Hyppää sisältöön

Ympäristö ja ilmasto

Pirkanmaalla ymmärretään ympäristö- ja ilmastoasioiden painoarvo alueen kehittämisessä. Edistämme fossiilitonta energiantuotantoa, kestävää kiertotaloutta ja luonnon hyvinvointia. Meidän tavoitteemme on olla hiilineutraali maakunta vuoteen 2030 mennessä.

Pirkanmaan maakunta ja sen kunnat ovat laajasti sitoutuneet tavoitteelliseen ilmastopolitiikkaan. Ilmastonmuutoksen tuomat haasteet ovat myös mahdollisuus innovaatiotoiminnalle ja alueen elinvoimaisuuden säilyttämiselle. On ensiarvoisen tärkeää, että elinkeinoelämän toimijat ja yritykset ovat mukana matkalla kohti hiilineutraalia maakuntaa. Vihreät innovaatiot, edistyksellinen tutkimus ja kiertotalouden ratkaisut ovat avainasemassa hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen ovat keskeisiä näkökulmia maakunnan strategisessa suunnittelussa. Ilmastonmuutoksen hillintä ja resurssiviisaan yhteiskunnan kehittäminen ovat sen ytimessä.  Maakuntaohjelma asettaa pitkän tähtäimen kehittämistavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet niiden toteuttamiseksi. Maakunnan maankäytön suunnittelua ohjaa maakuntakaava, jossa asetetaan periaatteet kestävän alue- ja yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän pohjaksi.

Monimuotoinen luonto on Pirkanmaan hyvinvoinnin perusta, siksi luonnonvaroja tulee hyödyntää kestävästi. Pirkanmaa hyväksyttiin marraskuussa 2019 ensimmäisten maakuntien joukossa mukaan valtakunnalliseen hiilineutraaliutta tavoittelevien kuntien ja nyt myös maakuntien HINKU-verkostoon.

Jotta saavutamme hiilineutraaliuden, on siirryttävä fossiilittomaan energiantuotantoon. Pirkanmaan liitto edistää tuulivoiman ja biokaasun tuotantomahdollisuuksia maakuntakaavalla ja verkostoyhteistyöllä. Maakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa linjataan mahdollisuudet ilmastokestävään liikkumiseen ja liikenteen päästövähennykset. Pääradan kehittäminen on myös yksi keskeisistä painopisteistä Pirkanmaan liitossa.

Teemme aktiivista yhteistyötä näiden teemojen toteutumiseksi alueen muiden toimijoiden kanssa. Olemme hiilineutraaliuden mahdollistaja EU- rahoitusinstrumenttien avulla. Toimimme kansallisen ja kansainvälisen edunvalvojan roolissa.

Lisätietoja:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.