Hyppää sisältöön

Pirkanmaan päästöt

Pirkanmaan tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030. Tämä tarkoittaa, että vuoden 2007 päästötasosta pitää vähentää kasvihuonekaasupäästöjä suoraan 80 % ja kompensoida 20 % muilla toimilla.

Pirkanmaan liitto käyttää Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) HINKU-laskennalla tuottamia päästölukuja kaikille Suomen kunnille ja maakunnille. 

Laskelma huomioi kasvihuonekaasut, joita ovat hiilidioksidi, metaani, dityppioksidi ja F-kaasut. Päästöt esitetään hiilidioksidiekvivalentteina, eli ominaisuuksiltaan erilaisten yhdisteiden vaikuttavuus kasvihuoneilmiöön kuvataan hiilidioksidiin verrattuna. Mukana eivät ole sähkön ja kaukolämmön kulutuksen hiilidioksidipäästöt, päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käytön hiilidioksidipäästöt, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöt, lentoliikenteen ja raskaan läpiajoliikenteen päästöt, eivätkä kaatopaikkojen päästöt. Maankäyttösektorin päästöt eivät sisälly laskelmaan. 

Alla olevissa kuvissa esitellään Pirkanmaan päästöjen jakauma vuonna 2020 ja Pirkanmaan päästöt sektoreittain vuosina 2007–2020. 

Pirkanmaan päästöjen jakauma vuonna 2020. Suurimmat päästöjen aiheuttajat olivat: tieliikenne 31 %, Kaukolämpö 14 %, maatalous 15 %, kulutussähkö 8 %. Muut päästöjen aiheuttajat jäävät alle 10 % kokonaispäästöistä, kuten esimerkiksi teollisuus, sähkölämmitys ja F-kaasut.

Pirkanmaan päästökehitys on ollut laskeva vuodesta 2007. Erityisesti kulutussähkön osalta.

Vuonna 2020 Pirkanmaan kasvihuonepäästöt olivat yhteensä 2599,5 kilotonnia hiilidioksidiekvivalentteina (kt CO2-ekv.). Nykyisten laskentaperiaatteiden mukaiset Pirkanmaan kokonaispäästöt vuonna 2007 olivat vastaavasti 3828,6 kt, joten ne ovat laskeneet kolmessatoista vuodessa 1229,1 kt eli 32 %. Päästöt per asukas ovat Pirkanmaalla laskeneet samassa ajassa kahdeksasta kilotonnista viiteen kilotonniin eli 38 %. 

Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi Pirkanmaan päästöjen pitäisi vuonna 2030 olla 765,7 kt. Nämä jäljelle jäävät päästöt (eli 20 % vuoden 2007 tasosta) pitää kompensoida esimerkiksi maankäyttö- ja metsätaloussektorin eli LULUCF-sektorin toimin tai tuottamalla uusiutuvaa energiaa (tuuli- ja aurinkovoimaa) yli oman tarpeen. Päästöjä pitää vähentää Pirkanmaalla seuraavan kahdeksan vuoden aikana vielä 1833,8 kt. 

Lisätietoja Pirkanmaan hiilineutraalitavoitteesta löydät Hiilineutraali maakunta -sivulta.

Lisätietoja Pirkanmaan päästöistä, kuntakohtaisista päästöistä ja laskentamalleista löydät Hiilineutraali Suomi -sivuilta.