Hyppää sisältöön

Pääradan kehittäminen

Pääradalle tarvitaan peruskorjausta, lisää raidekapasiteettia ja sitä kautta lisää liikenteen toimintavarmuutta ja kulkunopeutta.

Päärata liityntäyhteyksineen on Suomen rautatieverkon päälinja, joka yhdistää henkilö- ja tavaraliikenteessä pääkaupunkiseudun, Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan, Pohjanmaat sekä Keski- ja Pohjois-Suomen.

Päärata kuuluu Euroopan TEN-T-ydinverkkoon (Trans-European Transport Networks), joka on osa Pohjanmeri-Baltia -ydinverkkokäytävää Suomen kautta Ruotsiin.

Tampere ja Pirkanmaa on Suomen logistinen solmupiste. Päärata on Pirkanmaalle tärkeä sekä henkilö- että tavaraliikenteen kuljetuksissa. Sen liityntäyhteydet Porin ja Jyväskylän suuntiin lisäävät raideliikenteen merkitystä maakunnassa.

Pääradalle tarvitaan peruskorjausta, lisää raidekapasiteettia ja sitä kautta lisää liikenteen toimintavarmuutta ja kulkunopeutta. Suunnitelmien ja investointien toteuttamiseen vaikuttaminen edellyttää laajapohjaista yhteistyötä, jota muun muassa hanketoiminnalla edistetään. Pirkanmaan liitto pyrkii vaikuttamaan niin kansallisen kuin EU-rahoituksen saamiseen.

Siirry Päärata-edunvalvontasivuille tästä linkistä

Rakastu raiteisiin -kampanja toi tutuksi lähijunaliikennettä

Lisätietoja:

  • Edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela

    Edistän maakunnalle tärkeitä kehittämiskohteita, joilla vaikutetaan valtion talousarvioon ja lainsäädäntöön. Toimin Suomen päärataryhmän sihteerinä sekä edistän sen mukaista maakuntien yhteistyötä. Käsittelen Pirkanmaan liitolle kuuluvat liikuntahallinnon tehtävät.