Hyppää sisältöön

Elinvoima ja uudistuminen

Pirkanmaa haluaa systemaattisesti vahvistaa muutoskyvykkyyttään. Rakennamme verkostossamme kestävästi elinvoimaista Pirkanmaata. 

Maakunnan innovaatiotyö kohdistuu suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Uudistuminen saadaan aikaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Jotta maakunta säilyy elinvoimaisena, hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirrytään hallitusti. Ennakointityössä on tärkeää saada aikaan uutta luovia avauksia ja parantaa maakunnan muutosjoustavuutta.  

Laajojen yhteyksien ja keskinäisriippuvuuden maailmassa uudistuminen edellyttää yhteisiä visioita ja tavoitteita. On myös vaikutettava kansallisiin ja EU-tason kehittämislinjauksiin. Pirkanmaan liitto vastaa EU:n rakennerahasto-ohjelmista ja niiden toimeenpanosta. Rahoitusta suunnataan yhdessä sovitulla tavalla maakunnan elinkeinojen hyväksi.

Tehtävistämme maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu ovat osa maakunnan strategista suunnittelua. Ne tukevat pitkäjänteisesti maakunnan elinvoimaa ja uudistumista. 

Lisätietoja: