Hyppää sisältöön

Pirkanmaan väestösuunnite toi esiin kolme vaihtoehtoista väestöskenaariota

| Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto

Väestösuunnitetta hyödynnetään maakuntaohjelman tausta-aineistona.

Pirkanmaalle on laadittu maakuntaohjelma- ja maakuntakaavatyön tueksi väestösuunnite.

Siinä on selvitetty kattavasti väestökehitykseen vaikuttavia muutosilmiöitä ja muodostettu kolme vaihtoehtoista väestöskenaariota:

  • (Suur)kaupungistumisen skenaario, jossa kaupungistuminen jatkuu. Voimakas rakentaminen ja asuntotuotanto sekä liikkumisen ratkaisut vahvistavat kehitystä. Kasvu kohdistuu erityisesti Tampereelle ja sen ydinkaupunkiseudulle.
  • Seutuistumisen skenaario, jossa kaupungistuminen laajenee tulevaisuudessa ydinkaupunkiseudun ulkopuolella olevalle alueelle. Kohtuuhintaiseen asumiseen, sujuvaan liikkumiseen, etätyöhön jne. liittyvät tekijät laajentavat vaikutusaluetta.
  • Hajautumisen skenaario, jossa väestö jakautuu nykyistä tasaisemmin koko maakunnan alueelle ja korona-aikana muuttuneet käytännöt monipaikkaisuuden, etätyön, liikkumisen jne. osalta jäävät pysyviksi muutoksiksi.

Väestösuunnitteen valmistelua on tehty konsulttiyhtiö MDI:n avustuksella. Väestösuunnitetta hyödynnetään maakuntaohjelman tausta-aineistona.

Maakuntaohjelma tuo tarkasteluun tavoitteellisuuden, jolla pyritään vahvistamaan haluttua, alueellisesti mahdollisimman tasapainoista kehityssuuntaa.

Maakuntaohjelmatyö jatkuu syksyllä. Se on tulossa maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2021. Maakuntahallitus sai katsauksen maakuntaohjelman valmistelutilanteesta.

Pirkanmaan väestösuunnite 2040
Pirkanmaan väestönkehityksen vaihtoehtoiset polut 2020- ja 2030-luvuilla

Raportti on ladattavissa tämän linkin takaa.

Tiivistelmä on ladattavissa tämän linkin takaa.

Raportti ja tiivistelmä eivät täytä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia.
Jos sinulla on vaikeuksia saavutettavuuden kanssa, ota yhteyttä marko.makinen@pirkanmaa.fi

Kuva: Rodeo

Lisätiedot:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit