Hyppää sisältöön

Kestävä liikkuminen ja matkaketjut

Edistämme monin tavoin ympäristöystävällistä ja sujuvaa liikkumista.

Liityntäpysäköinti

Liityntäpysäköinnin avulla parannetaan saavutettavuutta ja tuetaan joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta päivittäisessä liikkumisessa. Liityntäpysäköinnin järjestelmällisellä kehittämisellä on vaikutusta väyläverkon ruuhkautumista hidastavana tekijänä.
Koordinoimme Pirkanmaan liityntäpysäköinnin kehittämisryhmää. Sen tehtävänä on toimia vertaistuen ja tiedonjaon kanavana liityntäpysäköinnin edistämiseksi.

Seuraavista linkeistä pääset lukemaan tai selaamaan lisätietoa.

Liityntäpysäköinti julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä -selvitys
Suositus liityntäpysäköinnin kustannusjaon periaatteista Pirkanmaalla -julkaisu.
Joukkoliikenteen vaihto- ja solmupysäkit Pirkanmaalla- julkaisu.
Joukkoliikenteen vaihtopaikkojen ja liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma -julkaisu.

Lähijunaliikenne

Pirkanmaa ja Tampereen kaupunkiseutu kuntineen ovat tehneet pitkään yhteistyötä maakunnan lähijunaliikenteen kehittämiseksi. Pirkanmaalla käynnistettiin alueellisen junaliikenteen pilotti vuonna 2019, ja liikennöinti on sittemmin lisävuorojen kera vakiintunut M-junaliikenteeksi. Liikennettä on tavoitteena laajentaa merkittävästi sekä kaupunkiseudun sisäisenä lähijunaliikenteenä että maakuntarajat ylittävänä taajamajunaliikenteenä.

Lisää lähijunista esimerkiksi Tampereen kaupunkiseudun sivuilla.

Liikenteen puhtaat käyttövoimat

Suomessa ja Pirkanmaalla on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet liikenteen kasvihuonekaasujen vähentämiseksi. Vähäpäästöisten liikenteen käyttövoimalähteiden edistäminen Pirkanmaalla -selvityksessä on esitetty keinoja, joilla liikenteen päästöjä voidaan vähentää käyttövoimien näkökulmasta. Tarkastelussa on etsitty erityisesti toimenpiteitä, joita Pirkanmaalla voidaan edistää eri osapuolten yhteystyönä niin kutsutun parhaan mahdollisen tilanteen saavuttamiseksi. Raportissa vähäpäästöisinä käyttövoimalähteinä käsitellään sähköä ja uusiutuvia polttoaineita sekä osittain maakaasua. Biopolttoaineina huomioidaan biokaasu, uusiutuva diesel ja korkeaseos-etanoli.

Vähäpäästöisten liikenteen käyttövoimalähteiden edistäminen Pirkanmaalla -raportti löytyy tämän linkin takaa.

PriMaaS

PriMaaS (Prioritizing low carbon mobility services for improving accessibility of citizens) on Eu-rahoitteinen hanke. Siinä edistetään kansainvälisessä yhteistyössä vähäpäästöisen liikkumispalveluiden leviämistä ja käyttöönottoa. Lisäksi luodaan eurooppalaista näkemystä MaaS-konseptista.

Tutustu PriMaas-hankkeeseen tarkemmin tämän linkin kautta.

Lisätietoja:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.