Hyppää sisältöön

Kulttuuriympäristöt

Pirkanmaan kulttuurinen identiteetti saa rakennetusta ympäristöstä vahvan perustan.

Kulttuuriympäristöt ovat ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntyneitä ja toisiinsa lomittuvia ympäristöjä. Ne ilmentävät kulttuurihistoriallisia vaiheita ja ajallista kerroksellisuutta. Kulttuuriympäristöt muodostuvat erilaisista ja eri ikäisistä maisemista, karjatalouden muovaamista perinnebiotoopeista, rakennetusta ympäristöstä ja arkeologisesta perinnöstä.

Rakennettu ympäristö muuttuu hitaasti. Siten Pirkanmaan kulttuurinen identiteetti saa rakennetusta ympäristöstä vahvan perustan. Kulttuurimaiseman elementtejä ovat maisemallisesti merkittävät, vuosisatoja viljelyssä olleet pellot, arvokas rakennuskanta ja merkit aiemmasta asutuksesta, kuten muinaisjäännökset. Vaikka arvokkaina pidettyjä ympäristöjä ensisijaisesti vaalitaan tuleville sukupolville, on niistä asukkaille iloa jokapäiväisen hyvän elinympäristön osana. Matkailulle ja seudun imagolle arvokkaista kulttuuriympäristöistä on selkeää hyötyä.

Kulttuuriympäristön arvoja suojellaan maankäyttö- ja rakennuslain perusteella sekä erityislainsäädännön säädöksin ja erillisillä sopimuksilla. Suojelun piiriin kuuluu yksittäisiä kohteita ja laajempia kokonaisuuksia, joilla on merkitystä joko kulttuurihistorian, rakennustaiteen tai rakennustekniikan kannalta. Arvokkaiden kulttuuriympäristöjen säilymistä turvataan aluesuunnittelun keinoin. Kulttuuriympäristöjä pidetään yllä käytännön hoidolla, korjaamalla ja kunnostamalla.

Maakuntakaavan tavoitteena on vaalia maakunnan kulttuuriympäristön erityispiirteitä. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on luonteeltaan strateginen. Sen vuoksi keskitytään nostamaan esiin vetovoimaisuutta, jota kulttuuriympäristöjen hoidolla, suojelulla ja kehittämisellä voidaan saada aikaan.

Seuraavista linkeistä pääset lukemaan tai selaamaan lisätietoa.

Tutustu Pirkanmaan arvokkaaseen kulttuuriympäristöön aluetietopalvelussa

Perehdy Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040

Tietoa erilaisista kulttuuriympäristöistä ja niiden hoidosta Kulttuuriympäristömme.fi -palvelussa

Lisätietoja: