Hyppää sisältöön

Tieto ja ennakointi

Pirkanmaan kehittäminen ja tulevaisuuden suunnittelu perustuvat tiedon ja verkostojen yhteen saattamiseen. Käytämme viimeisintä saatavissa olevaa tietoa, luomme uutta, ja kokoamme asiantuntijaverkostoja tekemään tietoperusteisia tulkintoja päätöksenteon tueksi.

Pirkanmaa on edelläkävijämaakunta toimijoiden tietoyhteistyön rakentamisessa. Pirkanmaan liitolla on keskeinen rooli, kun alueen kehittäjiä ja asiantuntijoita kootaan osaamisen, elinvoiman ja kestävyyden tietoteemojen ympärille. Verkostomainen toimintatapa on tuotu osaksi myös maakuntaliittojen vastuulla olevaa ennakoinnin yhteensovittamista. Ennakointityötä toteutamme osana maakuntaliittojen perusprosesseja ja erilaisten yhteistyöryhmien toiminnassa. Yhdessä jalostettu ja tulkittu tieto ohjaa maakunnan suunnan määrittelyä ja päätöksiä.

Keskeisiä kumppaneita tieto-, ennakointi- ja tilannekuvatyössä ovat alueen kunnat ja kuntayhtymät, muut kehittäjäorganisaatiot kuten valtion aluehallintoviranomaiset, Tampereen korkeakouluyhteisö sekä elinkeinoyhtiöt ja yritysten etujärjestöt. Olemme myös aktiivinen toimija kansallisissa ja kansainvälisissä tietoverkostoissa.

Alueellisia tiedolla johtamisen ja ennakoinnin yhteistyörakenteita ja toimintamalleja kehitetään jatkuvasti. Systemaattisella ja monipuolisella yhteistyöllä tuemme pirkanmaalaista, organisaatiorajat ylittävää yhteistä visiotyötä ja tavoiteasetantaa.

Tiedolla johtamisen tueksi kehitämme innovatiivisia työkaluja. Työkalukehitystä ohjaavia arvoja ovat ekosysteemin laajuisen hyödyn tavoittelu sekä avoimen datan ja lähdekoodin käytön edistäminen. Teknisen kehityksen rinnalla kulkee uusien toimintamallien edistäminen alueen toimijoiden välillä. Esimerkkejä kehittämistämme työkaluista löydät seuraavista linkeistä.

Siirry Tampere Region Growth Monitor -sivustolle

Haluatko luoda avoimen innovaatioalustan? Katso ohjeet tämän linkin takaa.

Kehittämisessä ja suunnittelussa käytettävä tieto on mahdollisimman avointa ja se kootaan saataville aluetietopalveluun. Aluetietopalvelu sisältää Pirkanmaan liiton, kumppaniorganisaatioiden ja valtakunnallisten tiedontuottajien ylläpitämiä tietonäkymiä, työkaluja ja julkaisuja.

Tietopalvelupyynnöt

Lähetä tietopalvelupyyntösi osoitteeseen tietopalvelupyynnot@pirkanmaa.fi.