Hyppää sisältöön

Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilusta saadut tulokset ja saavutukset tulee hyödyntää täysimääräisesti

| Pirkanmaan liitto

Pirkanmaan liiton maakuntahallitus päätti lausunnosta, joka koskee työvoimapalvelujen järjestämistä.

Kun työvoimapalveluja uudistetaan lainsäädännöllä, Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilusta saadut tulokset ja saavutukset tulee voida hyödyntää täysimääräisesti, muistuttaa Pirkanmaan liitto.

Sopimuksellinen malli on koettu joustavaksi sekä kuntien välistä yhteistyötä ja toimintaa lisääväksi työllisyyden edistämisessä koko Pirkanmaalla. Se on mahdollistanut sen, että kunnat ovat voineet muodostaa alueellisia rakenteita ja sopia rahoituksesta sekä työnjaosta joustavasti.

Kokeilussa muodostettu työnjaon sopimuksen arkkitehtuuri on edistyksellinen ja se on mahdollistanut hyvän valmistautumisen TE2024 –uudistukseen.

Maakuntahallitus antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Maakuntahallitus päätti lausunnon antamisesta 20.6. kokouksessaan.

Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden siirto kuntiin on odotettu uudistus, joka tulee toteuttaa palveluiden vaikuttavuuden parantamiseksi. Kunnat tarjoavat työllisyyden hoitoon toimivan toteutusympäristön, hyvän hallinnon ja lähipalvelut.

On tärkeää, että laki mahdollistaa joustavat ja asiakaslähtöiset lähipalvelut. Järjestämisvastuu työvoima- ja yrityspalveluista tulee olla lähtökohtaisesti kunnilla itsellään ja kuntien tulee voida laajasti sopia ja ratkaista miten ja millaisilla yhteistyömalleilla työllisyyspalveluita järjestetään alueen tarpeisiin vastaamiseksi. Lakiehdotuksessa esitetty 20 000 työllisen raja olisi Pirkanmaan kannalta ongelmallinen. Se johtaisi siihen, että vain keskuskaupungilla olisi järjestämisoikeus.

Pirkanmaan liitto muistuttaa myös, että valtion rahoituksen tulee kulkea käsi kädessä kuntien järjestämisvastuun kanssa ja sen tulee kannustaa kuntia edistämään työllisyyttä.

Lisätietoja:

Kaikki artikkelit