Hyppää sisältöön

PriMaaS - Vähäpäästöisiä liikkumispalveluita

Digitalisaatio tukee palvelulähtöisyyttä. Se luo edellytyksiä ympäristövastuullisille ja käyttäjäystävällisille ratkaisuille.

PriMaas-hankkeen logo

Käyttäjien tarpeisiin vastaava liikennejärjestelmä on yksi toimivan yhteiskunnan peruspilareita. Liikenne palveluna -konseptissa (MaaS, Mobility as a Service) liikenne ajatellaan uudella tavalla palvelulähtöisesti, kun taas nykytilanteessa liikkuminen tapahtuu usein itse omistetulla kulkuvälineellä.

Digitalisaation tukema palvelulähtöisyys luo edellytyksiä liikkumis- ja kuljetustarpeiden ympäristövastuullisille ja käyttäjäystävällisille ratkaisuille.

PriMaaS-hankkeessa edistetään kansainvälisessä yhteistyössä vähäpäästöisen liikkumispalveluiden leviämistä ja käyttöönottoa sekä luodaan eurooppalaista näkemystä MaaS-konseptista.

Hanke kokoaa tietoa siitä, miten lisätään toimijoiden keskinäistä luottamusta (mm. datan avaamisessa), lisää eri toimijoiden (kuten poliitikot, virkamiehet, palvelutuottajat) tietämystä ja resursseja, sekä helpottaa uuden teknologian käyttöönottoa kansalaisten tarpeisiin. Työsisältöihin kuuluvat mm. nykytila-analyysin, toimintasuunnitelmien ja politiikkasuositusten laadinta.

Pirkanmaan liitto on yksi hankkeen 10:stä partnerista. Muut partnerit ovat Portugalista, Saksasta, Italiasta, Romaniasta, Ruotsista ja Iso-Britanniasta. Kullakin partnerilla on omat alueelliset sidosryhmänsä. Hanke kestää 3,5 vuotta.

Lisätietoja:

Linkki PriMaaS-hankkeen englanninkielisille sivuille.

Takaisin hankkeet ja selvitykset -sivulle