Hyppää sisältöön

Uudistuva innovaatioympäristö ja verkostomaiset toimintamallit

Edistämme yrityksille vetovoimaisten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ympäristöjen kehittämistä. Osallistumme tulevaisuustiedon tuottamiseen.

Maakunnan innovaatiotyötä tehdään yhteiskunnan eri ilmiöissä. Se vaatii laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Esimerkkejä tällaisista ilmiöistä ovat teollisuuden digitalisaatio, kaupungistuminen ja maakunnan reuna-alueiden elinvoima sekä ympäristö- ja ilmastokysymykset. Innovaatiotyö auttaa tekemään asiat entistä paremmin, vastuullisemmin ja kestävämmin sekä synnyttää samalla uusia ansainta- ja työllisyysmahdollisuuksia. 

Rohkaisemme alueen korkeakouluyhteisön ja yritysten yhteistyötä muun muassa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta parantamalla. 

Etsimme ja vahvistamme kansainvälisiä verkostoja ja kumppanuuksia, joiden tarjoamat kehittämis- ja oppimisympäristöt voivat olla myös alueemme yritysten ja oppilaitosten käytössä. Tuemme alueemme TKI-ympäristöjen käytettävyyttä, houkuttelevuutta, näkyvyyttä ja kansainvälisiä yhteyksiä. Käytännön kehittämistyössä korostamme vuorovaikutteista työskentelyä. Tunnistamme uudenlaiset yhteistyömallit, joissa kansalaisyhteiskunta toimii julkisen ja yksityisen sektorin kumppanina.  Kannustamme vastuullisten ja innovatiivisten julkisten hankintojen kokeiluihin. Osallistumme myös uusien yhteistyömallien kehittämiseen, kuten Startup-allianssi, yhdessä alueen toimijoiden kanssa.

Esimerkkejä tekemästämme työstä: 

  • Kehitämme TKI-toiminnan vastuullisuuden kriteeristöä yhteistyönä eri kansainvälisissä hankkeissa.  Käytämme vastuullisuutta myös yhtenä kriteerinä Euroopan aluekehitysrahaston hankehauissa. 
  • Kehitämme innovaatiopolitiikkaa ja yhteistyötä EU-tasolla (Interreg-rahoitteiset hankkeet). 
  • Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta suunnataan kestävän kaupunkikehittämisen rahoitusta kaupunkien ja valtion välisten ekosysteemisopimusten toteuttamiseen. Pirkanmaan liitto toimii kansallisena koordinaattorina uudessa toiminnassa. Ekosysteemisopimuksia toteuttavien kaupunkien tukena toimii myös kehittämishanke, joka tuottaa asiantuntija- ja verkostotukea innovaatiotoiminnan kehittämiseksi.
  • Pyrimme tuomaan innovatiivisen hankintamenettelyn aluekehityksen keinovalikoimaan ja haemme uudenlaisia yhteiskunnallisia ratkaisuja innovatiivisten hankintojen avulla (Canemure -hanke).  
  • Tuemme uusien ekosysteemien kehittymistä muun muassa avointa innovaatioalusta-ajattelua hyödyntämällä.
  • Etsimme aktiivisesti uusia avauksia.

Lue lisää hanketoiminnastamme Hankkeet ja selvitykset -sivulta.

Työkalu innovaatioalustojen itsearviointiin löytyy tämän linkin takaa.

Pirkanmaan startup-allianssi

Pirkanmaan startup-allianssissa ovat mukana Business Tampere, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan ELY-keskus, Tampereen korkeakouluyhteisö ja Pirkanmaan TE-toimisto.

Pirkanmaalle tavoitellaan kansainvälistä startup-ekosysteemiä. Samalla halutaan monipuolistaa elinkeinorakennetta, uudistaa yritystoimintaa, parantaa alueen elinvoimaa ja lisätä verotuloja.

Startup-allianssin avulla alueen julkiset toimijat kanavoivat päätöksentekoa, tietoa ja resursseja startupien kehittymisen ja kasvun tueksi. Tahtotilana on edistää startup-ekosysteemin kehittymistä Pirkanmaalla, jäsentää julkisten toimijoiden roolia ekosysteemin tukemisessa ja parantaa kasvuhakuisten yritysten tarvitsemia palveluita.

Tampereen seudulla toimii n. 200 startup-yritystä, jotka ovat mm. ohjelmistoalan ja terveysteknologia- ja koulutusteknologia-alan startupeja.
Tampereen seudun startup-selvitys 2021

Startup-ekosysteemien strategiselle yhteistyölle on laadittu oma pelikirja.
Siirry lukemaan pelikirjaa Sitran sivuille.
Pelikirja löytyy myös englanniksi täältä.