Hyppää sisältöön

Uudistuva innovaatioympäristö ja verkostomaiset toimintamallit

Edistämme yrityksille vetovoimaisten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ympäristöjen kehittämistä. Osallistumme tulevaisuustiedon tuottamiseen.

Maakunnan innovaatiotyötä tehdään yhteiskunnan eri ilmiöissä. Se vaatii laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Esimerkkejä tällaisista ilmiöistä ovat teollisuuden digitalisaatio, kaupungistuminen ja maakunnan reuna-alueiden elinvoima sekä ympäristö- ja ilmastokysymykset. Innovaatiotyö auttaa tekemään asiat entistä paremmin, vastuullisemmin ja kestävämmin sekä synnyttää samalla uusia ansainta- ja työllisyysmahdollisuuksia. 

Rohkaisemme alueen korkeakouluyhteisön ja yritysten yhteistyötä muun muassa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta parantamalla. 

Etsimme ja vahvistamme kansainvälisiä verkostoja ja kumppanuuksia, joiden tarjoamat kehittämis- ja oppimisympäristöt voivat olla myös alueemme yritysten ja oppilaitosten käytössä. Tuemme alueemme TKI-ympäristöjen käytettävyyttä, houkuttelevuutta, näkyvyyttä ja kansainvälisiä yhteyksiä. Käytännön kehittämistyössä korostamme vuorovaikutteista työskentelyä. Tunnistamme uudenlaiset yhteistyömallit, joissa kansalaisyhteiskunta toimii julkisen ja yksityisen sektorin kumppanina.  Kannustamme vastuullisten ja innovatiivisten julkisten hankintojen kokeiluihin. Osallistumme myös uusien yhteistyömallien kehittämiseen, kuten Startup-allianssi, yhdessä alueen toimijoiden kanssa.

Esimerkkejä tekemästämme työstä: 

  • Kehitämme TKI-toiminnan vastuullisuuden kriteeristöä yhteistyönä eri kansainvälisissä hankkeissa.  Käytämme vastuullisuutta myös yhtenä kriteerinä Euroopan aluekehitysrahaston hankehauissa. (TetRRis, Co-Change, Marie -hankkeet). 
  • Kehitämme innovaatiopolitiikkaa ja yhteistyötä EU-tasolla (Interreg-rahoitteiset hankkeet). 
  • Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta suunnataan kestävän kaupunkikehittämisen (Sustainable Urban Development, SUD) rahoitusta kaupunkien ja valtion välisten ekosysteemisopimusten toteuttamiseen. Pirkanmaan liitto toimii kansallisena koordinaattorina uudessa toiminnassa. Ekosysteemisopimuksia toteuttavien kaupunkien tukena toimii myös kehittämishanke, joka tuottaa asiantuntija- ja verkostotukea innovaatiotoiminnan kehittämiseksi.
  • Pyrimme tuomaan innovatiivisen hankintamenettelyn aluekehityksen keinovalikoimaan ja haemme uudenlaisia yhteiskunnallisia ratkaisuja innovatiivisten hankintojen avulla (iBuy ja Canemure -hankkeet).  
  • Tuemme uusien ekosysteemien kehittymistä muun muassa avointa innovaatioalusta-ajattelua hyödyntämällä.
  • Etsimme aktiivisesti uusia avauksia (esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan TKI-toiminta)

Lue lisää hanketoiminnastamme Hankkeet ja selvitykset -sivulta.

Lue lisätietoa seuraavista linkeistä:

Työkalu innovaatioalustojen itsearviointiin löytyy tämän linkin takaa.

Pelikirja antaa eväitä julkisten toimijoiden strategiseen yhteistyöhön startup-ekosysteemissä. Siirry lukemaan pelikirjaa Sitran sivuille.

Lisätietoja: