Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liitto julistaa haettavaksi lain 1262/2020 mukaisen kiinteän laajakaistarakentamisen tuen Ikaalisten kaupungin alueelle.

| Hankkeet ja selvitykset, Laajakaista, Pirkanmaan liitto, Saavutettavuus ja liikenne

Tukea on haettavissa Ikaalisten kaupungin hankealueelle 4.11.2022 klo 12.00 mennessä.

Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon
suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueelle loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten
viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille.

Tuki koskee sellaisia alueita, jotka nykyisin jäävät nopeiden laajakaistayhteyksien markkinaehtoisen
tarjonnan ulkopuolelle ja joille tarjonnan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisesti.
Hankkeille haettavaan valtion tukeen sovelletaan valtionavustuslakia 688/2001, lakia 1262/2020
kiinteän laajakaistarakentamisen tuesta.

Tukea on haettavissa Ikaalisten kaupungin hankealueelle. Tarkemmat tiedot
hankealueesta, hakumenettelystä sekä valintaperusteista on saatavissa www.pohjois-karjala.fi/laajakaista internetsivulta.

Hankealueella tarkoitetaan tässä yhteydessä hanke-ehdotuspyynnössä yksilöitävää maantieteellistä
aluetta, jolle tuen kohteena oleva viestintäverkko rakennetaan ja jossa laajakaistapalveluja tarjotaan.

Maakuntaliitolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 4.11.2022 klo 12.00
mennessä sähköisenä osoitteella pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi

Lisätietoja hakumenettelystä ja hankealueista erityisasiantuntija Esa Huurreoksa 050 382 4980

Laajakaistatukihankkeen toimeenpanoa Pirkanmaalla, markkina-analyysipyyntöjä ja hankealueiden kilpailutuksia koskevat yhteydenotot voi osoittaa suoraan marianne.koski@pirkanmaa.fi, ja puhelimitse 044 422 2258.

Lisätiedot:

Kaikki artikkelit