Hyppää sisältöön

Kestävästi kilpailukykyinen elinkeinoelämä

Maakunnan elinvoima luodaan edistämällä kestävästi kilpailukykyisen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Pirkanmaan liitto mahdollistaa uusia kasvun lähteitä. Valmistavan teollisuuden sekä bio- ja kiertotalouden ekosysteemien kehittäminen on keskeisessä roolissa maakunnan innovaatiotyössä. Nämä ovat esimerkkejä myös Pirkanmaan älykkäästä erikoistumisesta. Tavoitteena ovat hiilineutraaliutta edistävät tuotteet ja palvelut. Digitalisaation mahdollisuudet hyödynnetään niin toiminnan, tuotannon kuin osaamisenkin vahvistamiseksi.  

Alueen toimijoiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluita ja niiden saavutettavuutta edistetään valmistavan teollisuuden, sosiaali- ja terveyssektorin ja älykkään kaupungin teemoissa. Käytännön edunvalvontatyömme kohdistuu liikenteellisen saavutettavuuden parantamiseen pääradan ja Tampere-Pirkkalan lentokentän kehittämisessä. Maakunta voi uudistua vain laajassa yhteistyössä niin, että uudistumista tehdään samansuuntaisesti ja yhtä aikaa.  

Esimerkkejä tekemästämme työstä:

  • Olemme mukana kehittämässä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) palveluita ja niiden saavutettavuutta (InnoHEIs, TracS3, Smart City -hankkeet).
  • Parannamme maakunnan saavutettavuutta panostamalla muun muassa pääradan välityskyvyn kehittämiseen ja ilmailualan kumppanuusverkosto AiRRhow’hun. 
  • Haemme kehittämiseen kumppaneita, ideoita ja rahoitusta EU:n laajuisista verkostoista. Pirkanmaa on mukana muun muassa merkittävässä eurooppalaisessa Vanguard Initiative -aloitteessa. 
  • Valmistelemme kestäviä ja vastuullisia tulevaisuuden ratkaisuja maakunnan hiilineutraalitiekartalla ja tukemalla kiertotalouden toimintamalleja (Canemure-  ja Circwaste -hankkeet).

Lisätietoa alla olevista linkeistä:

Lue lisää hankkeistamme Hankkeet ja selvitykset -sivulta.

Lue tämän linkin takaa, mitä tarkoittaa hiilineutraali maakunta.

AiRRhow - Finnish Aviation Knowhow Connected -sivustolta saat lisätietoa siitä, miten lentämiseen ja ilmailuun liittyvä koulutus ja osaaminen kootaan entistä vahvemmaksi vientipaketiksi. Siirry AiRRhow-sivustolle tästä linkistä.

Vanguard-aloite etsii uutta kasvua älykkään erikoistumisen avulla. Siirry Vanguard Initiative -sivuille tästä linkistä.

Lisätietoja: