Hyppää sisältöön

Pirkanmaan saavutettavuus

Pirkanmaa on valtakunnallisen liikenteen solmukohta. Saavutettavuutta tulee siksi edistää monin tavoin.

Päärata-yhteistyö

Päärata liityntäyhteyksineen on Suomen rautatieverkon päälinja. Se yhdistää henkilö- ja tavaraliikenteessä pääkaupunkiseudun, Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan, Pohjanmaat sekä Keski- ja Pohjois-Suomen. Päärata kuuluu Euroopan TEN-T-ydinverkkoon (Trans-European Transport Networks), joka on osa Pohjanmeri-Baltia -ydinverkkokäytävää Suomen kautta Ruotsiin.

Tampere on Suomen logistinen solmupiste. Päärata on Pirkanmaalle tärkeä sekä henkilö- että tavaraliikenteen kuljetuksissa. Sen liityntäyhteydet Porin ja Jyväskylän suuntiin lisäävät raideliikenteen merkitystä maakunnassa.

Voit lukea tarkemmin yhteisestä edunvalvontatyöstä tämän linkin takaa.

Järjestelyratapiha ja läntinen ratayhteys

Tampereen keskustan eteläpuolella sijaitseva nykyinen järjestelyratapiha on toinen Suomen pääjärjestelyratapihoista, ja siellä järjestellään myös vaarallisten aineiden kuljetuksia.

Järjestelyratapihalle on osoitettu Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 vaihtoehtoinen sijainti Lempäälään uuden Läntisen ratayhteyden varrelle. Järjestelyratapihan siirrolla ja Tampereen keskustan ohittavalla ratayhteydellä olisi merkittävä vaikutus muun muassa asutukselle koituviin melu-, tärinä- ja turvallisuushaittoihin. Suunnittelussa tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien ja valtion kanssa.

Myös maakuntakaavan tausta-aineistoista löytyy lisätietoa ratayhteyden suunnittelusta. Pääset tutustumaan aineistoon maakuntakaava2040-sivuilla.

Logistiikka

Logistiikka tarkoittaa tavaroiden kuljetusta ja varastointia sekä näihin liittyvää tiedonhallintaa. Logistiikan toimivuus on tärkeä osa toimivaa arkea. Pirkanmaalla asuu paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat päivittäin muun muassa elintarvikkeita. Lisäksi Pirkanmaa on maakunta, jossa tuotetaan paljon tavaraa vientiin. Kaikki tämä on mahdollista vain, jos logistiikka toimii ja on kilpailukykyistä.

Pirkanmaan tavaraliikenteen nykytilaa ja tarpeita on tutkittu vuonna 2019 valmistuneessa selvityksessä. Selvityksessä tuodaan esiin logistiikan ja tavaraliikenteen erityistarpeita Pirkanmaan liikennejärjestelmän kehittämiselle.

Pirkanmaan logistiikkaselvitys -pdf-julkaisuun pääset tästä linkistä.

Lisätietoja:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.