Hyppää sisältöön

Uusi laajakaistatukihanke on käynnistynyt

| Hankkeet ja selvitykset, Laajakaista, Pirkanmaan liitto, Saavutettavuus ja liikenne

Julkinen kuuleminen Pirkanmaalla Hämeenkyrön osalta käynnistyi 21.3. Lausunnot pyydetään toimittamaan Traficomille 22.4. mennessä.

Laki kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta tuli voimaan 3.2.2022. Samalla käynnistyi uusi kansallinen laajakaistatukihanke, jolle on haettu EU:n elpymisvälineestä lähes 50 miljoonaa euroa.

Tälle vuodelle määrästä on budjetoitu 15 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston asetuksessa säädetään kunnan maksuosuudesta hankkeessa. Kunnat on jaettu kolmeen ryhmään, joiden maksuosuudet ovat joko 8, 22 tai 33 prosenttia.

Laajakaistahankkeen tavoitteena on tukea nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista alueille, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu lähivuosina. Hankkeessa voidaan tukea sellaisten kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamista, joiden vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 300 Mbit/s ja lähtevässä liikenteessä 100 Mbit/s. Tukea voidaan myöntää kotitalouksien vakinaisiin ja vapaa-ajan asuntoihin sekä yritysten sijaintipaikkoihin rakennettaviin yhteyksiin.

Lisää tietoa laajakaistatukiohjelmasta tämän linkin takaa.

Kiinnostuneet kunnat Pirkanmaalla voivat pyytää Pirkanmaan liittoa pyytämään Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta laajakaistatukilain mukaista markkina-analyysiä koko alueeltaan tai jo määritellyiltä hankealueilta kunnassa.

Traficom käynnisti juuri markkina-analyyseihin liittyvät julkiset kuulemiset. Kuulemiskierroksia on tulossa lisää sitä mukaa, kun kunnat innostuvat lähtemään liikkeelle.

Julkinen kuuleminen Pirkanmaalla Hämeenkyrön osalta käynnistyi 21.3. Lausunnot pyydetään toimittamaan Traficomille 22.4. mennessä.

Lisää tietoa markkina-analyyseistä tämän linkin takaa.

Tarkempi tiedote tämän linkin takaa.

Markkina-analyysien jälkeen kuntien kanssa suunnitellaan ja määritetään tuen hakuun soveltuvat hankealueet ja Pirkanmaan liitto myös kilpailuttaa hankealueille verkkojen rakentajat.

Hakumenettelyssä käytettävistä vertailuperusteista säädetään laajakaistatukilain 6 §:ssä.

Kilpailutuksessa valituksi tullut verkonrakentaja voi tämän jälkeen hakea tukea Traficomilta.
Kunta tekee päätöksen omasta maksuosuudestaan.

Uuden laajakaista-tukihankkeen täydentyvät nettisivut.

Laajakaistatukihankkeen toimeenpanoa Pirkanmaalla, markkina-analyysipyyntöjä ja hankealueiden kilpailutuksia koskevat yhteydenotot voi osoittaa suoraan marja-riitta.mattila-nurmi@pirkanmaa.fi, ja puhelimitse 050 336 7651.

Lisätiedot:

  • Kehittämispäällikkö Marja-Riitta Mattila-Nurmi

    Tehtäviini kuuluu liiton innovaatio- ja tulevaisuustyöhön liittyvien kansainvälisten ja kansallisten hankkeiden valmistelu, läpivieminen ja tukeminen. Olen mukana InnoHEIs-, PriMaaS-, S34Growth-, TracS3- ja iBuy -hankkeissa. Laajakaistatukihanke Pirkanmaalla: yhteydenotot minulle.

Kaikki artikkelit