Hyppää sisältöön

TJANSSI - Resilienssiä elinkeinoelämälle – Kohti tiedolla johtamisen ja ennakoinnin allianssimallia Pirkanmaalla

Alueen yhteistä ennakointia aletaan viedä aivan uudelle tasolle TJANSSI-hankkeella.

AKKE –rahoitteisen TJANSSI (Resilienssiä elinkeinoelämälle – Kohti tiedolla johtamisen ja ennakoinnin allianssimallia Pirkanmaalla) -hankkeen tavoitteena on edetä kohti innovatiivista tiedolla johtamisen ja ennakoinnin allianssimallia Pirkanmaalle vuoteen 2025 mennessä.

Hanke perustuu jo pidempään valmisteltuun ennakoinnin yhteistoiminnallisuuden lisäämiseen, mutta alueen yhteistä ennakointia aletaan viedä uudelle tasolle TJANSSI-hankkeella.

Hankkeen keskeinen idea on systemaattisempi yhteistyö tiedon tuottamisessa, jakamisessa ja hyödyntämisessä. Tavoitteena on organisoida eri tahoilla tehtävä tulevaisuuden ennakointi ja tiedolla johtaminen allianssimaiseksi kokonaisuudeksi, ja erityisenä näkökulmana on Pirkanmaan elinkeinoelämän tulevaisuusorientaation vahvistaminen.

Tähtäimessä on allianssimaisesti organisoitu, systemaattinen tulevaisuustyö, jossa tulevaisuustietoa jalostetaan ja jaetaan ekosysteemisenä yhteistyönä. Hanke tuottaa siten ratkaisun nykytilanteeseen, jossa tieto on hajallaan eri tahoilla, eri tietolähteitä ei kattavasti tunneta eikä yhtenäistä tulevaisuuskuvaa muodosteta toimijoiden keskinäisessä prosessissa.

Tuloksena tulevaisuusosaaminen vahvistuu ekosysteemi- ja yritystasolla. Keskeistä tässä on eri aluetasojen ja toimijatyyppien erityispiirteiden, tarpeiden ja osaamisten huomioiminen ja yhteen nivominen.

Hankkeen tulokset hyödyttävät niin yrityksiä kuin muita toimijoita vahvistamalla niiden keskinäistä tulevaisuustyötä kestävien valintojen tekemiseksi ja uusien avauksien kehittämiseksi.

Hanke kestää 30.8.2023 asti ja Pirkanmaalta siinä ovat mukana Pirkanmaan liitto, Business Tampere ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Katso lisää sivulta ennakoivapirkanmaa.fi.


Tutustu Pirkanmaan tulevaisuuskirjaan 

Takaisin hankkeet ja selvitykset -sivulle