Hyppää sisältöön

Huoltovarmuus ja aluetalous mukana Pirkanmaan energiastrategian valmistelun painopisteissä

| Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto, Ympäristö ja ilmasto

Strategiaa valmistellaan yhteistyössä alueen kuntien, eri toimijoiden, sidosryhmien ja asukkaiden kanssa. Mukana on yli 40 organisaatiota. Valmistelua vetää Pirkanmaan liitto.

Miten varmistetaan energia-asioissa huoltovarmuus ja energiamurroksen oikeudenmukaisuus ja kustannustehokkuus? Miten varmistetaan Pirkanmaan hiilineutraalius ja toisaalta vahvistetaan aluetaloutta ja energiaan liittyvää TKI-toimintaa? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastausta parhaillaan käynnissä olevalla Pirkanmaan energiastrategiatyöllä.

Strategiaa valmistellaan yhteistyössä alueen kuntien, eri toimijoiden, sidosryhmien ja asukkaiden kanssa. Mukana on yli 40 organisaatiota. Valmistelua vetää Pirkanmaan liitto. Tavoitteena on kestävä energiajärjestelmä vuonna 2030.

- Painopiste on enimmäkseen energian tuotannossa sekä siirrossa, kuljetuksessa ja varastoinnissa. Toki energiankulutusta ja -käyttöä käsitellään myös, Pirkanmaan liiton ilmastoasiantuntija Tiina Luukkonen kertoo.

Strategian tausta-aineistona on ELY-keskuksen teettämä energiajärjestelmäselvitys, joka nostaa esiin viisi skenaariota: lämpöpumppujen valta-asema, voimakas sähköistyminen, liikennemurros (nykyisistä polttomoottoreista sähköistymiseen, biopolttoaineisiin, vedyn käyttöön), biokaasu maksimissaan (kaikki Pirkanmaan biokaasun tuotantopotentiaali käyttöön) ja vedyn tiikerinloikka.

Kesän aikana on haastateltu kuntien, sähköverkkoyhtiöiden, kaukolämpöyhtiöiden ja teollisuuden edustajia. Tärkeimpinä tavoitteina pidetään omavaraisuuden kasvattamista, huolto- ja toimitusvarmuutta sekä päästövähennyksiä. Haastateltavat kehittäisivät energian varastointia, hukkalämmön hyödyntämistä ja kulutusjoustoa.

Nuorten mielipiteitä ja tulevaisuudennäkymiä on kyselty maakunnalliselta nuorisovaltuustolta.

- Nuorille on tärkeää, että energiamurros on oikeudenmukainen. On otettava huomioon myös koko maakunta eikä vain Tampereen seutua. On hyödynnettävä monipuolista teknologiaa ja energian varastointia.

Nuorisovaltuuston liikennevisio vuodelle 2030 on: turvallisempaa, sujuvampaa ja halvempaa joukkoliikennettä, laaja ratikkaliikenne ja lähijunia. Lisäksi kevyt liikenne tulee nuorten mielestä asettaa yksityisautoilun edelle.

Pirkanmaan energiatulevaisuudesta keskusteltiin elokuussa eri näkökulmista Tampereella.
Katso tallenne YouTube-kanavaltamme tämän linkin takaa.

Strategiavalmistelun työpajoista poimittua:

 • Pirkanmaan tulevaisuuden energiajärjestelmä koostuu monipuolisesti erilaisista energiantuotantomuodoista.
 • Energiajärjestelmän kehittämisessä on tärkeää eri tahojen yhteistyö ja jatkuvuus.
 • Energiaomavaraisuudessa on osittain kyse myös huoltovarmuudesta ja aluetalouden tukemisesta.
 • Jos omavaraisuus nojaa biomassan käyttöön, on huolehdittava hiilinieluista ja luonnon monimuotoisuudesta.
 • On pohdittava energiantuotannon keskittämisen ja hajauttamisen hyötyjä ja haittoja.
 • On panostettava siirtoverkkojen kapasiteettiin.
 • On käytettävä monia eri keinoja energian varastointiin, mukaan lukien veteen ja hiekkaan liittyvät ratkaisut.
 • Energiayhteisöt ja kotitalouksien energiantuotanto ovat tärkeä osa kokonaisuutta, tarve luotettavalle tiedolle.
 • Tuulivoimaselvityksiä voisi ehkä hyödyntää muidenkin energiatuotantomuotojen pohdinnoissa.
 • Pienydinvoimaloiden mahdollisuus on pidettävä mielessä, vaikka eivät toteutuisi vielä pitkään aikaan.
 • On hyödynnettävä vetytalouden tuomia mahdollisuuksia, muun muassa synteettisiä polttoaineita.
 • On mietittävä myös vuotta 2030 pidemmälle, millaisina ratkaisut näyttäytyvät vuosisatojen päästä?

Maakuntahallituksen ympäristö- ja ilmastojaosto asetti keväällä tavoitteet Pirkanmaan energiastrategiaprosessiin:

 • Mahdollistaa Pirkanmaan hiilineutraalius
 • Varmistaa Pirkanmaan energiajärjestelmän toiminta- ja huoltovarmuus
 • Irrottaa maakunta venäläisestä tuontienergiasta
 • Vahvistaa aluetaloutta ja energiaan liittyvää TKI-toimintaa
 • Varmistaa energiamurroksen oikeudenmukaisuus ja kustannustehokkuus
 • Tavoitteisiin päästään heikentämättä luonnon monimuotoisuutta

Strategiatyön taustana on erilaisia ohjelmia, strategioita ja tiekarttoja – kuten EU:n ilmastotavoitteet, REPowerEU ja kansallinen ilmasto- ja energiastrategia. Niitä lähestytään pirkanmaalaisesta näkökulmasta – mukana Pirkanmaan maakuntaohjelma ja Hiilineutraali Pirkanmaa -tiekartta. Taustalla on myös Pirkanmaan ELY-keskuksen laatima Pirkanmaan energiajärjestelmäselvitys.

Pirkanmaan energiastrategia valmistuu kevättalvella 2023.

Lisätietoa:

 • Projektipäällikkö (REC4EU-hanke) Tiina Luukkonen

  Toimin projektipäällikkönä Interreg Europe -rahoitteisessa Renewable Energy Communities for EU regions (REC4EU) -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on edistää uusiutuvaa energiaa tuottavien ja hyödyntävien energiayhteisöjen syntymistä ja toimintamahdollisuuksia eri puolilla Eurooppaa.

Kaikki artikkelit