Hyppää sisältöön

Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu

Osaaminen, kestävä kehitys sekä elinkeinotoiminnan ja työllisyyden vahvistuminen ovat aluekehittämisessä keskeisiä. Maakunnan menestystekijöitä ovat muutosjoustavuus, kyky selviytyä yllättävistäkin muutoksista ja hyödyntää avautuvat mahdollisuudet. Kehittämistyö perustuu olemassa oleviin vahvuuksiin.

Aluekehittämisen tavoitteista ja toimenpiteistä päätetään maakunnittain. Pirkanmaa haluaa erikoistua älykkäästi - olla iskukykyinen, avoin ja hakea radikaaleja palveluinnovaatioita. Kehittämistyössä arvostetaan omaehtoisuutta ja monikulttuurisuutta. Yhtenäinen Pirkanmaa toimii ihmiskeskeisesti, kansainvälisesti, yhteistyöhakuisesti ja ympäristövastuullisesti. 

Aluekehittämistä tehdään useissa teemoissa. Työ voi kohdistua innovaatioihin ja alustoihin, teknologiaan, elinkeinoihin, toimintatapoihin ja yhteistyömuotoihin. Kohteena voi olla myös kulttuuri, matkailu, liikennejärjestelmä ja maaseutu. Nämä myös lomittuvat ja liittyvät toisiinsa monin tavoin. 

Vuorovaikutteinen tapa tehdä työtä on keskeistä kehitystyössä. Maakunnan toimijat määrittelevät yhdessä tavoitteet ja keinot. Samalla toimijat sitoutuvat toteutukseen. Rahoitus kootaan eri lähteistä, kuten valtion budjetin määrärahoista, EU:n rakennepoliittista ohjelmista sekä kunnilta ja yksityisiltä tahoilta.

Maakuntaohjelma

Maakuntaohjelma sovittaa yhteen Pirkanmaan omat, maakunnan toimijoille yhteiset sekä Suomen kansalliset ja Euroopan unionin ylikansalliset kehittämistavoitteet. Uudessa maakuntaohjelmassa Pirkanmaan yhteiset kehittämistehtävät / missiot ovat:

  • Pirkanmaalla tehdään osaamisesta ja tiedosta arvoa
  • Pirkanmaalla liiketoiminta uudistuu ja kasvaa vastuullisesti
  • Pirkanmaalla kukaan ei syrjäydy
  • Pirkanmaalla asutaan ja liikutaan kestävästi
  • Pirkanmaa vahvistuu kansainvälisyydestä.

Maakuntaohjelma on voimassa vuoden 2025 loppuun. Tutustu tarkemmin maakuntaohjelmaan täällä.

Maakuntakaava

Maakunnan liitto laatii maakuntakaavan, pitää sitä ajan tasalla ja kehittää sitä. Maakuntakaava voidaan laatia kokonaiskaavana, vaiheittain tai osa-alueittain. Maakuntakaavan laatiminen on Pirkanmaan liiton tehtävä. Laatimista koskevat päätökset tekee maakuntahallitus. Kaavan hyväksyy maakuntavaltuusto. 

Maakuntakaava esittää alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet. Se osoittaa maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia se osoittaa yhden tai useamman kunnan alueiden käytön yhteensovittamiseksi. Tähän tarpeeseen ja tarkkuuteen vaikuttavat alueiden käyttöä koskevat valtakunnalliset tai maakunnalliset tavoitteet.

Maakuntakaava on ohjeena, kun laaditaan ja muutetaan yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdytään muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Pirkanmaalla on voimassa kokonaismaakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040 (sivusto ei ole saavutettava), joka on hyväksytty keväällä 2017.

Syksyllä 2021 maakuntavaltuusto käynnisti vaihemaakuntakaavan laatimisprosessin. Kaavan teemoja ovat elonkirjo ja energia. Sillä täydennetään ja päivitetään voimassa olevaa kokonaismaakuntakaavaa. Tutustu tarkemmin vaihemaakuntakaavaan täällä.

Liikennejärjestelmä

Pirkanmaa on valtakunnan keskeisin pääväylien ja eri liikennemuotojen solmupaikka pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Maakunnan eri osissa on erilaisia tarpeita pitää kunnossa liikennejärjestelmää ja kehittää sitä. Tarpeet synnyttävät monenlaisia lähtökohtia ja mahdollisuuksia maakunnan kehittämiseen.

Liikennejärjestelmän suunnittelu on osa maakunnan strategista suunnittelua. Se tukee erityisesti alueiden käytön ja elinkeinojen toimintaedellytysten kehittämistä. 

Lisätietoja:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.