Hyppää sisältöön

Innovaatiotoiminnan tilannekuva

Tilannekuva kerää yhteen viimeisimmät tiedot ja ajankohtaisimmat teemat Pirkanmaan tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnasta.

Innovaatiotoiminnan tilannekuva on osa pirkanmaalaista tietojohtamisen prosessia, jolla tuetaan alueellista päätöksentekoa.

Tilannekuva kerää yhteen viimeisimmät tiedot ja niistä johdetut tulkinnat Pirkanmaan tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnasta. Vuosittain toteutettava tilannekuva seuraa ilmiöitä, joihin pirkanmaalaiset toimijat voivat vaikuttaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, ja jotka on yhdessä tunnistettu strategisesti tärkeiksi.

Tilannekuvan työstämiseen osallistuu laaja joukko asiantuntijoita ja vaikuttajia aluehallinnosta, korkeakouluista, edunvalvontaorganisaatioista, innovaatioalustoilta ja yritys- ja rahoituskentältä. Toimintamallia kehitetään kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijaverkostojen kanssa, ja sitä ohjataan Pirkanmaan liitosta. Tilannekuvaa ja -toimintamallia on kehitetty vuodesta 2013 lähtien.

Tilannekuvan tietopohja päivitetään vuosittain avoimista datoista ja alueen innovaatiotoimijoiden itsensä seuraamista aineistoista. Toistuvassa tilannekuvaseurannassa on noin 50 indikaattoria kuudessa pääteemassa: iskukyky, yrityskasvu, tutkimus-, tuotekehitys ja innovaatiorahoitus, korkeakoulut, digitalisaatio ja kansainvälisyys. Prosessin aikana tunnistettuihin tietokatveisiin pyritään kehittämään uusia datalähteitä strategisesti merkittävän tiedon lisäämiseksi.

Siirry tästä linkistä selaamaan innovaatiotoiminnan tilannekuvaa aluetietopalvelussa.

Lisätietoja: