Hyppää sisältöön

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta

Hanke kehittää ja kokoaa kunnille työkaluja, jotka ovat avuksi oman toiminnan resurssitehokkuudessa.

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta on seitsenvuotinen hanke, joka edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä.

Tavoitteena on luotsata Suomea kohti kiertotaloutta ja toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa. CIRCWASTE on 20 kumppanin ja 10 osarahoittajan luomus, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. Hanke saa suuren osan rahoituksesta Euroopan komission LIFE-ohjelmasta.

Pirkanmaan liitto kuuluu hankkeen kiertotalouden palvelukeskukseen, joka tarjoaa alueellisille toimijoille asiantuntijatukea sekä jakaa tietoa kiertotalouden hyvistä käytännöistä. Pirkanmaan liitto liittyi CIRCWASTE-hankkeeseen vuonna 2019 ja on mukana vuoden 2023 loppuun saakka.

Hankkeen myötä Pirkanmaan liitto kehittää ja kokoaa työkaluja kunnille, jotka auttavat kunnan oman toiminnan resurssitehokkuudessa, kannustavat jakamistalouteen ja palveluiden ostamiseen tavaran sijaan.

Lisätietoja:

Takaisin hankkeet ja selvitykset -sivulle