Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke ja sitä tukeva rakenneuudistus käynnistyi Pirkanmaalla

| Pirkanmaan liitto

Sote-palvelujen yhteinen kehittäminen alkaa nyt Pirkanmaalla.

Uudistuksen myötä kehitetään kansalaisten sote-palveluita ja yhtenäistetään niitä tuottava rakenne.

Pirkanmaan liitto toimii Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelmaa ja sote-rakenneuudistusta tukevassa valmistelussa hanketoimistona. Kunnat ja kuntayhtymät toteuttavat hanketta. Varsinainen hanketyö kunnissa käynnistyy lokakuussa.

Mistä uudistuksessa on kyse?

Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman tarkoituksena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, joista ihminen saa palvelunsa sujuvasti ja avun yksilöllisiin tarpeisiin. Sote-uudistusta tehdään palvelut edellä, ihmiskeskeisesti ja sen tarkoituksena on taata yhdenvertaiset sote-palvelut kaikille.

Ohjelmalla myös parannetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaslähtöisyyttä ottamalla käyttöön digi- ja mobiilipalveluja ja laajentamalla viikonloppu- ja iltavastaanottotoimintaa sekä matalan kynnyksen palvelupisteitä. Lisäksi palvelujen painopistettä siirretään erikoissairaanhoidosta perustasolle ja ehkäisevään työhön. Sosiaalihuollon roolia painotetaan aiempaa vahvemmin.

Sote-uudistus sisältää palvelujen kehittämisen lisäksi rakenteiden uudistamisen sen jälkeen, kun lainsäädäntö on hyväksytty eduskunnassa mahdollisesti loppukeväästä 2021. Nykyisin kunnat järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen. Tulevaisuudessa niistä vastaavat kuntaa suuremmat itsehallinnolliset alueet. Kunnat vastaavat edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Myös päivähoito, opetus, liikunta ja kulttuuri pysyvät jatkossakin kunnilla.

Sote-uudistus valmistellaan ja toteutetaan vaiheittain. Palvelujen kehittäminen ja uuden sote-rakenteen valmistelu alueilla mahdollistetaan valtion taloudellisella tuella.

Lisätiedot:

PirSote= Tulevaisuuden sote-keskus -valtionavustushanke
KOMAS= Kohti maakunnallista sotea -hanke

Lue tiedote: Pirkanmaa sai sote-uudistuksen toteuttamiseen yhteensä 15,25 miljoonaa euroa.

Sote-uudistuksen verkkosivut tämän linkin takana.

Kaikki artikkelit