Hyppää sisältöön

CANEMURE - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia

Pirkanmaalla laaditaan tiekartta, joka auttaa kulkemaan kohti hiilineutraalia maakuntaa.

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia on ilmastonmuutosta hillitsevä valtakunnallinen hanke. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoimassa hankkeessa 22 hankepartneria toteuttaa Suomen ja Euroopan unionin ilmastopolitiikkaa alueilla vuoteen 2024 asti. 

Kokonaisuudessaan hankkeen tavoitteena on edistää älykästä ja vähähiilistä liikkumista, lisätä hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Lisäksi hanke tukee prosesseja, joilla luodaan kestävää kaupunkirakennetta ja edellytyksiä vähähiiliselle tuotannolle ja kulutukselle.

Käytännön ilmastotoimien ohella hankkeessa järjestetään koulutusta, luodaan yhteistyöverkostoja ja levitetään hyviä ilmastonmuutosta hillitseviä käytäntöjä koko Suomeen.

Pirkanmaan hankeosuudessa on tavoitteena laatia Pirkanmaan hiilineutraalitiekartta.  Pirkanmaa on sitoutunut olemaan hiilineutraali maakunta vuonna 2030. Pirkanmaan tiekartta sisältää toimenpiteitä tämän tavoitteen saavuttamisen edistämiseksi. Pirkanmaan ilmastotavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain Suomen ympäristökeskuksen kasvihuonekaasupäästölaskelman avulla.  Hankkeessa on myös alueellinen verkosto, jossa seitsemän maakuntaa laatii ja toteuttaa maakunnallisia hiilineutraalitiekarttoja. Pirkanmaa on osa tätä verkostoa.

Hankkeessa on perustettu Pirkanmaan ilmastotiekartan yhteistyöryhmä, jossa keskeiset ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät pirkanmaalaiset toimijat tukevat tiekartan valmistelua ja toimeenpanoa omissa verkostoissaan. Pirkanmaan maakuntahallituksen alainen ilmasto- ja ympäristöjaosto toimii hankkeen epävirallisena poliittisena ohjausryhmänä. Lisäksi hankkeessa lisätään ilmastotyöstä viestimistä ja vuorovaikutusta alueella.

Tärkeänä tehtävänä on käynnistää alueella konkreettisia ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä, jotka nousevat hiilineutraalitiekartasta sekä aloittaa uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita ja aloitteita. Paikallisia yrityksiä, kuntia ja kansalaisia kannustetaan ottamaan käyttöön päästöjä vähentäviä toimintatapoja, jotka samalla lisäävät hyvinvointia. Tavoitteena on myös vaikuttaa päätöksentekoon. 

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hanke saa pääosan rahoituksestaan Euroopan unionin Life-ohjelmasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 15,3 miljoonaa euroa. Pirkanmaan liitto toimii hankkeen yhtenä partnerina. Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan ELY-keskus toteuttavat hankkeen yhteistyössä, ja molemmat tahot osallistuvat hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseen.

Pirkanmaan ja muiden hankealueiden ajankohtaisiin ilmastokuulumisiin sekä kaikkien Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästölaskentatietoihin pääsee tutustumaan hankkeen verkkosivuilla.

Lisätietoa:

Siirry Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hankkeen verkkosivuille tästä.

Takaisin hankkeet ja selvitykset -sivulle