Hyppää sisältöön

Toimintaan liittyvät keskeiset asiakirjat

Tältä sivulta löydät Pirkanmaan liiton toimintaan liittyviä keskeisiä julkaisuja, asiakirjoja, ohjeita ja muita tietoja.

Tältä sivulta löydät Pirkanmaan liiton toimintaan liittyviä keskeisiä julkaisuja, asiakirjoja, ohjeita ja muita tietoja.

Pirkanmaan liiton strategia 2023-2027
Hyväksytty maakuntavaltuustossa 28.11.2022
Strategiaan pääset tästä linkistä.

Pirkanmaan liiton hallintosääntö
Muutettu valtuustossa 29.5.2023.
(Julkaisu ei ole kaikilta osin saavutettava, mm. kontrastien osalta)
Hallintosääntöön pääset tämän linkin takaa.

Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma 2023-2025
Hyväksytty maakuntavaltuustossa 28.11.2022.
Talousarvioon ja -suunnitelmaan pääset tämän linkin takaa. 

Pirkanmaan liiton tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022
Hyväksytty maakuntavaltuustossa 29.5.2023
Tilinpäätökseen pääset tämän linkin takaa.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022
Arviointikertomukseen pääset tämän linkin takaa.

Pirkanmaan maakuntaohjelma 2022 – 2025
Maakuntaohjelmaan tästä linkistä.

Pirkanmaan maakuntaohjelman ympäristöselostus
Maakuntaohjelman 2022 − 2025 vaikutusten arviointi ja seuranta

Ympäristöselostukseen tästä linkistä.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jonka Pirkanmaan maakuntavaltuusto on hyväksynyt 27.3.2017. Maakuntakaava tuli voimaan kuulutuksella 8.6.2017. Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt hyväksymispäätöstä koskeneet valitukset ja 24.4.2019 antamallaan päätöksellään pitänyt Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 voimassa sellaisenaan, kuin siitä päätettiin maakuntavaltuustossa.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 -sivustolle tästä linkistä.
Sivusto ei täytä saavutettavuusvaatimuksia. Palvelemme tiedon tarvitsijaa henkilökohtaisesti sähköpostilla tai toimistolla.

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset.
Esityslistat, pöytäkirjat ja sidonnaisuusilmoitukset tämän linkin takana 

Palveluista perittävät maksut
Tietoa maksuista löytyy tämän linkin takaa.

Saavutettavuusseloste
Saavutettavuusselosteeseen pääset tämän linkin takaa.

Tietosuoja- ja rekisteriselosteet
Tietosuoja- ja rekisteriselosteisiin pääset tästä linkistä.

Asiakirjajulkisuuskuvaus
Kuvaus löytyy tämän linkin takaa.

Turvapostin lähetys
Tästä linkistä pääset lähettämään turvapostia.

Laskutus- ja muut tiedot
Tästä linkistä pääset laskutustietoihin.

Sivu on päivitetty 1.6.2023

Lisätietoja