Hyppää sisältöön

Hyvinvointi ja kulttuuri

Pirkanmaan asukkaiden hyvinvointi ja elämänlaatu ovat maakunnan vahvuuden ja uudistumiskyvyn keskeiset tekijät.

Haluamme parantaa käytössämme olevin välinein ympäristön, työelämän ja ihmisten hyvinvointia. Ymmärrämme kulttuurin roolin ihmisten hyvinvoinnin tekijänä. Asukkaat rakentavat kulttuurista pääomaa myös itse omalla aktiivisuudellaan ja omaehtoisella elinympäristön kehittämisellä. Haluamme nostaa pirkanmaalaista kulttuuria ja sen saavutettavuutta kaikille. Maakunnan maineen ja erityisyyden kansainvälinen viestiminen on meille tärkeää.

Kulttuuriympäristö muodostaa Pirkanmaan identiteetille vahvan perustan. Maakuntakaava osoittaa Pirkanmaan kulttuuriympäristön arvoalueet, tukee niiden säilymistä ja kehittämistä asukkaiden elinympäristön laatutekijänä sekä maakunnan vetovoimatekijänä.

Turvallisuudesta on muodostunut merkittävä pirkanmaalainen osaamisen ala. Se luo hyvinvointia. Osallistumme turvallisuuden kehittämiseen ja vahvistamiseen.  

Kehitämme maakunnan ekologisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin seuraamiseen mittaristoa innovaatiotilannekuvassa.

Esimerkkejä työstämme:

  • Valvomme palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta edunvalvonnan keinoin. Tuemme digitaalisten palvelukanavien kehitystä sekä maaseudun liikkumispalvelujen kehittämistä (PiDiKe ja PriMaaS -hankkeet).  
  • Osallistumme maakunnan kulttuurikehittämiseen suunnittelu- ja keskusteluosapuolena (esimerkiksi kulttuurihyvinvoinnin edistämisen KULTU-ryhmä, kulttuurivoorumi ja Tampereen ja Pirkanmaan Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -haku).
  • Teemme ilmasto- ja kestävyystyötä maakunnan hyvinvoinnin lisäämiseksi (HINKU-verkosto).
  • Turvallisuusklusterissa seuraamme ja tuemme maakunnan turvallisuusosaamisen kehittymistä alueelliseksi vetovoimatekijäksi.
  • Osallistumme lähiruoan tunnettuuden ja alueellisen ruokakulttuurin edistämiseen.

Lue lisää alla olevista linkeistä:

Lue hanketyöstämme Hankkeet ja selvitykset -sivulta.

Mikä on HINKU-verkosto? Siitä voit lukea hiilineutraali maakunta -sivulta.

Pirkanmaan turvallisuusklusteri on vuodesta 2011 saakka toiminut turvallisuusalan toimijoiden yhteistyöverkosto. Lue lisää siitä Tampereen yliopiston sivuilla.

Lisätietoja: