoituksessa otetaan huomioon energiansiirron merkittävät valtakunnalliset sekä seutujen väliset 400 ja 110 kilovoltin voimalinjat sekä kaasuputket.

Uusiutuvan sähköntuotannon lisääntyminen ja yhteiskunnan sähköistyminen luovat kehitystarpeita sähkönsiirtoverkkojen näkökulmasta. Tämä liittyy vahvasti tuulivoimatuotannon edistämiseen. Se on riippuvaista tarvittavaan siirtokapasiteettiin liitettävyydestä.

Kun Etelä-Suomen lämpölaitosten sähköntuotanto vähentyy ja sähkönkulutus kasvaa, Etelä-Suomen alijäämä kasvaa. Sitä tullaan korvaamaan pohjoisen tuulivoimalla ja tuonnilla. Kehittämistarpeita syntyy siis pohjois-eteläsuuntaisen siirtokapasiteetin lisäämiselle. Pirkanmaalla erityisesti maakunnan luoteis- ja pohjoisosissa on kiireisin tarve kehittää sähköverkkoa tuulivoimatuotannon näkökulmasta. Etelä-Pirkanmaan alueella verkon siirtokapasiteetti tulee vahvistumaan vuoteen 2029 mennessä suunniteltujen verkon kehittämishankkeiden ja investointien ansiosta.

Pirkanmaan liiton tavoitteena on edistää myös aurinkovoiman tuotantoa. Tämä ei tuulivoiman tavoin ole pienempien tuotantomäärien takia yhtä riippuvaista sähkön jakeluverkon kapasiteetista. Kun se lisääntyy hyvin merkittävästi, se voi tuoda haasteita sähköverkon toimivuuteen ja tuotannon ja kulutuksen väliseen tasapainoon.

Pirkanmaalle etelästä johtava valtakunnallinen kaasuverkosto yltää Akaan, Valkeakosken ja Lempäälän kautta Kangasalan Sahalahteen, Pirkkalaan, Tampereelle, Nokialle sekä Ylöjärven kautta Hämeenkyrön Kyröskoskelle.

Perinteisesti Venäjältä toimitettavan maakaasun lisäksi kaasuverkostoa voidaan hyödyntää paikallisemmin tuotetun biokaasun jakelussa. Pirkanmaalla kehitetäänkin eri alojen toimijoista muodostuvaa maakunnallista biokaasuverkostoyhteisöä, jonka tavoitteena on tuottaa fossiilitonta kaasua sekä liikenteen että kiinteistöjen energiaratkaisujen tarpeisiin.

Biokaasun hyödyntäminen ei ole riippuvainen valtakunnallisesta siirtoverkosta. Kaasua tuotetaan usein paikallisesti alueen omista raaka-aineista. Se voidaan hyödyntää esimerkiksi joko läheisten alueiden kaukolämpönä, kaasulaitoksen yhteyteen sijoitetulla liikennekaasun jakeluasemalla. Sitä voidaan myös nesteyttää kuljetettavaksi esimerkiksi raskaan liikenteen tarpeisiin sopiville solmukohtien tankkausasemille.

Pirkanmaan biokaasuverkoston – Pirkabion – sivustolle tästä linkistä. 

Voit lukea Pirkanmaan biokaasun nykytilasta ja biokaasun perusteista Pirkanmaa & biokaasu -koosteesta. 

Ampuma- ja moottorirataverkoston kehittämissuunnitelma

Maakuntien liitoilla on lakisääteinen velvollisuus ylläpitää ampumarataverkoston kehittämissuunnitelmaa. Pirkanmaan ampumaratoja koskevassa kehittämissuunnitelmassa on otettu huomioon myös maakunnan alueella sijaitsevat moottoriradat ja muut moottoriurheiluun liittyvät harrastepaikat. 

Ampuma- ja moottoriratoja koskevaan suunnitelmaan pääset tutustumaan Pirkanmaan aluetietopalvelun sivulla.

Suunnitelman sisältöön liittyvistä päivityksistä ja muun palautteen käsittelystä vastaa Pirkanmaan liitto. Ota yhteyttä ajantasaisen tiedon ylläpitämiseksi.

Lisätietoja: