Hyppää sisältöön

Edistämme omilla EU-hankkeilla vihreän siirtymän systeemistä muutosta Pirkanmaalla

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Meillä töissä, Pirkanmaan liitto, Ympäristö ja ilmasto

Teemme tätä muutosta verkostoissa. Pienistä puroista syntyy iso virta.

Pirkanmaan liitossa tehdään ilmastotyötä laajalla rintamalla ja monesta näkökulmasta. Työkaluinamme ovat muun muassa maakuntaohjelma ja sen mukaisesti rahoittamamme hankkeet, maakuntakaavoitus sekä monipuolinen, kunta- ja muu sidosryhmäyhteistyö.

Olemme esitelleet aikaisemmissa jutuissa EU-hanketoimintaa, hankkeiden etenemistä ja rahoitusasiantuntijoitamme. Viimeksi avasimme kestävän kaupunkikehittämisen osiota, Innokaupunkien teemaa ja ketkä sen parissa Pirkanmaan liitossa työskentelevät.

Tämänkertaisessa jutussa tuomme esille liiton itse toteuttamien hankkeiden kokonaisuutta, jotka osaltaan edistävät vihreän siirtymän teemaa.

Lähtökohtana tukea kestävää kasvua

Liiton uusi strategia nostaa vihreän siirtymän koko organisaation asiaksi. Tuuppaamme vihreää ja digitaalista siirtymää strategisesti kohdennetuilla rahoituksilla ja harkituilla omilla hankkeilla. Edistämme vuoropuhelua ja tiedonjakoa. Seuraamme tiiviisti keskustelua, tutkimustietoa ja linjauksia kasvun kestävyyden kysymyksistä.

- Ilmastotyö näkyy lähes kaikessa Pirkanmaan liiton toiminnassa. Edistämme systeemistä muutosta, jota lähestymme monelta taholta. Teemme tätä muutosta verkostoissa ja pienistä puroista syntyy iso virta, aluekehitysjohtaja Matti Lipsanen sanoo.

Hän lisää, että eurooppalaiset tavoitteet kaksoissiirtymästä (digitaalinen ja vihreä siirtymä) ohjaavat toimintaamme.

Lähtökohtana on ollut Canemure-hankkeessa laadittu Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartta. Siinä on koottuna strateginen kokonaiskattaus maakunnan päästövähennysteemoihin ja toimenpiteisiin, Lipsanen toteaa.

Tällä hetkellä tiekartan toimenpiteitä edistetään eri tavoin, yksi osio tiekartan toteuttamiseksi ovat juuri liiton itse toteuttamat ilmastotyötä edistävät hankkeet, jotka saavat rahoituksensa muun muassa Interreg-ohjelmista.

Paikallisille toimijoille kykyä tukea energiayhteisöjä

REC4EU-hanke edistää uusiutuvaa energiaa tuottavien ja hyödyntävien energiayhteisöjen syntymistä ja kehittymistä Pirkanmaalla. Hankkeessa vahvistetaan paikallisten toimijoiden kykyä tukea energiayhteisöjä ja luodaan alueellisia tukijärjestelmiä, kuten verkostoja ja rahoitushakuja.

- Tähän pyrimme alueiden välisellä oppimisella ja kokemustenvaihdolla. Muiden hankepartnereiden alueilla hyväksi todettuja käytäntöjä saadaan jalkautettua Pirkanmaalle paikallisen sidosryhmäyhteistyön kautta. Interreg Europe -rahoitteisen hankkeen pääpartneri on italialainen ARRR ja mukana on partnereita seitsemältä alueelta eri puolilta Eurooppaa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tiina Luukkonen.

Vahvempaa kansalaisyhteiskunnan roolia

Pirkanmaa liitto on partnerina mukana Suomen Itämeri-instituutin koordinoimassa We make transition! (WMT!) -hankkeessa. Se pyrkii vastaamaan nykyistä hyvinvointiamme haastaviin kestävyyshaasteisiin edistämällä kestävyysmurrosta ja vihreää siirtymää.

- Hankkeen keskiössä on kansalaisyhteiskunnan roolin vahvistaminen ja yhteistyö julkishallinnon, yritysten ja tutkimussektorin kanssa ekososiaalisen kestävyyden edistämiseksi ja innovaatioiden luomiseksi, kertoo projektipäällikkö Maili Marjamaa.

