Hyppää sisältöön

Hiilineutraali Pirkanmaa 2030

Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartan avulla vaikuttavaa ja tavoitteellista ilmastotyötä.

Pirkanmaa on sitoutunut useiden maakunnan kuntien tavoin täyttämään Suomen ympäristökeskuksen hiilineutraaleille kunnille ja maakunnille asettamat päästövähennystavoitteet ja kriteerit. Pirkanmaalla tavoitteena on vähentää 80 prosenttia kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä. Päästöjä verrataan vuoden 2007 tasoon. Lisätietoa Pirkanmaan päästöistä löydät tämän linkin takaa.

Pirkanmaalla on valmistelussa niin kuntakohtaisia kuin seudullisiakin hiilineutraalisuuteen tähtääviä tiekarttoja ja -ohjelmia. Maakunnan kunnat tekevät erittäin sitoutunutta ilmastotyötä.

Suurin osa kunnista on mukana kuntien HINKU-ilmastoverkostossa. Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 - tiekartta on valmisteltu Canemure - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hankkeessa.

Tiekartan löydät tämän linkin takaa.

Pirkanmaan hiilineutraalitiekartassa hahmotetaan strateginen kuva ja luodaan kokonaiskattaus maakunnan päästövähennysteemoihin ja toimenpiteisiin.

Pirkanmaan HINKU- kunnat, eli hiilineutraaliuteen tähtäävät kunnat. HINKU-kuntia Pirkanmaalla ovat: Tampere, Tampereen kaupunkiseudun kaikki kunnat, Hämeenkyrö, Valkeakoski, Akaa, Urjala, Pälkäne, Punkalaidun, ja Sastamala.

Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartta kokoaa maakunnallisesti yhteen alueen toimijoiden, kuntien ja Tampereen kaupunkiseudun hiilineutraaliustyötä. Tiekartta on kuin työkalupakki, joka tunnistaa sekä kunta- että maakuntatason toimia. Kunnat ja muut maakunnan toimijat voivat poimia tiekartasta ilmastotoimenpiteitä ja soveltaa niitä osaksi omaa ilmastotyötään. Tiekartan vaikuttavuus syntyy yhteisen päämäärän tavoittelusta. Kyse on matkasta kohti hiilineutraaliutta, jonka oppaana tiekartta toimii.  

Pirkanmaan liitto edistää ilmastotyöstä viestimistä ja vuorovaikutusta sekä vaikuttaa päätöksentekoon. Se tukee hiilineutraaliustavoitetta. Tärkeänä tehtävänä on käynnistää alueella konkreettisia ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä sekä aloittaa uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita. 

Lisäksi Pirkanmaan liitto voi rahoittaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman mukaisia vähähiilisyyttä edistäviä hankkeita Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kautta.

Lyhenteitä
SYKE: Suomen ympäristökeskus
HINKU: Hiilineutraali maakunta tai kunta

Lisätietoja: