Hyppää sisältöön

Uusia 3D-tulostuksen teknologisia mahdollisuuksia testataan Pirkanmaalla

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Keraamien 3D-tulostukselle on nähtävissä samanlainen kehityspolku kuin metallien 3D-tulostuksellakin.

Polymeerien ja erityisesti metallien 3D-tulostus on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Teknologia on mahdollistanut muotoilun vapauden ja lisännyt mahdollisuuksia suunnitella kappaleet toiminnallisuuden ei niinkään valmistettavuuden mukaan.

Samalla teknologian tuottavuus on parantunut ja se on entistä perinteisiin tuotantomenetelmiin nähden jopa sarjatuotannossa. Keraamien 3D-tulostukselle on nähtävissä samanlainen kehityspolku kuin metallien 3D-tulostuksellakin.

Maakuntahallitus suuntasi rahoitusta Tampereen korkeakoulusäätiön Investointi keraamien tulostuksen sideaineen suihkutus - ja Keraamien tulostus -hankkeille. Toisiinsa limittyvät hankkeet saavat Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoituksena vuosina 2021 ja 2022 yhteensä 319 183 euroa. Hankkeet kestävät vuoden 2022 loppuun.

Uutta teknologiaa otetaan käyttöön yhdessä yritysten kanssa siten, että sideaineen suihkutus -menetelmään perustuva tulostusteknologia saadaan nopeasti tutuksi ja käyttöön keraamisten 3D-kappaleiden valmistuksessa. Uudella laitteella voidaan demonstroida teknisesti uusia materiaaleja ja rakenteita. Ideoiden teollisen tuotannon testaus mahdollistuu.

Hanke tukee maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian tavoitteita. Se täydentää aiemmin toteutettuja 3D-tulostukseen liittyviä hankkeita, joissa tulostusteknologioita on jo tehty yrityksille tunnetuksi, liiketaloudellinen näkökulma mukaan lukien.

Hanke liittyy myös Pirkanmaan valmistavan teollisuuden ekosysteemi -kokonaisuuteen (SIX), vaikka kyse onkin hyvin spesifistä tiettyyn tulostusmenetelmään keskittyvästä hankkeesta.

Lisätietoja:

Tampereen korkeakoulusäätiö: Tutkimuspäällikkö Jorma Vihinen, p. 040 556 7874

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Lisäksi toimin Innokaupunkien kansallisessa koordinaatiossa rahoitustehtävissä. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilö Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.

Kuva: Tampereen yliopisto

Kaikki artikkelit