Hankkeessa kehitetään kestävyysvisio Itämeren alueelle ja paikallistasolle Murrosareena-kehittämisprosessilla. Visiota jalkautetaan paikallisesti erilaisten aloitteiden ja toimenpiteiden kautta. Pirkanmaan paikallistoteutuksessa ovat mukana Tampere ja Hämeenkyrö valituissa kestävyysteemoissa. Hankkeessa syntyy myös hyödyllistä tietoa Pirkanmaan kuntien laajempaan käyttöön, muun muassa Murrosareena-käsikirja.

Mahdollisuuksia vetytaloudelle

Pirkanmaan vetytalouden aktivaattori -hankkeessa selvitetään maakunnan potentiaalia vetytaloudessa ja käynnistetään alueellisen vetyekosysteemin toimintaa.

- Hankkeessa julkaistavien tilannekuvan ja esimerkkianalyysien avulla jaamme tietoa ja ymmärrystä siitä, millainen rooli vedyllä voisi olla Pirkanmaalla ja miten vety toimii osana Pirkanmaan hiilineutraalia energiajärjestelmää. Edistämme vetytalouden kehittymistä alueella, kertoo hankkeen projektipäällikkö Eeva-Maria Suontakanen.

- Alueellisen vetyekosysteemin toiminnan kautta vauhditamme toimijoiden liittymistä kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin sekä tuemme toimijoita yhteisten mahdollisuuksien, kehittämiskohteiden ja tarpeiden tunnistamisessa.

Kohti pienempiä päästöjä

Pirkanmaalle laadittu Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartta auttaa kulkemaan kohti hiilineutraalia maakuntaa Hinku-tavoitteen mukaisesti. Tiekartassa tarkastellaan ilmastotoimia kuuden teemakokonaisuuden kautta.

- Teemoja ovat liikenne ja liikkuminen, energiantuotanto ja energiatehokkuus, rakentaminen ja yhdyskuntarakenne, elinkeinoelämän vastuulliset ratkaisut, maa- ja metsätalous sekä hiilinielut ja kompensaatio. Tiekartan toimenpiteiden toteutumista arvioidaan liikennevalomallilla, jonka mukaan monissa teemoissa toimenpiteitä on aloitettu ja niiden päästövähennyspotentiaalia ollaan saavuttamassa, kertoo Canemure-hankkeen projektipäällikkö Katja Alakerttula. Hankkeen nimessä on myös tavoite: Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia.

- Pisimmällä ollaan energiateemassa, jota selittää voimakas energiamurros.

Vuoteen 2007 verrattuna maakunnan päästöt ovat laskeneet kokonaisuudessaan 31,6 prosenttia vuoteen 2021 asti. Päästövähennystä on jäljellä vajaa 50 prosenttia vuoteen 2030 asti. Tieliikenteen ja energiantuotannon päästövähennykset sekä hiilinielujen tila ovat ratkaisevassa asemassa tavoitteen saavuttamisessa. Maakunnallista kehitystä tarkastellaan Kohti hiilineutraalia Pirkanmaata -raportissa. Tiekartan päivitys ja maakunnallinen hiilinielutarkastelu ovat parhaillaan käynnissä.

Kiertotalousoppeja käyttöön kansallisesti ja EU-tasolle

Pirkanmaalla kiertotaloutta on tarkasteltu usean vuoden ajan osallisuuden ja kuntien tukemisen näkökulmista. CIRCWASTE-hankkeen aikana kunnille on järjestetty useita kiertotaloutta kunnissa kartoittavia työpajoja ja kehitetty yhteiskehittämisprosesseja.

Kiertotalouden työkirja kunnille kokoaa opit yksiin kansiin ja antaa työkaluja kiertotalouden hyödyntämiselle. Hankkeessa on luotu Pirkanmaalle donitsitalouden malli, jossa tarkastellaan Pirkanmaan kehitystä planetaaristen rajojen avulla.

- Kiertotalous on tärkeä osa vihreän siirtymän kokonaisuutta Pirkanmaan liitossa ja hankkeen oppeja hyödynnetään kiertotalousverkostoissa ja vaikuttamistyössä niin kansallisissa kuin EU-tason yhteistyössäkin, Katja Alakerttula kertoo. Hän toimii projektipäällikkönä myös vuoden loppupuolella päättyvässä CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hankkeessa.

Katso lisätietoa hankkeista täältä:

REC4EU-hanke - edistämään energiayhteisöjen syntymistä

We make transition! -hanke vahvistaa vihreää siirtymää

Pirkanmaan vetytalouden aktivaattori

CANEMURE - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta

Lisätiedot:

Kaikki artikkelit