Hyppää sisältöön

We make transition! -hanke vahvistaa vihreää siirtymää

Hanke edistää ja voimistaa yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, paikallishallinnon sekä yritys- ja tutkimussektorin kanssa ekososiaalisen kestävyyden ja vihreän siirtymän vahvistamiseksi.

Kansainvälisen We make transition! (WMT!) -hankkeen ydintavoitteena on edistää ja voimistaa yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, paikallishallinnon sekä yritys- ja tutkimussektorin kanssa ekososiaalisen kestävyyden ja vihreän siirtymän vahvistamiseksi. Hankkeen tehtävänä on myös lisätä ymmärrystä kansalaisyhteiskunnan tärkeästä roolista, innovaatiokyvystä ja arvosta kestävyysmurroksessa, joka tarkoittaa yhteiskunnan toimintarakenteiden muuttumista niin taloudellisesti, ekologisesti kuin sosiaalisesti merkittävästi kestävämmälle pohjalle.

Hankkeessa keskitytään tunnistamaan kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja toimintaa sekä toteutetaan laajassa sidosryhmäyhteistyössä paikallisia murrosareena-yhteiskehittämisprosesseja ml. tulevaisuuden yhteisen kestävyysvision ja kehityspolkujen laatiminen. Prosessissa yhteiskehitetään ja luodaan vision saavuttamiseen tähtääviä kestävyyttä edistäviä toimenpiteitä tai aloitteita, joita viedään käytännön toteutukseen paikallisesti.

Pirkanmaalla hanketta toteutetaan yhdessä Tampereen ja Hämeenkyrön kanssa valituissa teemoissa, jotka kiinnittyvät myös laajemmin kyseisten kuntien kestävyystyöhön. Näitä ovat mm. luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen ja kestävä elämäntapa sisältäen kierto- ja jakamistalouden ratkaisuja. Muut kunnat Pirkanmaalla ja laajemmin hyötyvät hankkeen kokemukset ja opit kokoavan Murrosareena-työkirjan kautta, joka tuotetaan yleiseksi osallistamisen toimintamalliksi ja työkaluksi kunnille sekä aluehallinnolle.

Hanke vahvistaa yhteistä oppimista, osallistamista, yhteiskehittämistä, kestävyysosaamista sekä yhteistyötä ja yhteistä arvonluontia paikallishallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välillä.
We make transition -hankkeen pääkoordinaattori on Suomen Itämeri-instituutti. Hanke saa rahoitusta EU:n Interreg Itämeren alueen ohjelmasta ja siinä on mukana kaikkiaan 11 partneria kuudesta Itämeren alueen maasta: Suomesta, Virosta, Latviasta, Puolasta, Saksasta ja Norjasta. Hanke on kolmevuotinen ja toteutuu vuosina 2023-2025. Suomesta mukana ovat Pirkanmaan liitto, Suomen Itämeri-instituutti, Uudenmaan liitto ja Varsinais-Suomen liitto.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 3,3 miljoonaa euroa, josta Pirkanmaan liiton osuus on 338 000 euroa.

We make transition: Derk Loorbach - Creating an eco-socially sustainable world (video aukeaa uuteen ikkunaan)

Lisätiedot:

Takaisin hankkeet ja selvitykset -sivulle