Hyppää sisältöön

Maakuntakaavan tietomalli

Maakuntakaavakartta tuotetaan valtakunnallisesti yhtenäisen tietomallin mukaisesti. Yhteentoimivat rakenteet helpottavat tiedon käyttöä ja hyödyntämistä.

HAME-tietomalli on digitaalisille maakuntakaava-aineistoille luotu yhtenäinen tietorakenne, joka harmonisoi maakuntakaavojen sisältämät merkinnät ja tiedot. Malli edistää maakuntakaava-aineistojen yhteensopivuutta maakuntien kesken. Mallin avulla voidaan parantaa maakuntakaava-aineistojen saavutettavuutta, hyödynnettävyyttä ja käytettävyyttä koko maan laajuisesti. Lisäksi tietomallin avulla voidaan tuottaa EU:n INSPIRE-direktiivin mukaista maakuntakaava-aineistoa.

HAME-tietomalli otetaan porrastetusti käyttöön kaikissa maakuntien liitoissa. Käyttöönotto on edennyt jo pitkälle. Mallin mukaista aineistoa tuotetaan siihen räätälöidyn HAME-työkalun avulla, ja aineiston oikeellisuus voidaan tarkistaa Laatuvahti-palvelussa. Lisäksi kaavamerkinnät voidaan visualisoida yhtenäisellä tavalla.

Maakuntien liitot tekevät tiivistä yhteistyötä HAME-tietomallin ympärillä. Ongelmakohtia ja muita kysymyksiä ratkotaan yhteisessä HAME-työryhmässä, jossa on edustajia eri maakuntien liitoista. Yhteistyötä ja vuoropuhelua organisoi koordinaattori, joka toimii Varsinais-Suomen liiton Lounaistiedossa.

HAME-tietomallin mukaiset harmonisoidut maakuntakaava-aineistot julkaistaan Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunassa. Julkaisu tehdään keskitetysti Varsinais-Suomen liiton Lounaistiedon toimesta.

Siirry tästä linkistä tutkimaan maakuntakaavoja Paikkatietoikkunassa.

Lisätietoja tämän linkin takaa Lounaistiedon sivuilta.

Lisätietoja: