Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liiton ilmoituskanava

Tämä kanava on tarkoitettu ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan kuuluviin ilmoituksiin.

Pirkanmaan liitossa on otettu käyttöön ilmoituskanava, johon voi ilmoittaa havaitusta vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä.

Tietoa ilmoittajansuojelulaista:
Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta.

Suhtaudumme vakavasti kaikkeen laittomaan ja toimintaohjeidemme vastaiseen toimintaan. Kannustamme tuomaan ne tietoomme aina, kun siihen on perusteltu epäilys.

Ilmoituskanavamme on luotettava tapa kertoa, jos epäilet rikosta, rikkomusta tai väärinkäytöstä.

Tämä kanava on tarkoitettu seuraaviin ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan kuuluviin ilmoituksiin:

  • Julkiset hankinnat (petokset ja korruptio sekä hankintayksiköiden valvonta)
  • Rahoituspalvelut sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäiseminen
  • Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja

Ilmoituksen voit tehdä mikäli:

  • Sinulla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa.
  • Ilmoitat työsi yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä.

Kyse on teosta tai laiminlyönnistä, joka täyttää rikoksen tunnusmerkistön ja josta voi seurata vankeusrangaistus, sakko tai rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus.

Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu muun palautteen antamiseen. Muuta palautetta voit lähettää Pirkanmaan liiton viralliseen sähköpostiosoitteeseen

Voit tehdä Pirkanmaan liiton ilmoituskanavaan ilmoituksen myös täysin anonyymisti.

Käsittelemme jokaisen ilmoituksen luottamuksellisesti.

Ilmoituskanavaa koskevan tietosuojaselosteen löydät täältä.

Tee ilmoitus Pirkanmaan liiton ilmoituskanavaan

Ilmoitus väärinkäytöksestä on mahdollista tehdä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan, jos

  • ilmoittajansuojelun kolme yleistä edellytystä täyttyvät. Lue edellytykset
  • ilmoittajalla ei ole mahdollisuutta tehdä ilmoitusta sisäiseen ilmoituskanavaan
  • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että sisäisen ilmoituksen perusteella toimenpiteisiin ei ole ryhdytty määräajassa tai sen perusteella rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti tai
  • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa olevansa vaarassa joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen johdosta.

 Oikeuskanslerinviraston keskitetty ulkoinen ilmoituskanava | Valtioneuvoston oikeuskansleri