Hyppää sisältöön

Pirkanmaalla tuetaan vetytalouden kehittymistä

| Blogi, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Vetytalouden kasvu edellyttää paitsi investointeja myös uusiin koulutus- ja osaamistarpeisiin vastaamista.

Vetytalous on valtavassa kasvussa niin Suomessa kuin maailmalla. Vihreään eli uusiutuvalla energialla tuotettuun vetyyn tukeutuvia teollisia hankkeita on käynnistetty ympäri Suomen ja vihreän vedyn nähdään olevan merkittävässä roolissa päästöjen vähentämisessä ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. Vetytalouden kasvu edellyttää paitsi investointeja myös uusiin koulutus- ja osaamistarpeisiin vastaamista.

Pirkanmaan liiton käynnistämässä Pirkanmaan vetytalouden aktivaattori -hankkeessa koostetaan tilannekuva maakunnan vetytalouden mahdollisuuksista ja tarpeista sekä rakennetaan Pirkanmaalle alueellinen vetyekosysteemi. Tavoitteena on luoda kuva Pirkanmaan vahvuuksista ja mahdollisuuksista, mutta samalla hahmottaa myös alueen haasteet ja kehittämistarpeet. Pirkanmaan liitto toimii hankkeen päätoteuttajana. Osatoteuttajana mukana on Tampereen yliopisto ja hanketta tukemassa on Tampereen kaupunki.

Hanke on erityisen ajankohtainen ja tarpeellinen juuri nyt nykyisen maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi. Hankkeessa tuotettava tieto ja alueellisen vetyekosysteemin toiminnan käynnistäminen tukevat osaltaan pyrkimyksiä korvata fossiiliset energianlähteet ja lisäävät ymmärrystä vedystä osana Pirkanmaan energiajärjestelmää. Pirkanmaalla on jo tunnistettu potentiaalia vetyyn liittyen ja hankesuunnitelmien lisäksi alueella on käynnistymässä teollista toimintaa vihreään vetyyn liittyen.

Valmistavan teollisuuden ja prosessiteollisuuden potentiaalin ohella Pirkanmaalla nähdään mahdollisuuksia muun muassa TKI-sektoreilla ja koulutuksessa. Alueellisen vetyekosysteemin tavoitteena on tuoda eri alojen toimijat yhteen ja tarjota alusta yhteiselle toiminnalle sekä sen kehittämiselle. Vetyekosysteemi tarjoaa toimijoille mahdollisuuden kehittää alueen vetytaloutta tiiviissä ja luottamuksellisessa yhteistyössä. Pirkanmaan vetyekosysteemi on tarkoitus kytkeä osaksi kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja, ja tavoitteena on, että ekosysteemi jatkaa itsenäisesti toimintaansa hankkeen päätyttyä.

Viestintä ja yhteistyö ovat keskeisessä roolissa paitsi käynnissä olevassa hankkeessa myös tulevan vetyekosysteemin toiminnassa. Maaliskuun lopussa järjestettiin Pirkanmaan ensimmäinen vetyvoorumi, joka tarjosi toimijoille ajankohtaista tietoa alueella käynnissä olevista projekteista ja tulossa olevista rahoitusmahdollisuuksista sekä antoi mahdollisuuden verkostoitumiselle. Ensimmäinen vetyvoorumi ei suinkaan jäänyt viimeiseksi, vaan vastaavia tapahtumia tullaan järjestämään lisää tulevaisuudessa.

Kaikki artikkelit