Hyppää sisältöön

Pääradan kehittäminen

Pääradalle tarvitaan peruskorjausta, lisää raidekapasiteettia ja sitä kautta lisää liikenteen toimintavarmuutta ja kulkunopeutta.

Päärata liityntäyhteyksineen on Suomen rautatieverkon päälinja, joka yhdistää henkilö- ja tavaraliikenteessä pääkaupunkiseudun, Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan, Pohjanmaat sekä Keski- ja Pohjois-Suomen.

Päärata kuuluu Euroopan TEN-T-ydinverkkoon (Trans-European Transport Networks), joka on osa Pohjanmeri-Baltia -ydinverkkokäytävää Suomen kautta Ruotsiin.

Tampere ja Pirkanmaa on Suomen logistinen solmupiste. Päärata on Pirkanmaalle tärkeä sekä henkilö- että tavaraliikenteen kuljetuksissa. Sen liityntäyhteydet Porin ja Jyväskylän suuntiin lisäävät raideliikenteen merkitystä maakunnassa.

Pääradalle tarvitaan peruskorjausta, lisää raidekapasiteettia ja sitä kautta lisää liikenteen toimintavarmuutta ja kulkunopeutta. Suunnitelmien ja investointien toteuttamiseen vaikuttaminen edellyttää laajapohjaista yhteistyötä, jota muun muassa hanketoiminnalla edistetään. Pirkanmaan liitto pyrkii vaikuttamaan niin kansallisen kuin EU-rahoituksen saamiseen.

Siirry Päärata-edunvalvontasivuille tästä linkistä