Hyppää sisältöön

Maakuntien välinen yhteistyö

Yhteistyö mahdollistaa yhtä maakuntaa laajempien tavoitteiden edistämisen.

Pirkanmaan liitto tekee sopimuksiin perustuvaa ja asiakohtaisesti sovittua yhteistyötä Suomen muiden maakuntien kanssa. Yhteistyö painottuu Länsi-Suomen maakuntiin.

Yhteistyö mahdollistaa yhtä maakuntaa laajempien tavoitteiden edistämisen. Erityisesti tämä näkyy valtateiden ja pääratakokonaisuuden edunvalvonnassa sekä aluekehitysrahoituksen EU-edunvalvonnassa.

Pirkanmaan liitto on vastuuvetäjä päärataryhmän työssä. Länsi-Suomen maakuntien allianssin (WFA) yhteistyössä vetovastuu vaihtuu vuosittain.

Päärataryhmä on laaja-alainen pääradan ja sen jatkoyhteyksien kehittämistä edistävä yhteisö, joka keskittyy kansalliseen vaikuttamiseen ja eurooppalaiseen TEN-T-ydinverkkotyöhön.

Ryhmään kuuluu 11 maakuntaa, suurimmat kaupungit ja elinkeinoelämän edustajia.
Valtatie 3:n yhteysvälin Tampereelta Vaasaan yhteistyöryhmän muodostavat Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnat.

Lisätietoja:

  • Kehityspäällikkö Marko Koskinen

    Teen kiinnostavinta, osaavinta ja saavutettavinta maakuntaa. Työni toimenpiteet kohdistuvat maakunnalliselle ja kansalliselle tasolle. Tarvittavaa muutosta toteutan monipuolisen yhteistyön keinoin. Yhteistyössä Pirkanmaan kansanedustajat ovat tärkeässä roolissa.