Hyppää sisältöön

Kiertotalous

Kiertotalous on tärkeä väline, kun uudistetaan elinkeinoja, ilmastotyössä ja kun siirrytään kohti ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa.

Kiertotalous on yksi Pirkanmaan älykkään erikoistumisen strategian painopisteistä. Kiertotalouden rinnalla puhutaan myös biotaloudesta. Bio- ja kiertotalous tarjoaa ratkaisuja kohti hiilineutraalia ja kestävämpää Pirkanmaata. Kiertotalouden potentiaalia maakunnassa löytyy muun muassa konepaja- ja metsäteollisuudesta, rakennusteollisuudesta, energiateollisuudesta ja ruokahävikin vähentämisestä. Biotaloudessa puolestaan hyödynnetään uusiutuvia luonnonvaroja ruoan, tuotteiden, energian ja palveluiden tuottamiseen.

Pirkanmaalle on sijoittunut monipuolista, toimialoja läpäisevää ja kiertotaloutta vahvistavaa, laaja-alaista tutkimusosaamista sekä yritystoimintaa. Tampereen yliopistolla, VTT:llä ja LUKE:lla on tutkimuksessa vahva rooli. Yrityskehitysalueita ovat muun muassa ECO3 Nokialla, Taraste Tampereen ja Kangasalan rajalla ja Lemene Lempäälässä. Kaupunkikehityskohteena Tampereen Hiedanranta on maakunnan merkittävin urbaanin kiertotalouden alusta.

Lineaaritalouden murrosta kohti kestävää kiertotaloutta voidaan edistää yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöllä. Julkisen sektorin rooli markkinoiden mahdollistajana ja vauhdittajana tulee voimistumaan entisestään tulevaisuudessa. Kiertotalouteen liittyvän osaamisen ja asiantuntijuuden tarve sekä erilaiset panostukset TKI-toimintaan korostuvat. Yhdyspintojen toimivuudesta yritysten, julkishallinnon ja koulutus- sekä tutkimussektorin välillä on myös tärkeää pitää huolta.

Pirkanmaan liitto mahdollistaa osaltaan vähähiilisten teknologioiden kehittämistä. Tulevaisuudessa kiertotalouden alustoilta kerätään entistä enemmän dataa digitaalisten työkalujen avulla. Haluamme olla mahdollistamassa digitaalisuuden hyödyntämistä ja teollisen mittakaavan kiertotalouskonseptien kehittymistä jatkossakin.

Pirkanmaan liitto on mukana valtakunnallisessa Circwaste- hankkeessa, jossa kehitetään kunnille resurssitehokkuustyökalua. Tutustu tästä linkistä tarkemmin Circwaste- hankkeeseen.

Kiertotalous otetaan huomioon myös osana maakunnan ja kuntien ilmastotyötä. Kiertoviisas Pirkanmaa on alueemme kiertotalouden visio. Tutustu tästä Kiertoviisas-visioon.

Lisätietoja: