Hyppää sisältöön

Pirkanmaan vetytalouden aktivaattori 

Tavoitteena on vauhdittaa fossiilisesta energiasta luopumista uusien teknologioiden ja osaamisen avulla sekä edistää vetytalouden kehittymistä ja investointeja alueella.

Vetytalous tarkoittaa muun muassa vedyn tuotantoon, jatkojalostukseen ja käyttöön liittyvää toimintaa, josta povataan kansainvälisesti miljardimarkkinoita. Siirtyminen fossiilisista energialähteistä uusiutuviin on lisännyt kiinnostusta vetyä kohtaan, sillä energian kantajana vety mahdollistaa aurinko- ja tuulivoimalla tuotetun sähkön varastoimisen eri olomuodoissa.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu ylimääräinen energia voidaan käyttää vedyn valmistamiseen, joka on polttoaineena puhdas ja päästötön. Vedyntuotannon raaka-aineena toimii puhdas vesi ja sivutuotteina syntyy hapen lisäksi runsaasti lämpöä, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi kaukolämpöverkossa. Vedystä voidaan myös valmistaa synteettisiä polttoaineita yhdistämällä vetyä muun muassa hiilidioksidiin, jolloin mahdollisia käyttökohteita on vielä enemmän.

Vihreä vetytalous, eli uusiutuvilla energialähteillä tuotettu vety ja sen hyödyntäminen, edellyttää valtavia määriä vihreää sähköntuotantoa ja investointeja vedyn tuotantoon, varastointiin, siirtoon ja vetyä hyödyntäviin teknologioihin.

Pirkanmaan liitto kartoittaa vetyteknologiaan liittyviä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotarpeita ja rakentaa alueellisen vetyekosysteemin, joka on osa kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Samalla tuetaan vetyinfrastruktuurin kehittymistä alueella.

Pirkanmaalla laaditaan myös maakunnallinen energiastrategia talvella 2022-2023. Tavoitteena on kestävä energiajärjestelmä vuonna 2030.

Pirkanmaan liitto on Pirkanmaan vetytalouden aktivaattori -hankkeen päätoteuttaja. Osatoteuttajana toimii Tampereen yliopisto, joka selvittää potentiaalisia vedyn sovellus- ja käyttökohteita. Tampereen kaupunki tukee hanketta.

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2022-31.3.2024.

Uutisia hankkeesta:

Pirkanmaalla tuetaan vetytalouden kehittymistä - Pirkanmaan liitto
Pirkanmaan vetytalouspotentiaali on kirkastumassa - Pirkanmaan liitto

Lisätiedot:

  • Projektipäällikkö (REC4EU-hanke) Tiina Luukkonen

    Toimin projektipäällikkönä Interreg Europe -rahoitteisessa Renewable Energy Communities for EU regions (REC4EU) -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on edistää uusiutuvaa energiaa tuottavien ja hyödyntävien energiayhteisöjen syntymistä ja toimintamahdollisuuksia eri puolilla Eurooppaa.

  • Projektipäällikkö (Pirkanmaan vetytalouden aktivaattori -hanke) Eeva-Maria Suontakanen

    Toimin projektipäällikkönä Pirkanmaan vetytalouden aktivaattori -hankkeessa. Hankkeessa selvitetään vetytalouden mahdollisuuksia ja tarpeita Pirkanmaalla sekä rakennetaan alueellinen vetyekosysteemi ja tuetaan sen liittymistä osaksi kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja.

  • Tietosuunnittelija Oona Lintunen

    Tehtäviini kuuluvat tiedon tuottaminen Pirkanmaan vetytalouden tilannekuvan rakentamiseksi sekä osallistuminen hankkeen sidosryhmätyöskentelyyn ja viestintään. Lisäksi työskentelen Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartan seurantatietojen parissa.

Takaisin hankkeet ja selvitykset -sivulle