Hyppää sisältöön

Digitaalinen saavutettavuus

Digitaalinen saavutettavuus mahdollistaa sen, että maakunnan asukkaat pääsevät tasa-arvoisesti palvelujen ääreen. Laajakaistatukihanke 2022-2025 vie tätä kohti.

Laki kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta tuli voimaan 3.2.2022. Samalla käynnistyi uusi kansallinen laajakaistatukihanke, jolle on haettu EU:n elpymisvälineestä lähes 50 miljoonaa euroa.

Vuodelle 2022 määrästä on budjetoitu 15 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston asetuksessa säädetään kunnan maksuosuudesta hankkeessa. Kunnat on jaettu kolmeen ryhmään, joiden maksuosuudet ovat joko 8, 22 tai 33 prosenttia.

Lisää tietoa kuntien maksuosuuksista

Laajakaistahankkeen tavoitteena on tukea nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista alueille, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu lähivuosina. Hankkeessa voidaan tukea sellaisten kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamista, joiden vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 300 Mbit/s ja lähtevässä liikenteessä 100 Mbit/s. Tukea voidaan myöntää kotitalouksien vakinaisiin ja vapaa-ajan asuntoihin sekä yritysten sijaintipaikkoihin rakennettaviin yhteyksiin.

Lisää tietoa laajakaistatukiohjelmasta tämän linkin takaa. 

Kiinnostuneet kunnat Pirkanmaalla voivat pyytää Pirkanmaan liittoa pyytämään Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta laajakaistatukilain mukaista markkina-analyysiä koko alueeltaan tai jo määritellyiltä hankealueilta kunnassa.

Traficom toteuttaa parhaillaan markkina-analyyseihin liittyviä julkisia kuulemisia. Kuulemiskierroksia on tulossa lisää sitä mukaa, kun kunnat innostuvat lähtemään liikkeelle.

Markkina-analyysien jälkeen kuntien kanssa suunnitellaan ja määritetään tuen hakuun soveltuvat hankealueet ja Pirkanmaan liitto kilpailuttaa hankealueille verkkojen rakentajat.

Hakumenettelyssä käytettävistä vertailuperusteista säädetään laajakaistatukilaissa.

Kilpailutuksessa valituksi tullut verkonrakentaja voi tämän jälkeen hakea tukea Traficomilta.
Maakuntahallituksen päätöksen voimaantulon jälkeen kunta tekee päätöksen omasta maksuosuudestaan.

Ajankohtaista tietoa Pirkanmaan kuntien alueita koskevista markkina-analyyseistä ja auki olevista laajakaistatuen hauista löytyy täältä.

Uuden laajakaista-tukihankkeen täydentyvät kansalliset nettisivut. 

Traficomin Monitori-palvelusta löytyy koottua tietoa mm. laajakaistan saatavuudesta. Palvelu on jaettu kahteen näkymään; karttanäkymässä tietoja voi tarkastella alueellisesti Suomen kartalla ja lähialuenäkymässä valitun osoitteen perusteella.

Tästä linkistä pääset Monitoriin.

Laajakaistatukihankkeen toimeenpanoa Pirkanmaalla, markkina-analyysipyyntöjä ja hankealueiden kilpailutuksia koskevat yhteydenotot voi osoittaa suoraan marianne.koski@pirkanmaa.fi, ja puhelimitse 044 422 2258.

Lisätiedot:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.